Jaunumi

 

Konference “Exporing I-history: from unique stories to shared future” Pēterburgā

Publicēja 2019. gada 16. apr. 03:48Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 16. apr. 03:49 ]

Šī gada 26.martā Pēterburgā, Krievijā norisinājās starptautiska zinātniski – metodiskā konference “Exporing I-history: from unique stories to shared future”. Konferenci rīkoja Pēterburgas pedagogu pēc diploma izglītības akadēmija (Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования), sadarbojoties ar multimediju vēstures parku «Россия – Моя история» un Eiropas vēstures skolotāju asociāciju EUROCLIO.
Viens no nozīmīgākajiem konferences mērķiem bija novērtēt, kā jauno mācīšanās veidu parādīšanās, alternatīvu avotu izmantošana ietekmē kvalitatīvi jaunu vēstures izglītības veidošanos.  

Darbs konferencē norisinājās 3 sekcijās: 
1. Personīgā pagātnes izpratne (Личностное осмысление прошлого). 
2. Digitālā paaudze vēsturisko zināšanu un nozīmju pasaulē (Цифровое поколение в мире исторических знаний и смыслов). 
3. Komunikācija digitalizācijas laikmetā: ceļā uz savstarpēju izpratni un mijiedarbību (Коммуникации в эпоху цифровизации: на пути к взаимопониманию и взаимодействию).

Konferencē piedalījās vairāk nekā 20 zinātnieki, metodisti un vēstures skolotāji no Krievijas, Kipras, Lielbritānijas, Igaunijas un Latvijas. 
Lielbritānijas Rietumu universitāti pārstāvēja Dean Smart, kurš klātesošos uzrunāja EUROCLIO vārdā. Viņš iepazīstināja konferences dalībniekus ar asociācijas misiju un mērķiem.  Igaunijas Kadriorgas vācu ģimnāziju vēstures skolotāja Marika Randman dalījās pieredzē darbā ar jauniem digitālajiem vēstures mācību materiāliem. Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Aiga Hudobčenoka ieskicēja Latvijas izglītības reformas īpatnības sociālajā un pilsoniskajā jomā.

9.-12. klašu skolēnus aicina uz nodarbībām "Sirdsapziņas ugunskurā"

Publicēja 2019. gada 12. apr. 09:26Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 12. apr. 09:46 ]

"Sirdsapziņas ugunskurs" ir autentiskā apcietinājuma vietā - bijušajā čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, iekārtota unikāla vēstures ekspozīcija, kas vairo izpratni par Latvijas okupācijas vēsturi laika posmā no 1939. līdz 1957. gadam un vēsta par cēsnieku un kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju nacionālo pretošanos Latvijas okupācijai no 1940. līdz 1950-to gadu vidum. 
Ekspozīcija tapa kā Cēsu represēto kopienas iniciatīva un tika atklāta 2018. gada 23. augustā. Tās izveidē iesaistoties profesionāliem palīgiem, tostarp Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniecei Inese Dreimanei, LU Vēstures institūta ārštata pētniekam vēsturniekam Zigmāram Turčinskim un LNA Latvijas Valsts arhīva ekspertam vēsturniekam Aināram Bambalam.

Nodarbību skolēniem izveidojusi ekspozīcijas kuratore Elīna Kalniņa, sadarbojoties ar vēsturnieku un vēstures skolotāju Raunas vidusskolā Edgaru Plētienu un vēstures skolotāju vairākās Cēsu un Amatas novadu pamatskolās Ivo Rodi. 

Nodarbība ir iekļauta programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumā.
Vēlamais skolēnu skaits vienā nodarbībā = 10-25.
Nodarbības ilgums = 90 minūtēs.
Nodarbības maksa = 25 EUR + 1 skolēna ieejas maksa ekspozīcijā (2 EUR) x skolēnu skaits grupā.

Aicinām 9. un 12. klašu vēstures skolotāju pieteikt nodarbību ekspozīcijā, sazinoties ar ekspozīcijas vadītāju pa tālruni: 25445433, vai e-pastu: ugunskurs@cesis.lv .
Skolotāja/s e-pastā saņems ar nodarbību saistītu materiālu darbam ar skolēniem klasē pirms nodarbības apmeklējuma un arī pēc.

Valsts vēstures olimpiādes rezultāti 9. klasēm

Publicēja 2019. gada 27. marts 03:47Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 27. marts 03:47 ]

Survey: Provide Insight about Teaching Controversial History to RETHINK Consortium

Publicēja 2019. gada 26. marts 01:12Danute Grīnfelde

The RETHINK Consortium aims to develop an e-learning platform and provide teachers with pedagogical tools to challenge students’ prejudices, deepen their understanding of phenomena such as racism and radicalisation, and develop their media literacy and critical thinking skills.

