Jaunumi‎ > ‎

Vasaras dienu materiāli

Publicēja 2014. gada 14. aug. 02:41Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2014. gada 3. sept. 07:00 ]
Sakot lielu paldies katram, kas piedalījās Vasaras dienu satura veidošanā, publicējam nodarbību materiālus. Īpašs paldies Antrai Grūbei par ieguldīto darbu, lai radītu mums iespēju šo saturu baudīt!

Aicinām arī pieredzes apmaiņas materiālus iesūtīt publicēšanai Danutei - danute@vsb.lv.ETNISKAIS, STARPETNISKAIS UN NACIONĀLAIS FAKTORS LATVIJAS VĒSTURĒ – TALSU NOVADA PIEMĒRS
Vēstures skolotāju biedrības vasaras dienas
2014.gada 29.-31.jūlijā Talsu novadā


29. jūlijs
VISC informācija par eksāmeniem, VISC vec. referente Vita Jaunozola

VSB Vasaras dienas Talsu novada ģimnāzijā 2014. gada 29.-31. jūlijā
UNESCO LNK projekts "Baltijas ceļa stāsti", Danute Dūra
Pieredzes apmaiņa
Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija ESI PATS!, Elīna Kalniņa
Klasvadība, Ansis Nudiens.


30. jūlijs
19.gs nacionālisma ietekme uz vēsturi un dažādas izpratnes par 20.gs Latvijas vēstures notikumiem. LU acociētais profesors Ivars Ijabs.
- Prezentācijas materiāls.

Vēstures pārskats „Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā”, Danute Dūra

1991. gada barikāžu muzeja muzeobuss, Kaspars Zaltāns.

Ebreju līdzdalība 19.gs norisēs Talsos, Antra Grūbe
- Prezentācijas materiāls.

VSB Vasaras dienas 2014. gada 29.-31. jūlijā Talsos.
Kr.Valdemārs un skolotājs E.Dinsberģis
, Gita Japiņa

Genocīds pret romiem un īpašā situācija Talsu apriņķī 2.pasaules kara laikā
, Antra Grūbe
- Raksts "Kārlis Krūmiņš - romu glābējs"

Tautiskais romantisms Talsu novadā, Zanda Konošonoka

Talsu muzeja programma
- nodarbība ”Melu klubs”
- ekskursija muzejā, ieskaitot ceļojošo izstādi par atradumiem  kuršu ugunsapbedījumu vietā Vilkmuižas ezera krastā.
- muzejpedagoģijas speciālistes Lidijas Grīnvaldes piedāvājums

Ekskursija pilsētā „Vakara pastaiga Talsos”


31.jūlijs
Ekskursijas novadā
1.maršruts: Lauciene. Nurmuižas muižas komplekss; Dienlilliju dārzs; Nurmes baznīca; Amendas kaps.
2.maršruts. Valdemārpils; Romu bērnu apmācību programma skolā;  Kr.Valdemāra zāle;  galdnieka I.Baņķa darbnīca; Ārlavas baznīca.