Jaunumi

Neliels atskats uz VSB 2017. gada konferenci

Publicēja 2017. gada 11. dec. 02:43Valdis Klisans   [ atjaunināts 2017. gada 11. dec. 02:49 ]

09. decembrī LNB telpās „Gaismas pilī” noritēja gadskārtēja VSB Gada konference.

 

Dienas pirmajā pusē bijām dalībnieki LNB organizētajā konferencē par viduslaiku Livonijas kultūrvēsturisko mantojumu. Klausoties aizraujošā paneļdiskusijā, ko vadīja Gustavs Strenga, nemanot pagāja divas stundas. Diskusijas dalībnieki no Latvijas, Igaunijas un Vācijas/Šveices pieskārās jautājumam par Livonijas atbalsīm mūsdienās un kādi ir sabiedrībā šobrīd valdošie stereotipi par Livoniju un tās mantojumu.Paneļdiskusijas noslēgumā Gustavs Strenga lūdza visiem vēstures skolotājiem aizmirst par jēdzienu "Livonijas ordenis" un tā vietā lietot autentisko "Vācu ordenis" jeb "Vācu ordenis Livonijā".  

 

 Pēc tam LNB pārstāve Inga Surgunte iepazīstināja VSB konferences dalībniekus ar izstādes „Luters. Pagrieziens” izglītības programmu, kas domāta dažādu vecumu bērniem un jauniešiem.

 

Viena stunda bija veltīta pusdienām un Gaismas pils vēsturisko izstāžu baudīšanai.

Pēc pusdienām „VFS Films” pārstāvji Guntars Graiksts un AndrejsVerhoustinskis iepazīstināja ar dokumentālo filmu par Lidiju Lasmani un izstrādāto mācību materiālu skolēniem „Vienā kadrā”, kura tapšanā bija iesaistīti VSB biedri.

 

Baiba Atmane uzņēmusies apkopot VSB biedru viedokļus ES projekta „Skola 2030” sakarā. VSB dalībnieku vidū nav vienprātības šajā sakarā – vieni uzskata, ka projekta virzība apdraud vēstures izglītības kvalitāti, citi, gluži pretēji, domā, ka vēstures zināšanu un prasmju kvalitāte uzlabosies. Visi vairāk vai mazāk ir vienoti uzskatā, ka viena no lielākajām projekta problēmām ir informācijas nepietiekamība, reizēm – tās pretrunīgums un „kluso telefonu” efekts. Līdz 2018. gada 1. februārim Baiba apņēmusies sagatavot VSB vēstuli IZM VISC. 

Vēl Baiba Atmane informēja, ka konkurss „Vēsture ap mums” šajā mācību gadā notiks kā ierasts.

 

Liepājnieces Ineta Drēže, Kintija Sila un Irisa Otrupe ziņoja par gatavošanos 2018. gada Vasaras dienām. Iecerēta ļoti piesātināta programma, ieskaitot vakartērpu balli, kā arī ekskursija uz Bernātiem - vēsturisku VSB vietu, kur pirms daudziem daudziem gadiem aizsākās Vasaras dienu tradīcija. Savukārt Toms Gulbis pavēstīja, ka VSB vasaras ekskursija tiek plānota uz Rietumukrainu.

Arī 2018. gada konference iecerēta, sadarbojoties ar LNB. 

 

P. S. VSB atsevišķu biedru nedisciplinētības dēļ, reģistrējoties, bet vēlāk nepaziņojot par savu neierašanos uz konferenci, VSB ir „uzdāvinājusi” ēdinātājiem vairāk kā 100 Eur , bet līdzīgas rīcības dēļ 2017. gada laikā VSB ir zaudējusi ap 300 Eur no sava budžeta līdzekļiem!     

                   

Aktualitātes VSB gada konferences sakarā

Publicēja 2017. gada 4. dec. 02:27Valdis Klisans   [ atjaunināja Danute Grīnfelde 2017. gada 4. dec. 20:26 ]

Godātie kolēģi,
Atgādinu, ka gada konferences dienā 09. decembrī no plkst. 10 00 līdz 12 00 esam LNB konferences „Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums" dalībnieki (vēlams ierasties savlaicīgi).
Konferences laikā paredzēta diskusija par viduslaiku Livonijas lomu 21. gadsimtā, ko vadīs Gustavs Strenga un Kaspars Kļaviņš.  
Plkst. 12 20 mūs gaida izstāde "Luters. Pagrieziens" izglītojošā programma: piedāvājums skolām izstādes darbības laikā.