In order to develop an online course that is best suited to your needs and those of your students, we are surveying teachers across Europe. Your answers will give us valuable insight into the issues you deal with with when teaching about current (and past) sensitive and controversial issues; and help us to design online modules that are truly fit for purpose.

Your answers will be anonymised and analysed by one of the organisations in the consortium. Your data will only be used for the purpose of this project and will, under no circumstances, be shared with any another organisation.

Simply complete this survey by 15 April 2019. The survey only takes 5 minutes to complete. There are no right or wrong answers in this survey. Please answer these questions honestly. We thank you in advance for your cooperation and are happy to provide further details on the survey and project.

Take me to the survey!

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu"

Publicēja 2019. gada 20. marts 07:53Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 20. marts 07:54 ]

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa”” 2019. gada 16.aprīlī. Kursi ir bez maksas, dalībnieku skaits - ierobežots. Pieteikšanās, reģistrējoties, (saite muzeja mājaslapā www.omf.lv ), līdz 9. aprīlim.

Kursu programma palīdzēs skolotājiem izprast Latvijas vēstures jautājumus par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā arī rosinās skolotājus mācību procesā izmantot muzejus, izstādes un notikumu vietas.

Dalībnieki saņems Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības A (8 stundas). Muzejs dāvinās skolotājiem mācību metodiskā materiāla komplektu “Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas”


Konkurss ""Vēsture ap mums"

Publicēja 2019. gada 14. marts 11:09Baiba Atmane   [ atjaunināts 2019. gada 14. marts 11:16 ]Paldies, kolēģi par vērīgumu!
Tehniskās lietas konkursa sakarā ir novērstas! Pētījuma apraksta lapa ir atrodama sadaļā  zem nolikuma.

Skolēni aicināti piedalīties konkursā “Interesanti man kā vēsturniekam/-cei”

Publicēja 2019. gada 11. marts 09:11Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 11. marts 09:15 ]

Aizkraukles reģiona vēstures skolotāji aicina skolu 6.-7., 8.-9. un 10.-12. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Interesanti man kā vēsturniekam/cei”. 

Konkurss notiks Pļaviņu novada ģimnāzijā 2019.gada 11.aprīlī no plkst. 10 līdz plkst. 15.00. No katras skolas aicinātas piedalīties komandas 4 skolēnu sastāvā, pārstāvot visas nolikumā minētās vecuma grupas. Maksimālais komandu skaits no vienas skolas – 3! Šajā mācību gadā konkursa tēmas ir šādas: „Gadskārtu svētki” (6.-7. klašu grupai), „Jaunlatvieši un Jaunā strāva” (8.-9.klašu grupai) un „Kurzemes-Zemgales hercogiste” (10.-12.klašu grupai). 

Pieteikuma anketa pieejama ŠEIT, bet konkursa nolikums – ŠEIT! Pieteikties ir iespējams līdz 1.aprīļa plkst. 18.00!

Edgars Bērziņš,
konkursa koordinators,
raidījuma "Vēstures skolotājs" vadītājs
tel. 26797661


Līdz 1. aprīlim var pieteikties raidījuma "Vēstures skolotājs" jaunajai sezonai

Publicēja 2019. gada 8. marts 04:38Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 11. marts 06:41 ]

Piedalies ekspedīcijā un ceļo laikā!  

Pieteikšanās līdz 1. aprīlim

Vēstures skolotājs


Latvijas Televīzija izsludina pieteikšanos 10. un 11.klašu skolēniem un aicina piedalīties 2 dienu ekspedīcijā, lai atklātu Latvijas vēsturi ar praktiskās arheoloģijas palīdzību.

Projekta dalībniekiem būs iespēja pašiem darboties un pārbaudīt “lietas” uz savas ādas. Tieši tādēļ mēs esam izvēlējušies četrus nozīmīgus notikumus Latvijas vēsturē, kurus mēģināsim izzināt paši saviem spēkiem. 4 sērijas tiks veidotas četros dažādos Latvijas novados. Visas četras sērijas veltīsim Latvijas Brīvības cīņu notikumiem 1918. – 1920.gadā

Lai piedalītos projektā:

 • aicinām izveidot komandu 3 draugu sastāvā
 • aizpildīt anketu
 • atsūtīt video sveicienu

Vērtēšanas kritēriji

 • Vai aprakstā var saskatīt jūsu personisko motivāciju
 • Vai esat pamatojuši savu izvēli
 • Vai var saskatīt ideju oriģinalitāti
 • Vai rodas pārliecība par komandas saliedētību

Konkurss notiks 2 kārtās:

 • pieteikums (iepriekš minētie uzdevumi)
 • klātienes tikšanās LTV

Katrā raidījumā piedalīsies 2 komandas.

