Jaunumi‎ > ‎

Noslēdzies konkurss "Vēsture ap mums"

Publicēja 2015. gada 25. maijs 01:33Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 25. maijs 04:04 ]
2015. gada 23. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika jau četrpadsmitais skolēnu pētījumu konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojums. Konkursa patrons Valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgajā ceremonijā apsveica konkursa dalībniekus. Konkursa tēma šajā gadā bija „Pieskāriens vēsturei. Lietas – pagātnes liecinieces”. 

Konkursa dalībnieki lietiskos vēstures avotus pētījumiem meklējuši gan savu vai radu māju noliktavās, bēniņos un šķūnīšos, gan skolu un novadpētniecības muzeju krājumos. Vispopulārākais izpētes objekts šajā gadā ir bijušas skolēnu ģimenēm piederošās šujmašīnas un ar tām saistītie stāsti par dzīvi un izdzīvošanu dažādos vēstures periodos. Skolēni pētījuši dažādu darba rīku un sadzīves piederumu vēsturi (gludekļus, izkaptis, patvārus, barometrus) un dažādu gadu automašīnas, traktorus, pat bērnu ratiņus. Bez ievērības nav palicis ari apģērbs un modes tendences, pētot, piemēram, kāzu kleitas vai skolēnu formastērpus. No rakstiskajiem vēstures avotiem ģimeņu arhīvos visvairāk saglabājušās fotogrāfijas un vēstules, kuras jaunie pētnieki ar rūpību tulkojuši, pārrakstījuši un izvērtējuši. Daļa autoru savu pētījumu rezultātus apkopojuši rakstiski, bet citi meklējuši citus informācijas izklāsta veidu: veidojuši spēles, plakātus, fotoalbumus, filmas.

Konkursā var piedalīties jaunieši no 10 līdz 21 gada vecumam, sacenšoties savā starpā četrās vecuma grupās. Konkursa dalībnieku uzdevums ir analizēt vēstures avotus un veikt patstāvīgu pētījumu. Pētījumus vērtē neatkarīga žūrija, ko veido pārstāvji no Vēstures skolotāju biedrības un konkursa atbalstītājām organizācijām. Labāko darbu autori tiek uzaicināti klātienē iepazīstināt ar savu darbu un atbildēt uz žūrijas jautājumiem. Uz konkursa noslēguma ceremoniju 23. maijā tiek aicināti visi konkursa dalībnieki, kā arī viņu skolotāji vai tuvinieki. Apbalvoti tiek visi dalībnieki, bet labāko darbu autori saņem iespēju piedalīties starptautiskās vēstures 

Konkursa noslēguma ceremonija bija emocionāla un sirsnīga. Valsts prezidents Andris Bērziņš sveica konkursa dalībniekus un apbalvoja pirmo trīs vienu ieguvējus. EUSTORY vadības grupas pārstāve un līdzīga konkursa rīkotāja Krievijā - Natālija Koļagina no cilvēktiesību aisardzības organizācijas Memoriāls savā uzruna uzsvēra, ka pašlaik noteikošais karš starp Krieviju un Ukrainu tikai vēl veirāk izceļ, cik ļoti nepieciešama ir spēja patstāvīgi pētīt un analizēt pagātnes notikumus. Viņa pastāstīja par iespēju konkursa uzvarētājiem no dažādām valstīm tikties vasaras nometnē Polijā. 

Īpaša loma šī gada konkursa rīkošanā bija VSB sadarbības organizācijas Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fonda priekšsēdētājai Mirdzai Stirnai, kura atrada iespēju ne iznomāt skaistās telpas sarīkojumam, bet arī dāvinaja gramatas skolēniem un skolotājiem. Kā katru gadu, arī šoreiz skolēniem tika dāvinātas dažādu izdevniecību un muzeju balvas. Sirsnīgs paldies par atbalstu:
  • Latvijas Izglītības fondam, īpaši Ilgvaram Forandam;
  • izdevniecībai Madris; 
  • laikrakstam Latvijas Avīze, īpaši žurnālistei Ilzei Kuzminai,
  • Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, īpaši direktoram Arnim Radiņam un direktora vietniecei Irinai Zeibārtei;
  • Latvijas Okupācijas muzejam, īpaši Kārlim Krēķim;
  • LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centram, īpaši Tālavam Jundzim un Kristīnei Beķerei; 
  • Latvijas Nacionālajam arhīvam un personīgi Meldrai Usenko.
Īpašu paldies par brīvprātīgo darbu sakām konkursa žūrijai!

Konkursa „Vēsture ap mums” koordinatores 
Danute Dūra un Inese Berga


Papildus informācija:
- Valsts prezidenta kancelejas video no konkursa noslēguma sarīkojuma: https://youtu.be/uIg3XWpdhtM 
- Fotogrāfijas no konkursa noslēguma ceremonijas Latvijas Valsts prezidenta interneta vietnē;
- Ilzes Kuzminas raksts Skolēni pieskaras vēsturei Latvijas Avīzē.

Konkursa "Vēsture ap mums" finālisti un viņu konsultanti kopā ar konkursa patronu valsts prezidentu Andri Bērziņu
konkursa noslēguma sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības namā 2015.gada 23. maijā. 
Foto: Valsts prezidenta kanceleja, Toms Kalniņš.