Jaunumi

 

Attālināti: "Sirdsapziņas ugunskura" resursi tiešsaistē

Publicēja 2020. gada 1. apr. 07:54Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 1. apr. 09:00 ]

Cēsu ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" vadītāja Elīna Kalniņa ir sakopojusi tiešsaistē pieejamo pēdējo gadu veikumu, kas var būt derīgs skolēniem mācoties attālināti. Lūk, viņas vēstule vēstures skolotājiem ar saitēm uz pieejamajiem resursiem. Labdien!

Vēlos dalīties ar tiešsaistē pieejamām video lekcijām un sarunām, kas var noderēt  skolēniem, attālināti apgūstot Latvijas 20. gadsimta vēsturi.

Kopš 2016. gada esmu bijusi cieši saistīta ar Latvijas okupāciju vēstures tēmām, jo biju kuratore ekspozīcijai “Sirdsapziņas ugunskurs” Cēsīs. Veidojot ekspozīciju esmu daudz domājusi, kā sarežģīto okupāciju vēsturi padarīt saprotamu un saistošu mūsdienu cilvēkiem, protams, arī jauniešiem. Līdzās izglītojošām nodarbībām ekspozīcijā man ir izdevies izveidot arī divas lekcijas un septiņas sarunas par tēmām, kas izgaismo dažādus okupāciju vēstures notikumus un rosina aizdomāties par tā laika mantojumu, kuru joprojām jūtam mūsdienās. Priecāšos, ja radīsiet iespēju lekcijas un sarunas piedāvāt  saviem skolēniem.

Video lekcija “Kārlēns pret Padomiju”

Vēl pirms ekspozīcija tika atklāta, sniedzot ārpakalpojumu Latvijas Okupācijas muzejam, izveidoju video lekciju “Kārlēns pret Padomiju”. Lekcija veltīta Centrālvidzemes nacionālajiem partizāniem. Lekcijai ir septiņas daļas un tā skaidro partizānu cīņu pret padomju okupāciju no 1944. līdz 1953. gadam. Lekcijas galvenais varonis ir Latvijas Nacionālo Partizānu Apvienības Centrālvidzemes apgabala partizāns Kārlis Zariņš. Katra daļa aplūko kādu specifisku nacionālo partizānu cīņas aspektu, kuru piesaka reālas epizodes dramatizēts izklāsts un noslēdz vēsturiskā konteksta skaidrojums. Lūk, te saites uz visām lekcijas daļām:

Lekcija par pretošanos pirmajai padomju okupācijai 

2017. gada 18. novembrī, joprojām strādājot pie ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" satura, sagatavoju lekciju par pretošanos pirmajai padomju okupācijai - notikumu, kas risinājies Cēsīs 1940. gada 18. novembra priekšvakarā. Līdzīgi kā lekcijā par Kārlēnu arī šajā iekļāvu drāmas elementus un iesaistīju jauniešus. Lekcija notika Cēsīs, Skolas ielā 4, kur 2017. gadā atradās jauniešu vidū populārā mākslas telpa MALA, bet 1940. gadā dzīvoja pretošanās stāsta varones māsas Austra un Velta Ēvelītes.
1940. gadā, kad Latviju bija okupējusi Padomju Savienība, kopš Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 1918. gadā bija izaugusi jauna paaudze. Augdama kopā ar mūsu jauno valsti, tā lieliski zināja kā viņu vecāku un vecvecāku izcīnīta, valsts piedzima un attīstījās. Latvijas jauniešiem bija ar ko lepoties. Lekcija piedāvā uzzināt, kā trīs jaunas cēsnieces jutās, ko domāja un kā rīkojās valsts 22. dzimšanas dienas priekšvakarā, kad šo dienu pirmo reizi viņu mūžā svinēt bija aizliegts.

