Gada konference

Konferenču materiāli pieejami lejupielādei, klikšķinot uz ziņojumu nosaukumiem.

Vēstures skolotāju biedrības 2015. gada pārskata konference

10.00-10.15 VSB gada konferences atklāšana. V. Klišāns


10.10-11.40 VSB 2015. gada darbības pārskats
- valdes priekšsēža ziņojums 
- Vasaras dienas Dobelē. Indra Skranda 
- ekskursija. Toms Gulbis |  prezentācija
- 9. klašu olimpiāde. Danute Grīnfelde   | nolikums
- konkurss „Vēsture ap mums” Inese Berga |   nolikums 2016
- Pestalozzi programmas seminārs Rīgā. Dzintra Liepiņa
- Vasaras lauka seminārs «Arheoloģija un tās metodes». Baiba Atmane un Ilze Alsiņa  | prezentācija

11.40-12.00 Diskusijas par VSB Valdes sastāvu 2016. gadam. Valdes vēlēšanas.
 
12.40-13.30 No vietas uz vietu. Atmiņu vietas un vides vēlajos viduslaikos Livonijā un šodien. Gustavs Strenga

13.30-14.20 Latvijas SPR 1919.-1920. gadā. Jānis Šiliņš


Vēstures skolotāju biedrības 2014. gada pārskata konference

10.00-10.15 VSB gada konferences atklāšana. V. Klišāns
10.15-11.00 Tuvo Austrumu konflikts T. Mirkins, Izraēla (lekcija krievu valodā) 
11.00-12.00 VSB 2014. gada darbības pārskats
- valdes priekšsēža ziņojums 
- Vasaras dienas Valkā 
- ekskursija 
- olimpiāde (Danutes Dūras prezentāciju lejuplādējiet šeit)
- konkurss „Vēsture ap mums”
- ārējie sakari, projekti
12.00-12.30 Diskusija par VSB attīstības perspektīvām, valdes sastāvu 2015. gadam. Valdes vēlēšanas. 

Valdes sastāvs 2015. gadam:
- Baiba Atmane
- Inga Bērziņa
- Edgars Bērziņš
- Valdis Klišāns
- Ansis Nudiens
- Vilnis Purēns
- Ingrīda Sebre
- Ginta Vītola

12.30-13.15 Projekts "Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas" U. Neiburgs, K. Zellis, V. Jaunozola
13.15-13.45  IZM VISC aktualitātes. V. Jaunozola (Vitas Jaunozolas prezentāciju lejuplādējiet šeit)
13.45-14.05 Vēstures standarts pamatskolai. V. Purēns
14.05-14.15 Arheoloģija un tās metodes. R. Brūzis
14.15-14.30 Izdevniecību, muzeju u.c. organizāciju jaunumi
14.30 Konferences noslēgums.  VSB zupa & kafija

21.02.2015 Dienas ziņu sižets par VSB gada kopsapulciVēstures skolotāju biedrības 2013. gada pārskata konference


10.00 Biedrības 2013. gada darbības pārskats un uzdevumi 2014. gadamValdis Klišāns

10.20 VSB darba grupu ziņojumi:

   - Vasaras dienas. Antra Grūbe

   - Olimpiāde. Danute Dūra 

   - Konkurss "Vēsture ap mums". Inese Berga

   - Ekskursija.  Roberts  Ķipurs

10.40 Grāmatas „Pulcējaties zem latviešu karogiem!” prezentācija. Vīru kopas VILKI aicinājums vēstures skolotājiemAndris Balcers, Edgars Lipors, vīru kopa „VILKI”

11.10 Lekcija „K.Ulmaņa valdības pirmie mēneši”. Barba Ekmane, Latvijas Kara muzejs

12.00 Izmaiņas pamatskolas izglītības standartāIneta Īvāne, IZM 

12.30 Baltijas jūras reģiona jauniešu identitāte, izpratne par reģionu un zināšanas par reģiona vēsturiDanute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs

13.10 Pieredzes apmaiņa

- grāmatas "Caur sirdi plūstošā dzīve" prezentācija. 

- izdevniecības RaKa jaunumi. Vilnis Purēns

- ieteikumi Latvijas vēstures mācīšanā "Patstāvīgo darba krājums zināšanu nostiprināšanai 6. un 7.klasei". Irisa Eidaka

14.00 Valdes vēlēšanas. Vēlēšanu rezultāti: balsošanā piedalījās 67, 65 derīgi biļeteni, 2 - nederīgi.

Ievēlēti: 

- Valdis Klišāns - 62 balsis

- Antra Grūbe - 58 balsis

- Ginta Vītola - 54 balsis Vēstures skolotāju biedrības 2012. gada pārskata konference

10.00 Konferences atklāšana
10.10 Vēstures skolotāja portrets. Ieskats projekta Dažādas tautas - kopīga vēsture skolotāju aptaujas rezultātos. 
      Latvijas Okupācijas muzeja speciāliste Danute Dūra
10.30 Biedrības 2012. gada darbības pārskats un uzdevumi 2013. gadam. 
      VSB valdes priekšsēdis Valdis Klišāns.

