Jaunumi‎ > ‎

Aicina piedalīties konferencē "Latvijas Centrālajai padomei - 70"

Publicēja 2013. gada 5. aug. 14:38Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2013. gada 5. aug. 14:41 ]
Sestdien, 10. augustā plkst. 11.00 Usmas Tautas namā norisināsies Rubeņa bataljona muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja organizēta zinātniskā konference, veltīta Latvijas Centrālās padomes dibināšanas 70. gadadienai. 

LCP 70
Latvijas Centrālā padome (LCP) bija nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā 1943. gada 13. augustā slepeni Rīgā izveidota demokrātiska pretošanās kustības organizācija. To veidoja pirmskara lielāko politisko partiju (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Zemnieku savienība, Demokrātiskais centrs un Latgales kristīgo zemnieku partija) pārstāvji ar profesoru Konstantīnu Čaksti priekšgalā. LCP mērķis bija demokrātiskas Latvijas Republikas atjaunošana, balstoties uz 1922. gada Satversmes pamatprincipiem. LCP izveidoja slepenus kontaktus ar pārējo Baltijas valstu pretošanās kustību pārstāvjiem, sniedza informāciju un sagatavoja vairākus memorandus Rietumu valstu valdībām. 1944. gada 17. martā pēc LCP iniciatīvas tapa 188 latviešu sabiedriski-politisko darbinieku parakstīts memorands par nepieciešamību atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti.


1944. gada vasarā-rudenī, sadarbībā ar Latvijas sūtni Stokholmā Voldemāru Salno un zviedru un amerikāņu slepenajiem dienestiem, norisinājās nelegāla latviešu bēgļu laivu akcija pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. Īpaša loma tās īstenošanā bija LCP sakaru grupai Ventspilī, laivu braucienu organizētājam Eduardam Andersonam un LCP sakarniekam Leonidam Siliņam. Līdz Otrā pasaules kara beigām Zviedrijā organizēti ar LCP atbalstu, kā arī privātā kārtā ieradās vairāk kā 4500 latviešu bēgļu. Objektīvu apstākļu dēļ LCP un 1944. gada jūlijā Skrīveru pagastā izveidotā ģenerāla Jāņa Kureļa grupa nespēja īstenot plānus par Latvijas pagaidu valdības izveidošanu un militārās sacelšanās organizēšanu Rīgā un Kurzemē. Tomēr no 1944. gada 18. novembra līdz 9. decembrim kaujas pret nacistu okupācijas varas bruņotajiem formējumiem Abavas upes rajonā izcīnīja ģenerāļa Kureļa grupas leitnanta Roberta Rubeņa bataljona karavīri.

Zinātniskā konference „Latvijas Centrālajai padomei - 70” norisināsies Rubeņa fonda programmas „Kurzemes dialogi” ietvaros. Tās gaitā notiks arī apaļā galda diskusija par Latvijas Centrālās padomes nozīmi mūsdienās un jauniešu sekcija par pretošanās kustību Kurzemē. Konferencē un diskusijā uzstāsies vēstures doktori Dzintars Ērglis, Ritvars Jansons, Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Kaspars Zellis, komunikācijas zinātnieki Dr. phil. Ainārs Dimants un Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, filoloģijas doktore Sarma Kļaviņa, novadpētnieki Herberts Knets (Kuldīga), Andrejs Ķeizars (Ugāle) un Rihards Rubīns (Liepāja) un citi. Konferences laikā būs iespējams iepazīties ar ceļojošo izstādi par pretošanās kustību Latvijā, apmeklēt Rubeņa fonda atjaunoto leitnanta Rubeņa bataljona 2. rotas bunkuru Usmas pagasta „Ilziķos” un noskatīties režisora Raita Valtera dokumentālo filmu „Nesalauztie” par bruņoto pretošanos Latvijā pēc Otrā pasaules kara. 

