Jaunumi‎ > ‎

Aicina piedalīties pasaules "Lielākajā mācību stundā"

Publicēja 2015. gada 22. sept. 08:43Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 22. sept. 08:57 ]
No 28. septembra līdz 4. oktobrim vienlaicīgi gandrīz simts pasaules valstīs norisināsies starptautiska izglītības akcija – lielākā mācību stunda, kurā piedalīties aicinātas arī skolas Latvijā. 

Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaicīgi norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai, kopīgi izglītojoties un iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kurus ANO valstis apstiprinās 25.-27.septembrī. Pasaules lielākā mācību stunda ir daļa no kampaņas «Projekts - Ikviens» (Project Everyone), ko atbalsta UNICEF, UNESCO un citas ANO aģentūras. Latvijā Pasaules lielāko mācību stundu koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Pasaules lielākajā mācību stundā aicināti piedalīties skolotāji un viņu audzēkņi (8-14 gadus veci):
1) iepazīties ar Globālajiem mērķiem ilgtspējīgai attīstībai un izglītības ekspertu sagatavotajiem materiāliem;
2) izstrādāt un īstenot savu stundas plānu - veltītu globālajiem mērķiem;
3) dalīties ar paveikto, iesniedzot stundu plānu un foto/video reportāžu.

Visi stundu plāni tiks apkopoti elektroniskā publikācijā, savukārt desmit labākie – tulkoti un nosūtīti starptautiskajiem koordinatoriem un publicēti akcijas mājas lapā

Laika plāns
 24. augusts – 6. septembris Iepazīšanās ar piedāvātajiem materiāliem, mācību stundu paraugiem. Materiāli pieejami www.skolas.unesco.lv
 1. septembris – 6.septembris Aicinām informēt akcijas koordinatorus Latvijā par skolas interesi iesaistīties akcijā, rakstot uz programmas@unesco.lv
 7. septembris – 27.septembris Mācību stundas plāna sagatavošana. Iedvesmai prezentācijas latviešu un angļu valodā pieejamas www.skolas.unesco.lv 
 28. septembris – 4.oktobris Mācību stundas plāna īstenošana – stunda, kas veltīta globālajiem izaicinājumiem un risinājumiem Latvijas skolās.
 5. oktobris – 11.oktobris Stundu plāna un video/foto reportāžas iesūtīšana (programmas@unesco.lv). Aicinām foto un video failus augšuplādēt failiem.lv, e-pastā norādot saiti. Stundas plāna veidlapa pieejama šeit.
 12. oktobris – 15. novembris Materiālu apkopošana.
 16. novemrbis – 22. novembris Akcijas rezultāta - publikācijas - atklāšana Globālās izglītības nedēļas ietvaros.
     

Resursi

  • Akcijas dalībniekiem visā pasaulē ir iespēja iepazīties ar izglītības eksperta Kena Robinsona (Sir Ken Robinson) sagatavotajiem stundu plāniem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai.  30 un 60 minūšu nodarbību plāns angļu valodā lejuplādējams šeit. Nodarbības plāna (60 minūtes) tulkojums latviešu valodā lejuplādējams šeit.
  • No 1. septembra www.tes.co.uk/worldslargestlesson pieejama animācijas filma par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, komikss, skolotāju izstrādāti mācību stundu plāni  u.c. noderīgi materiāli.
  • UNESCO LNK sagatavojusi Lielākās mācību stundas plāna paraugu, kas atrodams šeit. Stundā aicinām diskutēt par dažādiem enerģijas ieguves veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem. Plāns veidots, iedvesmojoties no UNESCO Latvijas dārgumiem, kuros atrodama plaša informācija par Eduarda Krauca foto negatīvu kolekciju, kas atspoguļo Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu (kolekcija iekļauta UNESCO programmas «Pasaules atmiņa» nacionālajā reģistrā).
  • Stundas plāna veidlapa pieejama šeit.
  • Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības  ģenerāldirektorāts (DG DEVCO) izstrādājis materiālus skolotājiem, kuru mērķis ir atbalstīt skolotājus, informējot mūsu nākotnes lēmumu pieņēmējus (15–24 gadus vecus jauniešus) par Eiropas  Savienības un tās dalībvalstu kā pasaules lielāko palīdzības sniedzēju sasniegtajiem rezultātiem attīstības palīdzībā un palīdzot labāk saprast globālos izaicinājumus, ar kuriem viņi saskarsies arvien vairāk. 
    Rokasgrāmata, kā arī stundu plāni, kas veltīti taisnīguma, dzimumu līdztiesības, ilgtspējīgas attīstības, klimata pārmaiņu u.c. globāli nozīmīgām tēmām pieejama šeit.

Sīkāka indformācija pieejama UNESCO LNK mājas lapā: http://www.skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/
Informēja UNESCO Latvija Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.





Ċ
Danute Grīnfelde,
2015. gada 22. sept. 08:50
ą
Danute Grīnfelde,
2015. gada 22. sept. 08:56