Jaunumi‎ > ‎

Vēstures skolotājus aicina sadarboties un palīdzēt mācību materiālu veidošanā

Publicēja 2018. gada 25. sept. 01:57Valdis Klisans   [ atjaunināts 2018. gada 2. okt. 23:05 ]

Cienījamie vēstures skolotāji!

Jau kopš 2016.gada tiek īstenots ES Horizon-2020 projekts, kura saīsināts nosaukums ir COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” - Kultūras opozīcija: sapratne par pretestības kultūras mantojumu bijušajās sociālistiskajās valstīs). Projekta mērķis ir izveidot digitālu muzejos, arhīvos un citās institūcijās pastāvošu kolekciju reģistru par kultūras opozīciju komunistiskajiem režīmiem bijušajās sociālistiskajās valstīs, kā arī veidot izstādes, dokumentālo filmu konkursu un izglītojošus materiālus skolām un augstskolām. Sīkāku informāciju par projektu var uzzināt: http://lv.cultural-opposition.eu/
Reģistrā tiek iekļautas arī kolekcijas no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Vadošā organizācija par Baltijas valstīm ir Lietuvas vēstures institūts. Mans uzdevums ir gatavot Latvijas muzejos un arhīvos esošo kolekciju aprakstus un citus materiālus, kā arī informēt par projekta aktivitātēm.

Viens no projekta mērķiem ir sagatavot mācību materiālus vidusskolām. Uz šo brīdi ir sagatavotas 7 tēmu melnraksta versijas angļu valodā (pavisam ir paredzētas 8 tēmas). Lai precizētu un uzlabotu mācību materiālus, ļoti svarīgi ir, lai to saturu un atbilstību skolēnu uztverei novērtētu skolotāji, kas tos praktiski varētu pielietot mācību procesā. Pēc novērtēšanas procesa pilnveidotās mācību materiālu versijas tiks pārtulkotas projektā iesaistīto valstu nacionālajās valodās, t.sk. latviešu, un publicētas projekta mājas lapā.

Lejupielādēt šeit:

Sadarbībā ar LU Latvijas vēstures institūtu š.g. 9. oktobrī Rīgā Kalpaka bulvārī 4, 1.stāvā (LU bibliotēkas telpās) plkst. 16.00 tiek rīkots seminārs vēstures skolotājiem, lai uzklausītu jūsu viedokli par sagatavotajām tēmām. Kultūras pretestībai komunistiskajiem režīmiem dažādās Centrālās un Austrumeiropas zemēs bija kopīgas iezīmes, taču vienlaicīgi tās bija arī visai daudzveidīgas. Ir visai sarežģīti izveidot mācību materiālus, kas ļauj katras valsts specifisko pieredzi aplūkot plašākā kontekstā, tādēļ skolotāju viedoklis ir ļoti būtisks.

Galvenie jautājumi, uz kuriem projekta dalībnieki vēlētos saņemt atbildes:

  • Vai mācību materiāli mērķa auditorijai ir saprotami?
  • Vai norādes uz starptautisko kontekstu ir pietiekamas un saprotamas?
  • Vai norādes uz vietējo/nacionālo materiālu ir pietiekamas un vai mērķa auditorija ir informēta par pieminētajiem notikumiem un parādībām?
  • Kādā veidā vislabāk skolēnus varētu iesaistīt šo tēmu apguvē?
  • Kā Jūs novērtējat spēles un uzdevumus?

Ļoti ceru uz jūsu interesi un atsaucību! 

Daina Bleiere,
LU Latvijas vēstures institūta
vadošā pētniece