Jaunumi‎ > ‎

Aicinājums pieteikties lauka semināram „Arheoloģija un tās metodes”

Publicēja 2017. gada 20. marts 04:58Valdis Klisans   [ atjaunināts 2017. gada 20. marts 05:07 ]

Aicinām vēstures skolotājus pieteikties dalībai vasaras lauka seminārā ,,Arheoloģija un tās metodes'', kas notiks no 2017. gada 10. līdz 15. jūlijam, Popē (Ventspils novads). Seminārs tiek organizēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta divu realizēto projektu „Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka seminārs Popē” (Latvijas Universitātes finansējums, projekta vadītājs arheologs, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis) un „Arheoloģiskie izrakumi un skolotāju seminārs „ Arheoloģija un tās metodes” Popē” ietvaros (Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums, projekta vadītāja arheoloģe, Mg. hist. Inga Doniņa). Semināru atbalsta Popes pagasta pārvalde un biedrība „Popes muiža”.

Semināra formāts paredzēts kā pedagogu  profesionālās pilnveides A programma (30 kontaktstundu apjomā), nobeigumā skolotāji saņems tās apguvi apliecinošas apliecības. Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots - līdz 15 skolotāju. Pirmajiem pieciem skolotājiem iespējams pieteikt dalībai arī vienu skolnieku, vēlams pamatskolas pēdējo vai vidusskolas klašu audzēkni.[1] Pieteikumus dalībai lūdzu sūtīt pa e-pastu, tos gaidīsim līdz 2017. gada 17. aprīlim. Pieteikumā lūdzu norādīt savu un skolnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvošo mācību iestādi, kā arī kontakttālruni. Pieteikšanās un sīkāka informācijai, lūdzu, izmantojiet zemāk norādīto semināra vadītāja kontaktinformāciju.

Arheoloģiskos izrakumus un vēstures skolotāju semināru plānots organizēt Popes pagastā, Vēdes ciema Guģenieku senkapos (1. att.). Senvieta atklāta 2006. gadā, pētījumi tajā iepriekš nav veikti. Nedaudzie atradumi, kā arī senvietas izvietojums ļauj Guģeniekus uzskatīt par 13. 14. gs. kuršu ugunskapiem (2. att.). 2017. gada izrakumu mērķis ir noteikt senkapu hronoloģiju, robežas un to saglabāšanās pakāpi, tādējādi iekļaujot to zinātniskajā apritē.

Lauka semināra ietvaros skolotājiem un skolēniem tiek piedāvāta darbošanās ekspedīcijas komandā, tajā strādās divi vadītāji, māksliniece un vairāki arheoloģijā pieredzējuši darbinieki. Pirms semināra izrakumi tiks veikti tādā apmērā, lai skolotāji varētu iepazīties ar visiem arheoloģisko izrakumu darbiem: laukumu iemērīšanu, virskārtas noņemšanu, arheoloģiskā slāņa planēšanu, ugunsapbedījumu atsegšanu, fiksācijas un uzmērošanas darbiem, senlietu, tekstiliju un kaulu noņemšanu.

Semināra praktiskajā daļā paredzēta dalība arheoloģiskajos izrakumos, iepazīšanās ar lauka izpētes darbu metodēm, kā arī ekskursija pa Popes un apkārtējiem pagastiem. Teorētiskajā daļā paredzētas trīs teorētiskas arheologu lekcijas par kuršu vēsturi un Ziemeļkurzemes arheoloģiju, arheoloģiskajiem pieminekļiem, to aizsardzību (lektori: Rūdolfs Brūzis, Inga Doniņa, Armands Vijups, Sandra Zirne). Izrakumu vietā tiks organizēta praktiska lekcija par modernajām tehnoloģijām lauka arheoloģijā (Mārcis Kalniņš). Semināra noslēgumā plānota skolotāju diskusija par iegūtajām zināšanām un to pārnesi vēstures mācību stundās.

Izmaksas semināra dalībniekiem:

maksa par dalību seminārā nav paredzēta nedz skolotājiem, nedz skolēniem. Zemākminētās papildus izmaksas var samazināties, atkarībā no projektam piešķirtā finansējuma apjoma.

naktsmītne (Popes pamatskolas telpās) - aptuveni 20 EUR no personas (par piecām naktīm);

brokastis, vakariņas - pašu gatavotas skolas virtuvē.

pusdienas - aptuveni EUR 3,50 (tiks pievestas klāt, izrakumu vietā).


Kontaktinformācija: Latvijas Universitātes

Latvijas vēstures institūta pētnieks,

Dr. Hist. Rūdolfs Brūzis,

m. tel. +371 26510765,

e-pasts: rudolfs.bruzis@lu.lv

 [1] skolnieka dalība iespējama tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Atbildību par skolēnu semināra laikā uzņemas viņa skolotājs.

Comments