Konferenci organizē Latvijas Okupācijas muzejs un Rubeņa bataljona muzejs, kas izveidots 2009. gadā Ugālē ar mērķi pētīt un sabiedrībai atklāt ģenerāļa Kureļa grupas leitnanta Rubeņa komandētā bataljona cīņas Kurzemē. 2011. gada maijā notika Rubeņa bataljona muzeja pirmā zinātniskā konference „Vide. Vara. Varoņi”, kas bija veltīta cilvēku likteņiem Kurzemē Otrā pasaules kara laikā. Katru gadu 14. novembrī norisinās rubeniešu piemiņas pasākums Usmas pagastā pie Ilziķu ezera. Plašu rezonansi sabiedrībā izsauca 2002. gadā uzsāktā uzņēmēju grupas iniciatīva izveidot pieminekli K. Čakstem un Latvijas pretošanās kustībai Rīgas centrā, kas dažādu iemeslu dēļ līdz šim tā arī nav īstenojusies. 

Sīkāka informācija par konferenci pa tālr. 26559172 (A. Ķeizars) vai 26498236 (U. Neiburgs)


Rubeņa fonda programma: Kurzemes dialogi
Rubeņa bataljona muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja 
zinātniskā konference
Latvijas Centrālajai padomei - 70

Usmas Tautas namā
2013. gada 10. augustā 11.00


1.
11.15.-11.20. Konferences atklāšana (Ventspils novada dome).
11.20.-12.00. Rihards Rubīns (Liepāja). Muzikāli vēsturisks uzvedums „Liepāja un kurelieši” (piedalās Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi un Liepājas teātra aktieri).
12.00.-12.10. Reinis Rumps (Ugāles vidusskola). Prezentācija par J. Kureļa grupu Kurzemē un R. Rubeņa bataljona kaujām 1944.14.11-1944.9.12.

2.
Mazajā zālē
Jauniešu sekcija par pretošanās kustību Kurzemē
 (vada Ritvars Jansons, Latvijas Okupācijas muzejs 
un Imants Brusbārdis, Dundagas vidusskola).

12.10.-12.30. Pretošanās kustība Kurzemē pēc 2. pasaules kara - vispārējs apskats.
12.30.-12.50. Skolēnu darbu vērtēšana, diskusija.
12.50.-13.10. Iepazīšanās ar ceļojošo izstādi.
13.10.-14.00. Brauciens uz Usmas pagasta „Ilziķiem”, rubeniešu bunkura apskate, ieroču izstāde (Vilnis Baltiņš, Rubeņa fonds).
14.00.-15.00. Pusdienas.
15.00.-15.50. Dokumentālā filma „Nesalauztie” (režisors Raits Valters, 2004). 


3. 
Lielajā zālē
„Latvijas Centrālai padomei - 70” 
(vada Andrejs Ķeizars, Rubeņa fonds).

12.10.-12.30. Dr. phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola „Turība”). „LCP kā latviskais un trešā tēva dēla ceļš”.

12.30.-12.50. Dr. phil. Sarma Kļaviņa (Rīga). ”Akadēmiķis J. Endzelīns un LCP”.

12.50.-13.10. Dr. hist. Uldis Neiburgs (Latvijas Okupācijas muzejs). „LCP politiskā darbība Rīgā un Jelgavā, 1943-1944: zināmais un nezināmais”.

13.10.-13.40. Kafijas pauze.

13.40.-14.00. Dr. hist. Dzintars Ērglis (LU Latvijas Vēstures institūts) „LCP aktivitātes Ventspilī, 1943-1945”.

14.00.-14.20. Herberts Knets (Kuldīga)” LCP darbība Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijā”.

14.20.-14.40. Dr. hist. Kārlis Kangeris (LU Latvijas Vēstures institūts) „Skats no Zviedrijas: valsts vara, slepenie dienesti un LCP”.

14.40.-15.00. Andrejs Ķeizars (Rubeņa bataljona muzejs). „Par dažiem Rubeņa fonda darbības aspektiem saistībā ar J. Kureļa grupas vēsturi: viedokļi un to atspoguļojums vēstures literatūrā”.

15.00.-16.00. Pusdienas.

4.
Diskusija „Latvijas Centrālās padomes nozīme mūsdienās”
(vada Uldis Neiburgs, Latvijas Okupācijas muzejs).

16.00.-17.00. Diskusijā piedalās Dr. phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola „Turība”), Dr. hist. Kaspars Zellis (Latvijas Universitāte), Dr. hist. Ritvars Jansons (Latvijas Okupācijas muzejs), Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns (Tartu Universitāte) u.c.).