Pēc pusdienām VSB programma:

VSB nostāja kompetenču projekta sakarā (B. Atmane),

VSB aktualitātes (ekskursija, vasaras dienas u.c.),

Vides filmu studijas materiāls (G.Graiksts).

Uzmanību! Ja kāds no reģistrētiem dalībniekiem netiek uz konferenci, lūdzu ziņot Gintai Liepiņai uz epastu: ginta_vp@inbox.lv

Tas ir VSB finanšu jautājums!

 

Valdis Klišāns

VSB Valdes priekšsēdētājs   

 

Labdien, kolēģi!

Vēsture skolotāju biedrības valdes vārdā jums rakstu un lūdzu Jūs iepazīties ar sociālo zinību un pilsonisko jomu standartu: https://domaundari.lv/cepure/A4%20PSK%20SOC.pdf , lai nonāktu pie vienota VSB skolotāju viedokļa par jauno kompetencēs balstīto pieejas modeli.

Lūdzu, lūdzu, līdz 7. decembrim izpildiet elektronisko anketu:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYsvonOB6Dh7TKIYPqL-8K8EXnpNEckE6NZQXDXjVGMlFdoQ/viewform?usp=sf_link 

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nākotnē izbēgtu no nejēdzībām, mācot mūsu priekšmetu!

 

Ar cieņu,
Baiba Atmane
Vēstures skolotāju biedrības valdes locekle
Jelgavas novada
Elejas vidusskolas
Vēstures un sociālo zinību skolotāja
abaiba@gmail.com
29776060

 

 

Lekcijas LU VFF

Publicēja 2017. gada 27. nov. 02:27Valdis Klisans

Godātie vēstures Skolotāji!


VFF Aspazijas bulv. 5 jaunnedēļ notiks divas Rostokas universitātes
profesoru vieslekcijas, kas varētu būt saistošas arī Jums:

29.11. 10.30-12.00 510.aud. Prof.Hillard von Thiessen "The Age of
Ambiguity? Preliminary reflections on a History of premodern Europe"

30.11. 14.30 513.aud. Prof.Oliver Plessow "Transforming the landscapes
of Memory: Memorials and Monuments in Northeast Germany since the End of
the Cold War".


Īpaši aicinu uzmanību pievērst profesora Olivera Plesova lekcijai, jo
viņš ir profesors vēstures didaktikā - jomā, kurā mums Latvijā diplomētu
speciālistu nav vispār. Olivers Plesovs vada vēstures didaktikas
virzienu Rostokas universitātē, ir dziļi iesaistīts vēstures skolotāju
sagatavošanā. Lekcijas apmeklējums ir iespēja uzdot jautājumus augstas
raudzes nozares profesionālim arī par tādiem vēstures didaktikas
jautājumiem, kas nav tiešā lekcijas tēma.

Ar cieņu,

Valda Kļava
LU VFF dekāne

Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums Latvijas Republikas Simtgades konferenču cikla Otrā konference

Publicēja 2017. gada 27. nov. 02:14Valdis Klisans   [ atjaunināts 2017. gada 27. nov. 02:16 ]

2017. gada 7.-9. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3,  Rīgā 

Sastopoties ar vārdu Livonija, parasti vispirms nāk prātā Cēsu un citu bruņinieku piļu drupas, Rīgas un citu senāko Latvijas pilsētu baznīcas, tātad, dažādas materiāla un mākslinieciska rakstura vizuālas liecības. Taču vairāk kā trīs gadsimtus ilgais Livonijas laiks mūsos ir atstājis arī neredzamas pēdas. Ne vienmēr pamanām un pietiekami novērtējam, ka vēstures slānī, uz ko balstās mūsdienu sabiedrība, ir arī no viduslaikiem nākusī pieredze, tiesību jomā, tirdzniecisku kontaktu veidošanas prasmes, svētku svinēšanas tradīcijas u.c. Viduslaiku pilsētā veidojās izpratne par pilsoņa pienākumiem un tiesībām, tajā brīvam cilvēkam tika garantēta personas un privātīpašuma aizsardzība ar likumu. Ģildēs, cunftēs un brālībās nostiprinājās korporatīvās saites, kristīgās žēlsirdības tradīcijas, kā arī veidojās izpratne par sociālās solidaritātes pienākumu. Šādā nozīmē mēs mūsdienās turpinām daudzas lietas, kuru aizsākumi ir meklējami viduslaikos.