Publisko sarunu cikls "Sarunas par Latvijas okupāciju vēsturi"

Gadu pēc ekspozīcijas atklāšanas, 2019. gada rudenī, uzsāku publisko sarunu ciklu "Sarunas par Latvijas okupāciju vēsturi". Līdz 14.martam  ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" mājvietā biju sarīkojusi septiņas sarunas.  Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu tās bija iespējams filmēt un padarīt pieejamas tiešsaistē: ekspozīcijas YouTube kanālā.

1. sarunas tēma ir Molotova-Ribentropa pakta sekas: to klātbūtne mūsdienu Latvijā un citviet pasaulē; vai un kā tās tikušas un joprojām tiek mazinātas; ko varam darīt, lai sekas veiksmīgāk izskaustu. Dalībnieki: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs AINĀRS LERHIS, agrākais diplomāts un Latvijas vēstnieks vairākās Eiropas valstīs VALDIS KRASTIŅŠ

2. sarunas tēma ir PSRS ultimāti Latvijas valdībai un Sarkanās armijas ienākšana Latvijā laika posmā no 1939. līdz 1940. gadam, vai vajadzēja vai nevajadzēja pretoties, kā arī par sekām, vai un kādas joprojām jūtam dzīvojot šodienas Latvijā. Sarunas dalībnieks Nacionālās Aizsardzības Akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra pētnieku Mg. hist. VALDIS KUZMINS.

3. sarunas tēma ir Latvijas Republikas un PSRS robeža 1939.-1940. gadā un Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robeža šodien, kopīgais un atšķirīgais robežas apsardzībā, pierobežas dzīvē. Sarunas dalībnieki: grāmatas "Masļenku traģēdija-Latvijas traģēdija" autors un vēsturnieks Mag.hist. ANDREJS EDVĪNS FELDMANIS, Valsts Robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks VARIS PĒTERSONS un grāmatas "Latgales pēdējie mohikāņi" līdzautore RŪTA ŠMITE.

4. sarunas tēma ir nedemokrātiskas vēlēšanas un to mantojums Latvijā: kā tika organizētas un notika pirmās nedemokrātiskās vēlēšanas padomju okupētajā Latvijā 1940. gada jūlijā, kādas bija to tiešās sekas, un kā turpmāko nedemokrātisko vēlēšanu pieredze deformējusi un turpina deformēt Latvijas vēlētāju priekšstatu ne vien par vēlēšanu norisi, bet arī par politiku, politiskajām partijām, pilsonisko sabiedrību. Sarunas dalībnieki: 13. Saeimas deputāts, vēsturnieks Dr.hist. RITVARS JANSONS un antropologs ANDRIS  ŠUVAJEVS.

5. sarunas tēma ir gan kompartijas, gan čekas darbības un sadarbības sākums Latvijā 1940. un 1941. gadā. Tās mērķis ir vairot izpratni par to, kā kompartijas darbība sākotnēji tika organizēta, kas bija tie, kas veidoja kompartijas struktūru, kā veidojās partijas sadarbība ar čeku, kad tā savu darbību Latvijā vēl tikai uzsāka. Sarunas dalībnieces: latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Dr. hist. DAINA BLEIERE un  Latvijas Okupācijas Muzeja vēsturniece Mag.hist. INESE DREIMANE.

6. sarunas tēma ir okupāciju izraisītā krīze Latvijas tautsaimniecībā 1940-tajos gados. Tās mērķis ir vairot izpratni par to, kā okupāciju režīmi, gan padomju, gan nacistiskais, ietekmēja Latvijas tautsaimniecību un kādas bija šīs ietekmes sekas. Sarunas dalībnieks – ekonomikas vēsturnieks Dr.hist. GATIS KRŪMIŅŠ.
Sarunas video: https://www.youtube.com/watch?v=eczMMKG-HoU&t=123s

7. sarunas tēma ir nacionālās pretošanās organizācijas okupētajā Latvijā no 1940. līdz 1950. gadam: kādas tās bija, kas tajās darbojās, par ko tās cīnījās un kādi ir spilgtākie mīti, kas par šo organizāciju darbību joprojām ir dzīvi. Sarunas dalībnieki: vēsturnieki Jānis Viļums un Jānis Goldšmits.

