Jaunumi‎ > ‎

Sacerējumu konkurss skolēniem "Ko Eiropas Savienības paplašināšanās nozīmē Tev?"

Publicēja 2014. gada 18. marts 09:20Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2014. gada 18. marts 23:34 ]
Eiropas Komisija izsludina sacerējumu konkursu jauniešiem no Eiropas Savienības un valstīm, kas iesaistījušās pievienošanās procesā. Konkursa nosaukums ir „Ko Eiropas Savienības paplašināšanās nozīmē Tev?”. Uzvarētāji balvā saņems divu dienu braucienu uz Briseli un e-grāmatu lasītāju.

2014. gadā paiet 10 gadi kopš lielākās Eiropas Savienības paplašināšanās, kad ES pievienojās 10 jaunas valstis. Pašlaik pievienošanās iespējas ir atvērtas Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, Islandei, Kosovai , Melnkalnei, Serbijai un Turcijai.

Šo notikumu kontekstā jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties konkursā un izteikt savas domas par šādiem jautājumiem:
  •  Ko pašreizējās Eiropas Savienības 28 dalībvalstis var mācīties no savas pagātnes, lai uzlabotu ES nākotnē?
  •  Ko Eiropas Savienības paplašināšanās nozīmē Tev?

Dalībniekiem jāizklāsta savas domas atsevišķā rakstā (ne vairāk par 700 vārdiem) vai emuāros (ne vairāk kā trīs emuārrakstos, kas kopā nepārsniedz 700 vārdus). Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 11. maijs.

Katras valsts žūrija noskaidros labākos darbus (divās vecumā grupās (15 – 18 gadi un 19 – 25 gadi), kurus pēc tam vērtēs starptautiska žūrija, lai piešķirtu galveno balvu uzvarētājam katrā vecuma grupā.

Vairāk par sacerējumu konkursu un konkursa noteikumiem var uzzināt http://ec.europa.eu/enlargement. Informācijas pakete latviešu valodā lejuplādējama šeit.

Kontaktinformācija:
media consulta International Holding AG
Rachel Harding
r.harding@media-consulta.com
Tel: +49 (0)30 65 000 476

Ja rodas jautājumi par ES paplašināšanos, lūdzu, sazinieties ar:
Peter Stano, Peter.Stano@ec.europa.eu, +32 2 295 74 84
Anca Paduraru, Anca.Paduraru@ec.europa.eu, +32 2 296 64 30KO ES PAPLAŠINĀŠANĀS NOZĪMĒ TEV?
SACERĒJUMU KONKURSS

NOTEIKUMI

Dalībnieki
1.    Konkursā var piedalīties Eiropas Savienības 28 dalībvalstu pilsoņi, kā arī Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu (Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Kosovas, Melnkalnes, Serbijas, Turcijas) pilsoņi.

2.    Darbu iesniegšanas termiņa pēdējā diena dalībniekiem jābūt vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

3.    Konkursa darbus var iesniegt jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (skatīt: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_lv.htm) vai jebkurā Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu oficiālajā valodā.

4.    Sacerējumiem nepārprotami jābūt saistītiem ar konkursa tēmu.


Dalības noteikumi
5.    Konkurss notiks divās vecuma grupās: jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem un no 19 līdz 25 gadiem. Darbus vērtēs abās šajās vecuma grupās.

6.    Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu. Tiks pieņemti tikai oriģināli autordarbi. Darbus var iesniegt tikai vienu reizi.

7.    Ir paredzēti divi formāti:

a.    atsevišķs līdz 700 vārdu garš raksts (ieskaitot nosaukumu, virsrakstus un apakšvirsrakstus)
VAI
b.    ne vairāk kā trīs emuārraksti, kas kopā nepārsniedz 700 vārdus (ieskaitot nosaukumus, virsrakstus un apakšvirsrakstus).

8.    Katra darba pirmajā lappusē jāieraksta šāda informācija: dalībnieka vārds un uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī darba nosaukums un vārdu skaits. Pirmās lappuses teksts netiek iekļauts darba kopējā vārdu skaitā.

Iesūtot darbu papīra formātā, tam jābūt rakstītam ar rakstāmmašīnu vai datora izdrukai. Katrā lappusē jānorāda darba nosaukums un lappuses numurs. Arī elektroniskajās versijās (Microsoft Word dokumentā vai OpenOffice Writer failā) katrā lappusē jānorāda darba nosaukums un lappuses numurs.