Viduslaikos tika ielikti stingri pamati Austrumbaltijas – mūsdienu Latvijas un Igaunijas – rietumnieciskajai orientācijai. Latvijas valsts 1918. gadā izveidojās teritorijā, kas ar Baznīcas starpniecību reliģiskajā un kultūras jomā vairākus gadu simtus bija saistīta ar Romu. Pateicoties Hanzas tirgotāju uzņēmībai Livonija tika iesaistīta Ziemeļeiropas ekonomisko attiecību tīklā. Latvijas Simtgadei veltīto konferenču cikla ietvaros vēlamies gan aktivizēt Livonijas vēstures izpēti, gan arī pievērst tai plašākas sabiedrības uzmanību. Prominentu Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas un Šveices vēsturnieku referātos tiks piedāvāti dažādu ar viduslaiku Livonijas vēsturi saistītu tēmu analīze. Tā ir reta iespēja dzirdēt turpat vai visu labāko mūsdienu Livonijas pētnieku uzstāšanos un ar viņiem iesaistīties domu apmaiņā. Pēc rūpīgas atlases organizētāji ir izraudzījušies arī četrus jaunos Livonijas vēsturniekus, kuri prezentēs topošo vai nesen aizstāvēto promociju darbu rezultātus Berlīnes Brīvās Universitātes profesora Matiasa Tumzera vadītajā doktorantu kolokvijā. Konferences pēdējā dienā plānota arī vēsturnieku apaļā galda diskusija “Viduslaiku Livonija 21. gadsimtā” ar publikas iesaistīšanos.

Konferencē piedalīties tiek aicināti ne tikai akadēmiski vēsturnieki, bet arī citu nozaru pārstāvji, kā arī visi vēstures interesenti. Darbs notiks latviešu, angļu un vācu valodās, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums. 

 

Participate in exciting new project "Decisions and Dilemmas: How to make learning about the EU motivating and meaningful"

Publicēja 2017. gada 21. nov. 08:30Valdis Klisans


Call for Coordinators
Call for 7 National Coordinators of Local Events on Teaching about the EU
Addressed to: presidents and/or contact persons of history teachers' associations in the European Union.

Association: Latvian History Teachers' Association
Dear Dzintra Liepina,

EUROCLIO - European Association of History Educators is happy to share with our member organisations, the Call for National Coordinators for our exciting new project Decisions and Dilemmas: How to make learning about the EU motivating and meaningful. This year-long project aims to support educators across Europe to teach about the European Union in a way that is meaningful and motivating for students. Our main objective with this project is to translate and spread the content and educational materials developed in three previous projects during national training events. The three previous projects are: "Decisions and Dilemmas" further disseminates the developed materials in more countries, by offering the materials in local languages. We plan to work in seven European Union Member States. For each country we are looking for one coordinator and one trainer. The national coordinator is co-responsible for the translation process of 2 materials in the local language, and for organizing an event in his/her respective country, using the materials developed within "Decisions and Dilemmas". The trainer is responsible for (part of) the training and workshops during the national event and one other national event.