M. Vanagas muzeja  virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!"

Saistībā ar 1940-to gadu deportāciju tēmu, iesaku M. Vanagas muzeja  virtuālo ekspozīciju "ESI PATS!".
Eskpozīcija pieejama šeit: http://www.esipats.lv/


Izturību un veselību vēlot,

Elīna Kalniņa
ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" vadītāja
Tel.: 25445433
Pils iela 12, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
...

Attālināti: vēstures mācīšanai noderīgas filmas

Publicēja 2020. gada 23. marts 03:28Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 23. marts 03:36 ]

VSSB biedre Kristīne Romanovska izveidojusi dokumentālo filmu, mākslas filmu un animāciju apkopojumu, ko var izmantot vēstures un arī sociālo zinību stundās. Filmas ir sakārtotas secībā pa tēmām, lai būtu vieglāk orientēties tajās.

Filmu saraksts pielikumā. 

Attālināti: LNVM ekspozīcijas e-vidē

Publicēja 2020. gada 23. marts 03:11Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 23. marts 03:12 ]

Latvijas nacionālais vestures muzejs e-vidē ir pievienojis 4 ekspozīcijas ekrānu saturu (teksti un bagāts attēlu klāts) šādām tēmām:
  • Latvijas senvēsture,
  • Nauda un vara Latvijas teritorijā 16.-18. gs.,
  • Modernizācija 19. gs. (Pārmaiņas dzīvesveidā un sabiedrībā Latvijas teritorijā 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā),
  • “Dauderu” nama vēsture.

Saturs pieejams Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājas lapā www.lnvm.lv sadaļā emuzejs.lnvm

 

Mācību materiāli un vietnes, ko izmantot organizējot attālinātu mācību procesu

Publicēja 2020. gada 20. marts 12:26Ansis Nudiens   [ atjaunināts 2020. gada 20. marts 13:08 ]

Mācīšanās attālināti


Attālināti: projekts 6. klases skolēniem "Ceļojums laikā"

Publicēja 2020. gada 18. marts 00:00Danute Grīnfelde   [ atjaunināja Ansis Nudiens 2020. gada 20. marts 12:39 ]

Skolotāja Sanita Kozlova dalās ar attālinātajai mācīšanai sagatavotajiem materiāliem. 

Pielikumā pievienots plāns - attālināts pasaules vēstures projekts 6. klases skolēniem "Ceļojums laikā". 
Darbs veltīts senajai Grieķijai: ievads, Krēta, Mikēnas, dievi. Skolēnam nepieciešama izdevniecības Zvaigznes ABC izdotā Pasaules vēsture pamatskolai 1 (e-grāmatas formātā pieejama māconis.lv), pieeja portālam uzdevumi.lv un dators. Skolotājam jāizveido uzdevumus portālā uzdevumi.lv vai Kahoot.com.

Aicinām arī citus VSSB biedrus dalīties ar saviem materiāliem!

Tālākizglītības seminārs skolotājiem “Latvijas ebreju mantojums mācību procesā”

Publicēja 2020. gada 8. marts 05:24Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 8. marts 05:26 ]

Rīgas Ebreju kopiena un muzejs “Ebreji Latvijā” sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību atkārtoti rīko tālākizglītības semināru skolotājiem “Latvijas ebreju mantojums mācību procesā”. Seminārā laikā ir paredzēts aplūkot jautājumus par ebreju un citu mazākumtautību kultūras un vēstures pasniegšanas metodoloģiju skolās un citās izglītības iestādēs, kā arī šī materiāla integrāciju dažādos mācību priekšmetos.