11.00 Aktualitātes Latvijas un pasaules vēstures mācīšanā. VISC speciāliste vēstures jautājumos V. Jaunozola.
      Izdales materiāls ar pieejamo resursu sarakstu lejuplādējams šeit.
11.30 Latvijas Institūts un Latvijas tēlsLatvijas Institūta direktore K. Pētersone.
12.10 IT izmantošanas iespējas vēstures mācīšanā. Izdevniecība „Lielvārds”, Andris Gribusts.
13.00 Kafijas pauze.
13.10 Projekts „Metodiskā materiāla izstrāde darbam ar Informācijas Tehnoloģijām Latvijas vēstures stundās 6. klasei”.
      Evija Brauča, Ezerkrastu vidusskola.
13.50 VSB darba grupu ziņojumi:
    - vasaras dienas – Valdis Klišāns
    - olimpiāde – Danute Dūra
    - konkurss "Vēsture ap mums" – Inese Berga
    - ekskursija – Toms Gulbis
    - starptautiskie projekti – Dzintra Liepiņa 
14.30 Jaunumi izdevniecībās, muzejos, dažādi projekti u.c. 
15.00 Valdes vēlēšanu rezultāti: 
par valdes locekļiem ievēlēti Inese Berga, Valdis Klišāns un Ginta Vītola. Konferences noslēgums.


Vēstures skolotāju biedrības 2011. gada pārskata konference

9.15-10.00 Reģistrācija
10.00 Konferences atklāšana
10.10 Valdes atskaite un uzdevumi 2012. gadam. VSB valdes priekšsēde Aija Kļaviņa. Pārskats par VSB darbību 2011. gadā lejuplādējams šeit.
11.00 Aktualitātes Latvijas un pasaules vēstures mācīšanā. VISC speciāliste vēstures jautājumos V. Jaunozola
11.30 Livonijas specifika Eiropas vēstures kontekstā. LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors dr. hist. I. Misāns
12.10 Padomju un nacionālsociālistiskā Latvijas vēstures koncepcija, to ietekme uz sociālo atmiņu: salīdzinošā analīze. Dr. hist. K. Zellis
12.50–13.10 Pauze, iespēja iegādāties Jāņa Sētas atlantus (pēc iepriekšēja pieteikuma)
13.10 Fakti vs Prasmes, mācot dalīto vēsturi. E. Bajaruns, Iespējamā misija
13.30 Pieredzes apmaiņa "Latvijas vēsture 6. klasē", VSB biedri A. Voitišķe,  J. Rjazanceva un citi  
14.30 Fonds "Sibīrijas bērni", Dz. Geka
14.45 Jaunumi izdevniecībās, muzejos, dažādi projekti, vēstures olimpiāde, konkursi, Vasaras dienas; I. Berga, T. Gulbis; V. Klišāns, V.Purēns; I.Mikijanska
15.30 Rīcības plāna pieņemšanana 2012. gadam.
15.50 Valdes vēlēšanu rezultāti: par valdes locekļiem ievēlēti Inese Berga, Valdis Klišāns un Ginta Vītola.
16.00 Lielā kafijas pauze 


Vēstures skolotāju biedrības 2010. gada pārskata konference

9.15  Reģistrācija
10.00  Konferences atklāšana
10.10  Divdesmit neatkarības gadi sociologa skatījumā. "Latvijas fakti" direktors A. Freimanis
11.00  Kā analizēt vizuālus vēstures avotus? Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Audio un foto daļas
                     vecākā eksperte I.Bērziņa
11.30  Digitālais mācību saturs. Portāls Skolas.lv. SIA "Datorzinību centrs" mācību projektu vadītāja D. Baumgarte
                    Digitālais mācību saturs vēsturē. Ogres Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja D. Zemīte
12.10  Valsts pārbaudes darbi vēsturē: analīze un perspektīvas. VISC vecākā referente V. Jaunozola
12.50  Par ekskursiju programmu „Poļu, krievu, baltkrievu vietas Rīgā". Latvijas krievu kultūras biedrība: J. Matjakubova,
                    V. Eihenbaums, I. Apine.
13.20  Valdes atskaite. Jauno biedru uzņemšana. Valdes vēlēšanas.
13.50  Kā mācīsim vēsturi pamatskolā 2011./2012. mācību gadā? Vēstures olimpiāde, konkursi, projekti, jaunumi izdevniecībās.
                    A. Kļaviņa, D. Dūra, V. Klišāns, V. Purēns.
14.30  Valdes vēlēšanu rezultāti
14.40  Lielā kafijas pauze un noslēgumsVēstures skolotāju biedrības 2009. gada pārskata konference

 9.00  Dalībnieku reģistrācija
10.00  Atklāšana. A. Kļaviņa
10.05  Vēsturiskā atmiņa posttotalitārā sabiedrībā. Vēstures zinātņu doktore D. Bleiere.
11.00  Vēsturiskā apziņa Centrālāzijā pēc PSRS sabrukuma. Vēstures zinātņu maģistre D. Dūra
11.30  Valdes atskaite un VSB darbības perspektīvas. A. Kļaviņa, J. Brente. 
11.50  Valdes vēlēšanas
12.00  Kafijas pauze
12.30  Latvijas vēstures aprobācijas rezultāti un iespējamie vēstures mācīšanas modeļi pamatskolā. VISC speciāliste D. Saleniece. 
13.00  Darbs grupās. Iespējamo vēstures mācīšanas modeļu priekšrocības un trūkumi. Grupu ziņojumi
14.20  Ko vēstures apguvei piedāvā 1991. gada Barikāžu muzejs? Muzeja speciālists Raivis Sīmansons.
14.40  Latvijas Okupācijas muzeja un UNESCO LNK projekts „Es un brīvība”.
                    Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas vadītāja D. Dūra
14.50  Vasaras dienas 2010 un dažādi.