Jaunumi‎ > ‎

Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 3. olimpiādes nolikums

Publicēja 2013. gada 17. janv. 05:37Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2013. gada 17. janv. 05:39 ]
ViA logo

Pēc Valmieras vēstures un politikas skolotāju metodiskās apvienības lūguma publicējam Vidzemes reģiona politikas un tiesību 3. olimpiādes nolikumu. Nolikums .doc formātā lejuplādējams šeit. Papildus informācija iegūstama no Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, rakstot uz maragavare@inbox.lv. 


Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 3. olimpiādes nolikums


1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi
1.1. veicināt skolēnu interesi par politiku un politiskajām norisēm Latvijā un pasaulē; 
1.2. attīstīt spēju orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt politiskos procesus; 
1.3. radīt skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes. 

2. Olimpiādes norise: 

2.1. olimpiādi organizē Vidzemes Augstskolas (ViA) Sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar Valmieras IP un Kocēnu novada IP;

2.2. norises laiks: 2013. gada 18. marts plkst. 10.00 – 15.00;

2.3. norises vieta: ViA ēka Cēsu ielā 4, Valmierā;

2.4. dalībnieki: 12. klašu skolēni, 1-3 pārstāvji no skolas;

2.5. temati: politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības;

2.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā ViA Sociālo zinātņu fakultātes docētāji;

2.7. darba ilgums:
      2 astronomiskās stundas - rakstiskā daļa, kura tiek pildīta elektroniski, 
      1 astronomiskā stunda - diskusija ar ViA docētājiem, kurā piedalās 10 labākos rezultātus uzrādījušie skolēni pēc pirmās kārtas;

2.8. darbu vērtētāji: ViA docētāji;

2.9. apbalvošana: uzvarētājs iegūst tiesības studēt par valsts līdzekļiem Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātē Politoloģijas studiju programmā, visiem finālistiem un viņu skolotājiem - atzinības raksti.


Pieteikšanās
Valmieras pilsētas un citu Vidzemes reģiona novadu dalībniekiem pa e-pastu maragavare@inbox.lv līdz 2013. gada 13. februārim. 
Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds un uzvārds, skola, skolotājs konsultants, skolotāja kontakttālrunis un e-pasta adrese. 
Pasākuma programma tiks izsūtīta 2013. gada 20. februārī. 

Papildu informācija pie Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, telefons 29994766, e-pasts maragavare@inbox.lv.