Seminārs notiks 2020. gada 17. martā Rīgā, Skolas ielā 6, Rīgas Ebreju kopienas namā.
Aicinām piedalīties šajā seminārā vēstures, sociālo zinību, kulturoloģijas skolotājus, muzejpedagogus, klašu audzinātājus un citus izglītības darbiniekus. Seminārs ir Rīgas pašvaldībā saskaņota mācību programma, par dalību kurā izglītības iestāžu darbinieki varēs saņemt apliecības (6 kvalifikācijas stundas).

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz 13. martam, rakstot uz info@ebrejumuzejs.lv . 
Dalībnieku skaits ir ierobežots! Iespējama daļēja ceļa izdevumu kompensācija. Papildus informācija – 67283484, 29435005.        

Semināra programma

10.00 – 11.10 Ekskursija muzeja ekspozīcijā. Iepazīšanās ar ceļojošo izstādi “Savai tautai un savai valstij: Pauls Mincs, Latvijas valstsvīrs”. Izstāde ir veltīta Latvijas valsts simtgadei, un tā atspoguļo Latvijas vēsturē nozīmīgas personības, jurista un politiķa Paula Minca un viņa ģimenes dzīves gaitu un ieguldījumu Latvijas valsts tapšanā. Izstāde ir pieejama izvietošanai skolās.

11.15 – 12.00 Dr. Ginta Apala priekšlasījums “Minoritātes latviešu intelektuāļu skatījumā XIX-XX gadsimtā”

12.00 – 13.00 Diskusija par mazākumtautību komponentes integrēšanu mācību procesā 

13.00 – 13.30 Kafijas pauze

13.30 - 15.00 Ekskursija: ebreju mantojums Rīgas centrā un jūgendstila kvartālā


Projekts līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.   

Muzejs "Ebreji Latvijā"
Skolas ielā 6, LV-1010
Rīga, Latvija
Tel./Fakss (+371) 67283484
info@ebrejumuzejs.lv
www.ebrejumuzejs.lv

Noslēgusies 26. valsts vēstures olimpiāde

Publicēja 2020. gada 22. febr. 06:04Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 26. febr. 12:10 ]

Šajā nedēļā  Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 26.olimpiādes trešais, noslēdzošais posms. 

9.klašu skolēnu vēstures olimpiādes 2. posmā tiešsaistē šajā mācību gadā piedalījās 1078 skolēni. 2020. gada 19. februārī olimpiādes 3. posmā klātienē piedalījās 75 skolēni. Olimpiādes rezultāti publicēti VISC interneta lapas sadaļā Rezultāti

10.-12.klašu skolēnu vēstures olimpiādes 2. posmā tiešsaistē šajā mācību gadā piedalījās 1128 skolēni. 2020. gada 19. februārī olimpiādes 3. posmā klātienē piedalījās 73 skolēni. Olimpiādes rezultāti publicēti VISC interneta lapas sadaļā Rezultāti

Izsakām pateicību muzejiem, kas dalījās ar informāciju un aicinaja apmeklēt savas ekspozīcijas: Latvijas Okupācijas muzejam, Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, muzejam "Ebreji Latvijā" un muzejam un pētniecības centram "Latvieši pasaulē".  

Olimpiādi rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros. 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu"

Publicēja 2020. gada 13. febr. 13:24Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 13. febr. 13:25 ]

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa”” 2020. gada 18. martā un 7. aprīlī.

Kursu programma palīdzēs skolotājiem izprast Latvijas vēstures jautājumus par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā arī rosinās skolotājus mācību procesā izmantot muzejus, izstādes un notikumu vietas.

Dalībnieki saņems Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības A (8 stundas).

Muzejs dāvinās skolotājiem mācību metodiskā materiāla komplektu “Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas”.

Pieteikšanās, reģistrējoties (saite muzeja mājaslapā http://ejuz.lv/6c6t ) līdz 10. martam.

