Jaunumi‎ > ‎

Aicina piedalīties konferencē "Latvija ārpus Latvijas"

Publicēja 2014. gada 8. sept. 08:05Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2014. gada 8. sept. 08:10 ]
Latvija ārpus Latvijas

2014. gada 6.-7. oktobrī Rīgā notiks Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda organizēta zinātniska konference „Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte”. Konferencē tiks analizēti kultūras procesi ārpus Latvijas, galveno uzmanību veltot pēdējiem desmit gadiem, konferences darba kārtībā paredzēti pētījumi par latviešu diasporas vēsturi, emigrācijas procesiem, kā arī jautājumi, kas saistīti ar nacionālās identitātes uzturēšanu un saglabāšanu. Konferences referenti ir  latviešu diasporas kultūras un zinātnes pārstāvji, Latvijas zinātnieki, jaunie latviešu zinātnieki, kuru pētījumu objekts ir diasporas kultūra, vēsture, kā arī sociālās saziņas jautājumi.

Kultūras sarīkojumi  konferences ietvaros
4. oktobrī plkst.14.00  Vidzemes koncertzālē „Cēsis” koncerts ”Pasaules latviešu kamermūzika”
4. oktobrī plkst. 19.00 Vidzemes koncertzālē „Cēsis” koncerts „Pasaules latviešu simfoniskā mūzika”
5. oktobrī plkst.18.00 Jāzepa Vītolas Latvijas Mūzikas akadēmijā koncerts „Pasaules latviešu simfoniskā mūzika”
5. oktobrī plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā mūzikls „Sprīdītis” Rīgas 6. vidusskolas jauniešu izpildījumā. Mūzikla autori V.Baumanis-librets, A.Jansons- mūzika, diriģents A.Jansons

Konferences telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs skatāmas vairākas izstādes:
- Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva veidotā izstāde „Dziesmu svētki Eslingenē” 
-
Foto izstāde: Latviešu grafiti Latvijas brīvībai ( Berlīnes mūris 1987.-1989 .g.)
- Karikatūru izstāde „Trimda smej” DVD versijā

Konference ir domāta ikvienam  interesentam, īpaši aicināti piedalīties vēstures un kultorolģijas skolotāji.
Konference  notiks Latvijas Nacionālā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Konferences ielūgumu lūdzam skatīt pielikumā.

Sīkāka informācija PBLA mājas lapā: http://www.pbla.lv/zinatniska-konference-latvija-arpus-latvijas-kultura-vesture-emigracija-un-nacionala-identitate/

Pieteikšanās: pbla-latvija@pbla.lv vai pa tālruni 67 282 980.
Latvija ārpus Latvijas
Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte

Konferences organizatori un sadarbības partneri:
PBLA Kultūras fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,
Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Republikas  Ārlietu ministrija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 

6.oktobris

9.00- 9.30 Konferences dalībnieku reģistrācija

 

Konferences atklāšanas uzrunas

9.30 Konferenci atklāj  Latvijas Republikas Kultūras ministre D. Melbārde

9.40 PBLA priekšsēdis J. Kukainis

9.50 Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A.Vilks

 

Konferences ievadsesija

10.15  V. Zuntaka- Bērziņa  -   Kultūra, darbs, dzīvesprieks

10.30  P.Elferts   -  Valsts loma un aktivitātes sakaru uzturēšanā ar latviešu diasporu un piezīmes no Īrijas

10.50 L.Vlasova-  Latviskā kultūra Krievijā

11.05:11.15    Jautājumi un  atbildes

 

11.25:11.45 Kafijas pauze

 

1.sesija   Dziesma, deja, mūzika

11.50  J.Ķeniņš   Dziesmu svētki ārpus Latvijas: trimdas un diasporas mūzikas jaunrades sēkla

12.05  L.Zobens  Eiropas latviešu dziesmu svētki: nostalģija vai spēka avots

12.20  J.Kudiņš   Mūzikā un pasaulē no Latvijas un par mums. Latvijas mūziķi starptautiskajā apritē un latviešu kopienās pēdējo divdesmit gadu laikā 

12.35 I.El Tavilas Latviešu tautas deju attīstība Eiropas latviešu kopienās

13.05 S.Pujāte Dziesmu un deju svētki –tradīcija, kas savieno pasaules latviešus

13.20:13.30 Jautājumi un atbildes


13.30:14.00 Pusdienas pārtraukums

 

2.sesija   Teātris, proza un dzeja ārpus Latvijas

14.05  J.Siliņš Teātra izpausmes latviešu diasporā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas

14.20  A.St.Ivanyi Berkolds   Latviešu teātris trimdā 2004-2014

14.35  J. Rozītis  Rakstnieka dzīves stāsts kā trimdas vēsture. Dzintara Soduma romāns „Viņpuse”

14.50 I.Daukste-Silasproģe Latviešu trimdas prozas  tekstu šolaiku lasījums. Vides un laikmeta aspekts.

15.05  V.Vecgrāvis  Ko signalizē trimdas  latviešu dzeja pēc 1991.gada

15.20  U. Zariņš   Latvijas digitālo kultūras resursu pieejamība diasporai

15.35:15.45 Jautājumi un atbildes

 

3.sesija Tēlotāja un lietišķā māksla ārpus Latvijas mūsdienās

15.50  L.Treija- Ārzemju latviešu jaunākās paaudzes mākslinieki un viņu māksla

16.05  D.Lamberga- Ārzemju latviešu māksla Latvijā 2004-2014

16.20  L.Spure, A.Rūtiņš- Latvisku rotu gatavošana un mācīšana ASV 3x3 un 2x2 nometnēs, latviešu vasaras skolā

16.35  A.Padegs –Latviešu kultūras biedrība  „Tilts”

16.50  A.Pelše- Kādu lomu Ģilde ir spēlējusi Latvijas „Baltā nama” LNO atjaunošanā

17.00:17.10 Jautājumi un  atbildes

 