Izvēlētajām komandām piedāvāsim konkrētu filmēšanas vietu un ar to saistīto vēstures notikumu.

Visas komandas vadīs viens “vēstures skolotājs” – Edgars Bērziņš.

Projekta sadarbības partneris LU Latvijas vēstures institūts, direktora, Dr. hist. Gunta Zemīša vadībā. Katrā no 4 objektiem ir pieaicināti konsultanti, kuri šajās vietās strādā, tās pēta utt. Viņi piedalīsies gan vietas sagatavošanā filmēšanai, gan uzdevumu sastādīšanā, sagatavos informāciju vēstures skolotājam, sekos uzdevumu veikšanas norisei, kā arī piedalīsies komandu darba izvērtēšanā.

Plānotais filmēšanas periods ir jūnijs – augusts. Naktsmītne un ēdināšana būs nodrošināta.

Kontaktinformācija –

Projekta vadītāja Irēne Grūzīte irene.gruzite@ltv.lv, tālrunis 29378026

Redaktore Sanita Auškāpa sanita.auskapa@ltv.lv, tālrunis 27868844

Režisore Ina Kronberga ina.kronebrga@ltv.lv, tālrunis 2786883

Turaidas muzejrezervāts aicina uz konferenci un diskusiju

Publicēja 2019. gada 3. marts 02:38Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 3. marts 02:41 ]

Turaidas muzejrezervāts aicina visus vēstures skolotājus uz konferenci/diskusiju “19.gadsimta stāsts Latvijā, Vidzemē, Siguldā. Ceļā uz Latvijas valsti” 14. martā plkst. 11.00 kultūras centrā “Siguldas devons” Siguldā, Pils ielā 10, lai iepazīstinātu ar latviešu tautas noieto ceļu, no beztiesīga klaušinieka stāvokļa kļūstot par savas zemes saimnieku un atbildīgu jaunās valsts pilsoni.

Turaidas muzejrezervāts jau ilgāku laika posmu veido ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”, kas veicinās izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu un vēstīs par notikumiem 100 gadu garumā, kas ietekmēja Latvijas valsts izveidi. Tā stāstīs par latviešu tautas garīgo atmodu un pilsonisko apziņu 19.gadsimtā, tās nozīmi Latvijas valst izveidē 20.gadsimta sākumā.


KONFERENCE/ DISKUSIJA
19. gadsimta stāsts Latvijā, Vidzemē, Siguldā. Ceļā uz Latvijas valsti.
Dzimtbūšanas atcelšanai Vidzemē – 200

2019. gada 14. martā plkst. 11.00 – 14.30
Kultūras centra “Siguldas devons” Digiti zālē, Siguldā, Pils ielā 10

PROGRAMMA
Jauna ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”

11.00 – 13.00

 • Turaidas muižas Klaušinieku māja
 • Likumdošanas ceļš. Dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē
 • Valstiskuma aizsākumi pagasta pašpārvaldē
 • Zemnieka ģimene un sadzīve
 • Izglītība un nacionālā identitāte
 • Zemnieku nemieri un jaunu ceļu meklējumi
 • Nacionālā atmoda
 • Tehniskā un sociālā modernizācija 19. gadsimtā

13.00 – 13.30 – Pusdienu pauze un sarunas

13.30 – 14.30

 • 1905.gada revolūcija un ideja par Latvijas valsti
 • Trīs alternatīvie ceļi Latvijas attīstībā
 • Latvijas Republikas proklamēšana
 • Neatkarības karš
 • Valsts attīstības ceļa sākums. Agrārā reforma
Konferencē: ziņojumi, video un animācijas filmas, diskusijas un balvas. Piedalās: LZA Goda locekle Anna Jurkāne, Dr. hist. Vija Stikāne, Dr. hist. Edgars Ceske, Mag. hist. Līga Kreišmane, ag. hist. Jolanta Dukaļska, Mag. art. Gunta Zaķīte, vēsturniece Ligita Beitiņa
Dalība bez maksas. Lūgums pieteikt dalību līdz 13. martam e-pastā: turaida.muzejs@apollo.lv vai tālr. 26572142

Vēstures valsts 25. olimpiādes 10.-12. klašu rezultāti

Publicēja 2019. gada 24. febr. 07:58Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 24. febr. 08:01 ]

1-10 of 699