Jaunumi‎ > ‎

Publicējam mācību materiālus Latvijas Nacionālā arhīva krājuma izmantošanai

Publicēja 2018. gada 20. janv. 01:58Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2018. gada 20. janv. 02:56 ]
Lai nodrošinātu plašāku iespēju izglītības jomā izmantot Latvijas Nacionālā arhīvā (LNA) uzkrāto daudzveidīgo dokumentāro mantojumu, LNA ir sagatavojis un piedāvā mācību materiālus skolām. Materiāli izmantojami mācību priekšmetos „Latvijas un pasaules vēsture” un „Politika un tiesības” 9. un 11., 12. klašu stundās.

Materiāli sagatavoti izmantojot LNA virtuālo izstādi „1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos”, LNA LVA dokumentu kopu „Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana 1949. gada 25. martā no Alūksnes apriņķa” , virtuālo izstādi „Vēlēšanas bez izvēles” un arhīva fondu dokumentus.

Virtuālās izstādes pieejamas LNA mājas lapā. Piekļuve: https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=498&mainId=127

Mācību materiāli un darba lapas pieejamas VSB mājas lapā: mācību materiālu un pārbaudes darbu krātuves sadaļā  Latvijas Nacionālā arhīva materiāli. Piekļuve: http://www.vsb.lv/LNA-materiali

LNA Attīstības plānošanas nodaļas
eksperte
Antra Mazūra