 Eduarda  Silkalna grāmatas  „Par grāmatām un dzīvi” atvēršana

 


7.oktobris

 

1. sesija Skola, baznīca, valoda un nacionālā identitāte  

 9.00  Daina Gross  Trimdas skolu loma latviskās identitātes veidošanā un latviešu valodas mācīšanā no bijušo audzēkņu skatupunkta       

 9.15  Daina Grase  Latviešu kultūras elementu izmantošana Eiropas latviešu diasporas nedēļas nogales skolu programmās

9.30  I.Garoza  Zem viena ( skolas ) jumta: Amerikas latviešu skolu loma 2. pasaules kara un atgūtās neatkarības laika emigrācijas saliedēšanā

9.45  V. Ejupe   Nometnē mums labi klājas. Pārskats par bērnu vasaras nometnēm ASV, Kanādā, Austrālijā

10.00 R.Zvejniece  Pētījums par 3x3 nometnēm

10.15  D.Cilne  Baznīca, bet ne tikai

10.30  M. Miniats, D.Cera   Mūsu mazā Latvija

10.45: 11.05 Jautājumi un atbildes


11.05: 11.25 Kafijas pauze

 

2. sesija  Pētījumi par latviešu diasporas vēsturi, kultūru

11.30  J.Krēsliņš  Par īsslaicību un gaŗlaicību. Par graudu kaisīšanu zemē un vējā

11.45  K. Beķere Trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā 1945-1991

12.00  I.Didrihsone- Tomaševska  Latvijas diplomātiskie pārstāvji Austrālijā ( 1921-199):daži aspekti to darbībā

12.15  I.Purva Gara gaismas nesēji

12.30  E.B.Deksnis  Latviešu trimdas( diasporas)politisko aktivitāšu pētījumu dokumentu avoti

12.45  I.Kalniņa  Latviešu trimdas dokumentārais mantojums Latvijas Nacionālajā arhīvā

13.00  V.Zanders  M.Goppera un H.Rudzīša sarakste kā trimdas grāmatniecības izpētes avots

13.15  A.Medveckis  Divos krastos: Otrā pasaules kara Latvijas bēgļu un pēckara izsūtīto refleksijas biogrāfisko avotu liecībās

13.30 M.Krūmiņa- Bērnu un pieaugušo pieredze Otrā pasaules kara bēgļu gaitās: mutvārdu vēstures liecības

13.45  M.Zirnīte- Paaudžu iezīmes latviešu dzīvesstāstos no Lielbritānijas

14.00 T.Ķikuts. Izceļotāju portrets kā diasporas identitātes izpētes pamats. Krievijas latviešu piemērs 19.gs. 

14.15:14.25 Jautājumi un atbildes

                                                        

14.25.-14.55 pusdienu pārtraukums

 

3.sesija  Emigrācija un nacionālā identitāte

14.55  B.Bela  Nacionālā identitāte mūsdienu migrācijas situācijā:  pārrobežu piederības izaicinājumi

15.10 I.Mieriņa Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika. Pētījuma sākotnējie rezultāti

15.25  L.Sūna Vācijā dzīvojošo valstspiederīgo nacionālās identitātes aspekti

15.40  I.Garoza. Latviskā identitāte un Amerikas latviešu līdzdalība sabiedriskajās organizācijās

15.55 A.Saulītis Latvieši ASV: no trimdas uz diasporu

16.10 G.Nāgels- Kā sazināties „Globālajam latvietim”

16.25  A.Gross   No skolas sola līdz kapa malai.

16.40 D.Vilcāns Sociālie tīkli kā latviešu kopienu saziņas rīks. Pieredze un piemēri. Neizmantotās iespējas

16.55 A.Vilks Eksteritorikas bibliogrāfiskās  problēmas jeb kā turpināt Benjamiņa Jēgera darbu

17.10:17.20 Jautājumi un  atbildes


17.20 Konferences noslēgums

 

17.25 Grāmatas „” Dziesma. Svētki. Dzīve. Stāsti par latviešu dziesmusvētkiem  ārzemēs

           Grāmatas „ Heilali un citas Čikāgas Piecīšu dziesmas”  atvēršana
Kultūras sarīkojumi  konferences ietvaros

 4. oktobrī plkst.14.00  Vidzemes koncertzālē „Cēsis” koncerts ”Pasaules latviešu kamermūzika”

4. oktobrī plkst. 19.00 Vidzemes koncertzālē „Cēsis” koncerts „Pasaules latviešu simfoniskā mūzika”

5. oktobrī plkst.18.00 Jāzepa Vītolas Latvijas Mūzikas akadēmijā koncerts „Pasaules latviešu simfoniskā mūzika”

5. oktobrī plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā mūzikls „Sprīdītis” Rīgas 6. vidusskolas jauniešu izpildījumā. Mūzikla autori V.Baumanis-librets, A.Jansons- mūzika, diriģents A.Jansons

 

Konferences telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs skatāmas vairākas izstādes:

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva veidotā izstāde „Dziesmu svētki Eslingenē” 

Foto izstāde: Latviešu grafiti Latvijas brīvībai ( Berlīnes mūris 1987.-1989 .g.)

Karikatūru izstāde „Trimda smej” DVD versijā.

Ċ
Danute Grīnfelde,
2014. gada 8. sept. 08:05