Jaunumi‎ > ‎

Apgāds Zvaigzne ABC veido jaunu grāmatu

Publicēja 2011. gada 18. maijs 00:14Vēstures skolotāju biedrība

Skolās pašlaik tiek veidoti mācību grāmatu saraksti jaunajam mācību gadam. Sakarā ar to, ka 2011./2012. mācību gadā 6. klasēs skolēni sāks apgūt mācību priekšmetu ,,Latvijas vēsture’’, apgādā ,,Zvaigzne ABC ‘’ tiek veidota jauna mācību un skolotāja grāmata Latvijas vēsturē. Mācību komplekts saturiski būs atbilstošs jaunajam Latvijas vēstures standartam. Mācību komplekta autores S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube piedāvās arī satura tematisko plānojumu gan mācību priekšmetam,, Latvijas vēsture’’, gan mācību priekšmetam ,,Pasaules vēsture.’’

Mācību grāmata būs pārdošanā augustā. Vēlam veiksmīgu vasaru un gaidiet jauno mācību grāmatu.

 

Stundas tēma

Uzruna lasītājam. Hronoloģija

Par grāmatu

Vēsture un tās pētīšana

Kas ir vēsture?

Vēsture ap mums

Agrāk un tagad

Laika skaitīšana

Pētījums vēsturē. Pulkstenis

Vēstures avoti

Kas un kā pēta vēsturi?

Kā strādā arheologs?

Arhīvi un muzeji – vēstures liecību krātuves.

Pētījums vēsturē. Latvijas vēsture literatūras un mākslas darbos

Vēsture cilvēku atmiņā

Skola Latvijā

Vēstures mīklas un noslēpumi

Pētījums vēsturē. Vēsturiskās būves stāsta ...

Mēs dzīvojam Latvijā

Latvijas novadi

Iedzīvotāji senatnē un mūsdienās

Valsts dibināšana

Valsts pārvalde Latvijā

Valsts simboli

Pētījums vēsturē. Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta

Valsts svētki un vēsturisko notikumu atceres dienas

Latvijas valsts atjaunošana

Latvieši pasaulē

Latvijas kaimiņzemes un tautas

Latvija Eiropā

Pētījums vēsturē. Lāčplēša diena

Aizvēsture Latvijas teritorijā

Daba un iedzīvotāji akmens laikmetā

Nodarbošanās veidi un darbarīki

Senākās apmetnes Latvijas teritorijā

Ikdienas dzīve un savstarpējās attiecības

Māksla un reliģiskie ticējumi

Pētījums vēsturē. Ko prata akmens laikmeta iedzīvotāji?

Bronzas laikmets

Dzelzs laikmeta sākums

Pilskalni

Pētījums vēsturē. Ziņas par Baltiju antīkajā pasaulē

Senlatvijas teritorija, tās iedzīvotāji un kaimiņi

Kurši un zemgaļi (10.–12. gs.)

Lībieši, latgaļi un sēļi (10.–12. gs.)

Saimniecība un sadzīve

Vikingi Kursā

Garīgā kultūra

Pētījums vēsturē. Apceļosim Latvijas pilskalnus

Izdevniecības ziņas (pasīte).

 

Comments