In short, we are looking for seven national coordinators, to organize a local training in their respective country with translated materials and results of these three previous projects, and together with the trainers to attend the train the trainer event in February 2018.
Strong preference is given to candidates who have been part of Decisions and Dilemmas I/II and Teaching Europe, especially for the position of trainer, due to their existing knowledge of the educational materials.
What do we expect from the coordinator?
 • Participate in a three-day train the trainer event, from 9 to 11 February 2018 in Belgium or The Netherlands.
 • Appoint a trainer from your own country.
 • Decide on which 2 resources will be translated into local language(s), and proofread the translations. (Translation budget is available.)
 • Organize a national training of 1.5 days in your own country between March and August 2018. Because the funding of this project is based on the number of people participating in these events, we are looking for a minimum of 10-50 local participants and up to 10 participants traveling >100 km (or another composition depending on the country context).
What would EUROCLIO offer the coordinator and trainer?
 • A great opportunity to work in an international team and gain the experience of organizing a local event.
 • Coverage of costs for participating in meetings (including travel and stay).
 • Quality materials translated in local languages.
 • Workshops on how to work with the materials during the train the trainer event.
 • A fee of EUR 300 for the coordinator, and EUR 200 for the trainer.
How should the coordinator apply?
Individuals interested in participating, should apply by sending a motivation letter to Larissa Wiegelmann (larissa@euroclio.eu), before 3 December 2017. Applicants should include information on who should be the recommended trainer, as well as a letter of support from the applicant's school, institution, or association. We will inform applicants in the week of 4 December on the selection, and arrange travel and accommodation for the train the trainer event before 23 December.
More information about the resources used in the project
In this document, more information is included about the resources used in the Decisions and Dilemmas project. The resources are also available on Historiana.

We trust that you will disseminate this call among relevant stakeholders of your member organisation. We are looking forward to receiving applications!

Kind regards,

Judith Geerling
Secretariat, Senior Project Manager

Riouwstraat 139 | 2585 HP The Hague | The Netherlands
T: +31 703817836 | M: +31 6 27200820
Skype: judith.a.geerling | Email: judith@euroclio.eu
EUROCLIO - European Association of History Educators supports the development of responsible and innovative history, citizenship and heritage education by promoting critical thinking, multi-perspectivity, mutual respect, and the inclusion of controversial issues. Read more

You are receiving this email because your contact information is registered at the EUROCLIO Secretariat.

Our mailing address is:
EUROCLIO - European Association of History Educators
Riouwstraat 139
The Hague, 2585HP
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Latvijas Okupācijas muzejs aicina skolēnus piedalīties konkursā "Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi"

Publicēja 2017. gada 9. nov. 22:06Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 9. nov. 22:07 ]

Katrā novadā ir plašākai sabiedrībai mazāk zināmi cilvēki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu valsts attīstībā un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji. Mēs meklējam vēl nedzirdētus stāstus un neatklātus dārgumus.
Konkursa uzvarētāji apmeklēs Eiropas Parlamentu Briselē. Vairāk par konkursu lasiet: http://okupacijasmuzejs.lv/konkurss/.

Aicinām reģistrēties VSB 2017. gada pārskata konferencei

Publicēja 2017. gada 8. nov. 22:51Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 25. nov. 01:53 ]

VSB 2017. gada konference notiks šā gada 9. decembrī (sestdienā) Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Gaismas pils) telpās. 
Iecerēts, ka no plkst. 10.00 līdz 13.00 būsim Latvijas simtgadei veltītas vēsturnieku konferences viesi (informācija zem reģistrēšanās anketas), bet pēc pusdienām risināsim izglītības un VSB iekšējos jautājumus. 
  


Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums

Latvijas Republikas Simtgades konferenču cikla Otrā konference
2017. gada 7.-9. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3,  Rīgā  


Sastopoties ar vārdu Livonija, parasti vispirms nāk prātā Cēsu un citu bruņinieku piļu drupas, Rīgas un citu senāko Latvijas pilsētu baznīcas, tātad, dažādas materiāla un mākslinieciska rakstura vizuālas liecības. Taču vairāk kā trīs gadsimtus ilgais Livonijas laiks mūsos ir atstājis arī neredzamas pēdas. Ne vienmēr pamanām un pietiekami novērtējam, ka vēstures slānī, uz ko balstās mūsdienu sabiedrība, ir arī no viduslaikiem nākusī pieredze, tiesību jomā, tirdzniecisku kontaktu veidošanas prasmes, svētku svinēšanas tradīcijas u. c. Viduslaiku pilsētā veidojās izpratne par pilsoņa pienākumiem un tiesībām, tajā brīvam cilvēkam tika garantēta personas un privātīpašuma aizsardzība ar likumu. Ģildēs, cunftēs un brālībās nostiprinājās korporatīvās saites, kristīgās žēlsirdības tradīcijas, kā arī veidojās izpratne par sociālās solidaritātes pienākumu. Šādā nozīmē mēs mūsdienās turpinām daudzas lietas, kuru aizsākumi ir meklējami viduslaikos. 


