ES daudzveidība

LVairāk informācijas iespējams iegūt:
Pa telefonu 26184752 (VSB valdes priekšsēdētāja vietnieks Ansis Nudiens)
Pa e-pastu ansis.nudiens@gmail.com 

Dalībnieku saraksts pieejams šeit.