Jaunumi‎ > ‎

Lekcija par PSRS valsts drošības iestāžu dokumentiem Stūra mājā

Publicēja 2016. gada 14. apr. 05:21Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2016. gada 18. apr. 03:26 ]
Latvijas Okupācijas muzejs ielūdz interesentus noklausīties mag. hist. Zigmāra Turčinska lekciju par PSRS valsts drošības iestāžu dokumentiem un grūtībam, atšifrējot drošības dienestu terminoloģiju.

Lekcijas laikā zinātniekiem un interesentiem būs iespēja uzzināt par to, kā strādāt ar PSRS valsts drošības iestāžu dokumentiem. Sava specifiskā satura un terminoloģijas dēļ šie dokumenti nav viegli uztverami. Tie satur arī sensitīvu informāciju par personām. Lai netiktu pieļautas kļūdas izpētes laikā, visi iegūtie fakti jāpārbauda, iespēju robežās tos konfrontējot ar citos avotos atrodamiem dokumentiem, aculiecinieku liecībām u.tml. Nekritiska uzticēšanās visam, kas rakstīts, ir tikpat bīstama kā pieņēmums par to, ka KGB dokumentācija vienmēr ir sagrozīta. Pētniekam jāspēj orientēties arī drošības dienestu terminoloģijā.

Diemžēl pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, balstoties uz KGB dokumentiem, ir tapuši gan labi zinātnieku un interesentu darbi, gan arī ļoti traģiski uz kļūdainiem un pat melīgiem pieņēmumiem balstīti darbi. Mag.hist. Zigmārs Turčinskis sniegs padomu, kā strādāt ar padomju drošības iestāžu dokumentiem pētniecības nolūkos.
Zigmārs Turčinskis ir Latvijas Universitātes Latvijas Vēsture institūta pētnieks. 

Lekciju ciklu projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Aicināti visi interesenti! Ieeja bez maksas.

Papildu informācija:
Aija Abene
Projekta “Stūra māja” vadītāja
aija.abene@omf.lv