Viduslaikos tika ielikti stingri pamati Austrumbaltijas – mūsdienu Latvijas un Igaunijas – rietumnieciskajai orientācijai. Latvijas valsts 1918. gadā izveidojās teritorijā, kas ar Baznīcas starpniecību reliģiskajā un kultūras jomā vairākus gadu simtus bija saistīta ar Romu. Pateicoties Hanzas tirgotāju uzņēmībai Livonija tika iesaistīta Ziemeļeiropas ekonomisko attiecību tīklā. Latvijas Simtgadei veltīto konferenču cikla ietvaros vēlamies gan aktivizēt Livonijas vēstures izpēti, gan arī pievērst tai plašākas sabiedrības uzmanību. Prominentu Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas un Šveices vēsturnieku referātos tiks piedāvāti dažādu ar viduslaiku Livonijas vēsturi saistītu tēmu analīze. Tā ir reta iespēja dzirdēt turpat vai visu labāko mūsdienu Livonijas pētnieku uzstāšanos un ar viņiem iesaistīties domu apmaiņā. Pēc rūpīgas atlases organizētāji ir izraudzījušies arī četrus jaunos Livonijas vēsturniekus, kuri prezentēs topošo vai nesen aizstāvēto promociju darbu rezultātus Berlīnes Brīvās Universitātes profesora Matiasa Tumzera vadītajā doktorantu kolokvijā. Konferences pēdējā dienā plānota arī vēsturnieku apaļā galda diskusija “Viduslaiku Livonija 21. gadsimtā” ar publikas iesaistīšanos. 


Konferencē piedalīties tiek aicināti ne tikai akadēmiski vēsturnieki, bet arī citu nozaru pārstāvji, kā arī visi vēstures interesenti. Darbs notiks latviešu, angļu un vācu valodās, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.  


Muzeja "Ebreji Latvijā" piedāvājums skolām 2017./2018. mācību gadā

Publicēja 2017. gada 24. okt. 00:22Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 4. dec. 20:36 ]

Muzejs “Ebreji Latvijā” piedāvā nodarbības 6.-8. klašu un 9.-12. klašu audzēkņiem. Nodarbības var notikt latviešu, krievu vai angļu valodā. Visas nodarbības ir bezmaksas
Nodarbības 6.-8. klasei 

 • Ebreju tradīcija vēsturē un mūsdienās. Pirmā iepazīšanās ar ebreju kultūru un tradīcijām. Pēc nodarbības muzejā aicinām apmeklēt Rīgas sinagogu (Peitavas ielā 6/8) mūsu gida pavadībā.
 • Atrodi muzejā! Nodarbības gaitā skolēni iepazīsies ar ebreju kultūru un vēsturi Latvijā caur dažādiem muzeja eksponātiem. Skolēniem, strādājot grupās, būs iespēja pašiem izpētīt šos eksponātus un prezentēt darba rezultātus citiem.

Nodarbības 9.-12. klasei 

 • Ievērojamās ebreju personības pirmskara Latvijā. Nodarbības gaitā skolēni, izmantojot muzeja ekspozīcijā un krājumā pieejamos materiālus, iepazīsies ar izcilām personībām – ebrejiem, kas pirmskara Latvijā darbojās dažādās jomās, gūstot atzinību gan savu līdzgaitnieku vidū, gan plašākā sabiedrībā. Skolēniem būs iespēja pašiem izpētīt dažādus cilvēku likteņus un nominēt kādu savai Izcilības balvai.
 • Pieminēt nedrīkst aizmirst. Nodarbības mērķis ir veicināt pārdomas par nepieciešamību pieminēt Holokausta un citu traģēdiju upurus. Nodarbības gaitā skolēni izvērtēs dažādas pieminēšanas prakses (memoriālus, piemiņas pasākumus u.c.) , reflektēs par veidiem, kā, kam un ko ir svarīgi pieminēt. Skolēniem būs iespēja satikt muzeja brīvprātīgo darbinieku – jaunieti no Austrijas – un pārrunāt ar viņu jautājumus, saistītus ar piemiņas kultūru Austrijā (angļu vai vācu valodā). Pēc nodarbības muzejā aicinām piedalīties interaktīvā nodarbībā – ekskursijā Rīgas geto (ja laika apstākļi atļaus) vai apmeklēt memoriālu Rumbulā vai Biķerniekos mūsu gida pavadībā.

