Jaunumi‎ > ‎

Ģirts Zālītis. In memoriam

Publicēja 2015. gada 29. apr. 04:43Vēstures skolotāju biedrība   [ atjaunināja Danute Grīnfelde 2015. gada 29. apr. 04:50 ]
Esam saņēmuši sēru vēsti - mūžībā aizgājis mūsu kolēģis un ilggadīgs Vēstures skolotāju biedrības dalībieks Ģirts Zālītis. 


Ģirts Zālītis dzimis 1962. gadā 28. janvārī, mācījies Burtnieku astoņgadīgajā skolā, ko beidza 1976. gadā, pēc tam mācības turpinājis Mazsalacas vidusskolā (1976-1980). Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (1980-1985) Ģirts ieguvis vēsturnieka kvalifikāciju. No 1985. līdz 1986. gadam viņš strādāja par vēstures skolotāju Alojā, bet kopš 1986. gada – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Daudzus gadus Ģirts Zālītis vadīja Valmieras rajona Vēstures skolotāju metodisko apvienību.

Kopš 90. gadiem Ģirts bija aktīvs VSB biedrs un pasākumu dalībnieks, tajos vienmēr stingri un pārliecinoši pauda savu viedokli, kas nereti bija atšķirīgs no vairuma domām. 2008. gadā Ģirts Zālītis kopā ar savu kolēģi Juri Mūrnieku organizēja VSB Vasaras dienas Valmierā.

Ģirts mūsu atmiņā paliks kā pedagogs ar savu nelokāmo pārliecību, neizsīkstošo humoru un bagātīgu dziesmu krājumu; kā viņu dēvēja VSB vecbiedri - viens no "Valmieras puikām".
VSB Valde