Jaunumi‎ > ‎

LU aicina piedalīties Jauno vēsturnieku skolā

Publicēja 2017. gada 6. sept. 01:19Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 6. sept. 01:19 ]

LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (saīsināti JVS) paredzēta 10. – 12. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas par studijām LU VFF.

Apmeklēt JVS nodarbības var vidusskolas  skolēni. Mājas darbi nav obligāti jāpilda. Tomēr tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, LU VFF ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā.

JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, muzeju speciālisti.

Nodarbības tiek veidotas, apvienojot dažādas formas, bet parasti kādai tēmai veltītu teorētisko lekciju (60 minūtes) papildinot ar attiecīgu praktisko daļu (piemēram, diskusija, ekskursija pa Rīgu, muzeja apmeklējums). Ieejas maksas muzejos u. c. sedz skolēni.

Nodarbību tematika veltīta tam, lai klausītājus iepazīstinātu ar dažādām vēstures jomām vai pētnieciskajiem virzieniem vai arī lai aplūkotu atsevišķus interesantus vēstures jautājumus. Nodarbību mērķis nav veidot hronoloģiski secīgu vēstures pārskatu.

JVS nodarbības veido trīsgadīgu ciklu. Nodarbības notiek no septembra līdz maijam vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā sestdienā (atskaitot decembri un maiju, tādējādi kopā gada laikā notiek 7 nodarbības, bet pakāpeniski pieaug līdz 21 nodarbībai trīs gadu laikā). Nodarbības sākas plkst. 10.30: lekcija līdz 11.30, pārtraukums 30 min., praktiskā daļa no plkst. 12.00. Nodarbības notiek Rīgā, galvenokārt LU VFF Aspazijas bulvārī 5.

2017. gadā  nodarbības notiks 30. septembrī, 28. oktobrī un 25. novembrī, bet 2018. gadā - 27. janvārī, 24. februārī, 7. aprīlī un 28. aprīlī.

Skolēnu pieteikšanās JVS norisinās elektroniski no 1. septembra līdz 20. septembrim, aizsūtot epastu JVS koordinatoram doc. Jānim Ķerusam uz epastu janis.keruss@lu.lv. Informāciju par JVS un paredzētajām nodarbībām, kā arī mājas darbu nodarbību materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem e-pastiem.

JVS darbības uzsākšanai minimums ir 15 skolēnu pieteikumi.

 

JVS nodarbību tēmu virzieni 2017./2018. m. gadam:

Migrācijas cēloņi 19. gadsimtā: ASV vēstures piemērs.  ASV sociāli ekonomiskais stāvoklis 19. gadsimta pirmajā pusē,  iedzīvotāju migrācija ASV no Austrumiem un Rietumiem. Pēc nodarbības paredzēta kādas filmas no kino klasikas noskatīšanās, kurā ir runa par šo tēmu

Studenti Latvijas Universitātē 1920 – 1940. Studentu sociālā un etniskā izcelšanās, studiju maksa un studiju iespējas, sabiedriskā dzīve universitātē starpkaru periodā. Pēc lekcijas paredzēts apmeklēt LU vēstures muzeju.

Kā un kad parādās grāmata Baltijas reģionā. Grāmatu drukāšanas sākumi un cēloņi Eiropā; autori un adresāti, grāmatas vieta sabiedrības dzīvē; drukāto darbu parādīšanās Baltijas reģionā.  Pēc lekcijas paredzēts LU bibliotēkas apmeklējums.

Arheoloģija citu vēstures zinātnes nozaru vidū. Arheoloģijas uzdevumi, izpētes metodes un jomas. Pēc nodarbības fakultātes lektore Elīna Guščika iepazīstinās interesentus ar arheoloģiskās prakses norisi un rezultātiem.

Latvijas armijas Sanitārās Pārvaldes darbība Neatkarības kara laikā (1918 – 1920). Kara medicīniskā dienesta veidošanās Eiropas valstu un ASV armijās Pirmā pasaules kara laikā, Latvijas Sanitārās pārvaldes uzbūve, nodrošinājums un darbības rezultāti.  Pēc lekcijas paredzēts Latvijas Medicīnas vēstures muzeja apmeklējums.

Latvijas Republikas tirdzniecības flotes vēsture starpkaru periodā (1919 – 1940). Latvijas Republikas tirdzniecības flotes kuģi un rēderejas, tās komerciālā darbība. Pēc lekcijas paredzēts Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja apmeklējums.

Viduslaiku pilsēta. Pārvalde, iedzīvotāju struktūra un viduslaiku pilsētas arhitektūra. Pilsētu veidošanās un to saimnieciskā, militārā nozīme.  Pēc nodarbības paredzēta ekskursija pa Vecrīgu.

 

Nodarbību secība gada laikā var mainīties.