Kad un kā iesniegt darbu?
9.    Darbi jāiesniedz elektroniski vai ierakstītā vēstulē līdz 2014. gada 11. maijam.

10.    Darbi jāiesniedz šādi.

Nosūtot e-pasta pielikumā (Word dokuments vai OpenOffice Writer fails) uz adresi: write@media-consulta.com

Nosūtot pa pastu uz šādu adresi:
Media Consulta International Holding AG
Rachel Harding
Wassergasse 3
10197 Berlin
Germany

Augšupielādējot Facebook: ES paplašināšanās lapas augšā jānoklikšķina sacerējumu konkursa poga https://www.facebook.com/EUenlargement – tiks atvērta konkursa reģistrācijas lapa. Lai augšupielādētu savu darbu Word dokumenta vai OpenOffice Writer faila formātā, izpildiet norādījumus.

11.    Konkursa dalībnieki nevarēs saņemt atpakaļ savus darbus. Nosūtot darbu pa pastu, noteikti saglabājiet vienu eksemplāru.

Autortiesības
12.    Dalībniekam jābūt darba autoram un autortiesību un morālo tiesību īpašniekam. Plaģiāta gadījumā (neatļauta cita autora teksta vai domu izmantošana un to uzdošana par savu) dalībnieki tiks diskvalificēti.

13.    Katra darba autors saglabās autortiesības, bet konkursa uzvarētāji atļaus Eiropas Savienībai publicēt viņu darbus un izmantot tos jebkādā nolūkā bez autoratlīdzības. Uzvarētājiem vajadzēs parakstīt oficiālu vienošanos par šo tiesību nodošanu.

Vērtēšana
14.    Vispirms visus iesniegtos darbus vērtēs attiecīgās valsts žūrija.

15.    Tā katrā vecuma grupā noteiks vienu darbu, ko nodos vērtēšanai Eiropas mēroga žūrijai.

16.    No attiecīgo valstu žūriju atlasītajiem darbiem Eiropas žūrija noteiks uzvarētāju katrā vecuma grupā. Pirms balvu piešķiršanas žūrija pārbaudīs uzvarēju pilsonību un vecumu (pēc derīgas pases vai cita personību apliecinoša dokumenta kopijas).

17.    Žūriju darbība un apspriedes ir konfidenciālas, un to lēmumi ir galīgi.

18.    Žūrija sazināsies tikai ar uzvarētājiem.

Balvas

19.    Eiropas konkursa uzvarētāji katrā vecuma grupā iegūs balvu – divu dienu ceļojumu uz Briseli, Beļģiju, divām personām 2014. gada jūnija beigās un vienu krāsu e-grāmatu lasītāju.

20.    Ceļojuma datums tiks precizēts pēc uzvarētāju noteikšanas.

21.    Par 18 gadiem jaunāks uzvarētājs ceļojumā uz Briseli drīkstēs doties tikai pieaugušā (piemēram, vecāka vai aizbildņa) pavadībā.

Briselē uzvarētāji un viņu pavadoņi piedalīsies balvu pasniegšanas ceremonijā, apmeklēs ES iestādes un dosies ekskursijā pa pilsētu.

22.    Tiks segtas šādas uzvarētāju un viņu pavadoņu izmaksas, kas saistītas ar Briseles apmeklējumu:

ekonomiskās klases aviobiļete vai pirmās klases vilciena biļete abos virzienos no uzvarētāja un viņa pavadoņa dzīvesvietas ES dalībvalstī vai Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstī, vai potenciālajā dalībvalstī, ēdināšana, naktsmītne, vietējais transports Briselē un organizēto pasākumu apmeklēšana.

23.    Pārējos izdevumus Briseles apmeklējuma laikā sedz paši uzvarētāji.

Datu aizsardzība
24.    Reģistrācijas laikā ievāktos personu datus glabās Eiropas Paplašināšanās ģenerāldirektorāts, kas tos izmantos tikai konkursa vajadzībām.

Eiropas Komisija ievēro lietotāju konfidencialitāti. Piemērotie "noteikumi par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs" balstās uz 2000. gada 18. decembra Eiropas parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr. 45/2001.

Uzvarētāju vārdi un viņu darbi tiks publicēti, un uzvarētāju Briseles apmeklējums un piedalīšanās balvu pasniegšanas ceremonijā var tikt atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos.

Iesniedzot darbus, konkursa dalībnieki piekrīt visiem noteikumiem.
Dalībniekus var diskvalificēt, ja tie neievēro konkursa noteikumus.