 

Latvijas Okupācijas muzeja piedāvājums skolām 2020. gada pavasarī

Publicēja 2020. gada 14. janv. 01:47Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 14. janv. 01:48 ]


Ziņa par VSB ekskursiju 2020

Publicēja 2020. gada 6. janv. 02:03Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2020. gada 6. janv. 02:06 ]

VSB -2020

Krievijas Zelta loks

26.jūnijs

Rīga- Volokolamska – 800 km

7.00 izbraukšana no Rīgas. Brauciens pa Latvijas plašumiem. Robeža- kādas pāris stundas un tad jau Krievijas plašumi. Gulēšana Rževā vai Volokolamskā

27.jūnijs

Volokolamska – Sergijev Posad 200 km

No rīta došanās uz Sergijev Posad. Matrjošku rūpnīca. Zemnieku sadzīves lietu muzejs. Kopīgas pusdienas. Svētā Segeja trīsvienība Lavra – vieta, ko dēvē par Krievijas garīgo sākotni. Pankūku kalna skata laukums. Ekskursija pa Sergijev Posad, brīvais laiks pilsētā, gulēšana Sergijev Posad

28.jūnijs

Sergijev Posad –Ugļica – Miškina 200 km.

No rīta brauciens uz šņabja muzeju ar  degustāciju. Neliela ekskursija pa Uglicu – Spaspreobreženskas katedrāle un senākais klosteris Ugļicas klosteris. Pēc tam Miškina – Galvenais bulvāris, Volgas upes panorāma, pilsētas sarkanais laukums, Uspenskas katedrāles. Tirgotāja Čizova muzejs. Brīvais laiks pilsētā. Gulēšana Miškinā

29.jūnijs

Miškina – Jaroslavļa 100 km

Jaroslavļas zoodārzs – apskatamies kā dzīvnieciņi izskatās Krievijā. Tropiskā sala – akvaparks Jaroslavļā. Kopīgas pusdienas. Ekskursija pa Jaroslavļu. Brīvais laiks pilsētā. Gulēšana Jaroslavļā.

30.jūnijs

Jaroslavļa – Suzdaļa – Vladimira 250 km

No rīta brauciens uz Suzdaļu. Suzdaļa, kas ir pilsēta muzejs. Koktēlniecības muzejs. Ekskursija pa Suzdaļu. Brīvais laiks pilsētā. Vakarā izbraukšana uz Vladimiru.

1.jūlijs

Vladimira – Maskava 200 km

Vladimira – Prjaņiku muzejs – darbnīca un degustācija.  Pilsētas panorāmas rats. Kņazieņu klosteris. Kopīgas pusdienas. Ekskursija pa Vladimiru. Brīvais laiks pilsētā. Vakarpusē izbraukšana uz Maskavu. Gulēšana Maskavā

2.jūlijs

Maskava –

Ekskursija pa pašu Maskavas centru. Sarkanais laukums un pārējie labumi. Pēc tam brīvais laiks pilsētā. Vienvārdu sakot katrs pats varēs izbaudīt Maskavu pēc savas patikas. Gulēšana Maskavā turpat, kur iepriekšējā naktī.

3.jūlijs

Maskava – Volokolamska – 170 km

Caricina – Maskavas Versaļa. Pēc tam Lielākais tanku muzejs pasaulē. Vakarā izbraukšana uz Volokolamsku

4.jūlijs

Volokolamska – Rīga – 800 km

Brauciens mājup. Ir cerība Rīgā ierasties sapratīgā laikā.

 

Cena  - 580 EUR (ja nevajag vīzu, tad 500 EUR)

Cenā ietilpst – autobuss, viesnīcas ar brokastīm,gids, vīza, ieejas maksa visos muzejos, apskatos objektos un izklaides vietas, kas ,minētas programmā, vietējie gidi Krievijas  senajās pilsētās , metro biļete Maskavā, apdrošināšana, 4 kopīgas pusdienas vai vakariņas.

 

Pieteikšanās līdz 10.februārim

Ja kādi jautājumi – telefons 26700767 Toms vai epasts Excursion.lv@inbox.lv


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Tsaritsino_from_helicopter-1.jpg

1-10 of 728