Lūdzam rakstīt uz e-pastu info@ebrejumuzejs.lv vai zvanīt 67283484 vai 29435005, lai saskaņotu datumu, laiku un nodarbības tematu.


Ar cieņu
Marina Gehta
direktora vietnieceRīgas geto Aleksandras Beļcovas skicēs

Publicēja 2017. gada 19. okt. 03:48Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 19. okt. 03:50 ]

Žaņa Lipkes memoriālā, Ķīpsalā no 26. oktobra līdz 8. jūlijam būs skatāma izstāde "Rīgas geto Aleksandras Beļcovas skicēs". 

Izstāde ir tapusi, pateicoties laimīgai nejaušībai - Aleksandras Beļcovas sekretērā tika atrastas skices, ko viņa radījusi, fiksējot redzēto Rīgas geto. Zīmējumi atradās ilgus gadus pēc tam, kad Aleksandras Beļcovas meita Tatjana Suta novēlējusi savu vecāku dzīvokli Latvijas Nacionālais mākslas muzejam. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja darbinieki šīs vienreizējās vēstures liecības atklājuši, apzinot Beļcovas atstāto mantojumu. Beidzot mums ir ilgi gaidīta iespēja vienkopus apkatīt mākslinieces kara laikā zīmētās skices, ainas no Rīgas geto. 

1941. gada rudenī Rīgas geto nokļuva vairāki Beļcovas paziņas, to skaitā viņas agrākais mūzikas pasniedzējs. Beļcova nesa viņam uz geto pārtikas paciņas. Tur viņa sastapa arī paziņu – jaunu sievieti vārdā Anna – ar diviem maziem bērniem. Par to, ka Beļcovu dziļi satrieca viņu liktenis, liecina daudzie zīmējumi – nepabeigtas skices, uzmetumi - , kuros ar minimālām izmaiņām atkārtojas viena un tā pati kompozīcija: raudoša sieviete ar bērniem. Caurskatot šos atkārtojumus, tuvu 50, neviļus rodas sajūta, ka to radīšana Beļcovai kļuvusi par apsēstību, mēģinājumu pārvarēt holokausta šausmu izraisītās ciešanas. 

Izstādi veidojusi māksliniece Anna Heinrihsone, to atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Konrāda Adenauera fonds  (Konrad-Adenauer-Stiftung Nordic Countries Project) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Pievienotās Aleksandras Beļcovas zīmējumi atrodas Sutas un Beļcovas muzeja kolekcijā. 

Žaņa Lipkes memoriāls atrodas Ķīpsalā. 
Adrese: Mazais Balasta dambis, 9. 
Tālr. 67202539 

Aicina piedalīties Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgades pasākumos

Publicēja 2017. gada 18. okt. 02:37Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 18. okt. 02:41 ]

Latvijas valsts simtgade ir īpašs laiks, kad ne tikai izzināt mūsu valsts veidošanās ceļus, bet arī izvērtēt mūsu tautas sasniegumus un likt pamatus nākamajai simtgadei. 
Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis aicina vēstures skolotājus 2017. gada 2. decembrī Valkā pagodināt ar savu klātbūtni svinības Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai  padomei un deklarācijai  ’’Ārvalstīm un tautām’’ – 100.  

2017. gada simtgades notikumu kartē īpaši izceļam Valku, kur pirms simts gadiem norisinājās izšķiroši notikumi. 1917. gadā 29. novembrī tieši Valkā izveidoja Latviešu Pagaidu Nacionālo padomi, kas bija pirmais nozīmīgais solis neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanas un pasludināšanas virzienā un tika pieņemta vēsturiskā 1917. gada 2. decembra ’’Deklarācija ārvalstīm un tautām’’.
 
Latvijas valsts simtgades biroja mājaslapā aplūkojama svinīgo pasākumu programma Valkā un faktu lapa pdf formātā.
 
 
 
Ar cieņu
Jolanta Borīte
Latvijas valsts simtgades birojs

1-10 of 624