Jaunumi‎ > ‎

Iznākusi Irēnas Šaicānes jaunā grāmata "Balvi un balvenieši 20.gadsimtā "Staņislava" stāstos"

Publicēja 2013. gada 8. okt. 11:38Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2013. gada 8. okt. 13:36 ]
Apgādā Jumava nākusi klajā VSB biedres, Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Irēnas Šaicānes jaunā grāmata  "Balvi un balvenieši 20.gadsimtā "Staņislava" stāstos". 

Grāmata vēstī par 20. gadsimta vēstures notikumiem Balvos; tās galvenā vērtība ir izpētītajos vēstures avotos, kurus daudzveidīgi papildina balveniešu atmiņu stāsti. Irēna ir parūpējusies, lai tekstu varētu uztvert plašāks lasītāju loks, patiesi ieinteresējot par pagātnes notikumiem - stāsti ir uztverami caur atmiņām un vizuālām ainām. Darbam ir pievienotas gan 20. gadsimta, gan mūsdienu fotogrāfijas, lai redzētu un novērtētu, kā vieni un tie paši objekti, laikam ritot, ir mainījušies.

Grāmata ļoti atsaucīgi uzņemta Balvu novadā. Prezentējot grāmatu savā skolā, Irēna bija sagatavojusi radošus uzdevumus katrai metodiskajai komisijai. Skolotājiem bija iespēja fotostāstā iepazīt 20. gadsimta Balvus, salīdzināt ar mūsdienām. Arī skolēni novērtē skolotāju Irēnu Šaicāni ne tikai kā pasniedzēju, bet arī kā rakstnieci. Pārsteigumu skolotājai sagādāja kāds 12. klases skolnieks, kurš, šķirstot grāmatas lappuses, pamanīja „Brūnacītes” tekstu un notis un skaisti nodziedāja Aiņa Šaicāna dziesmu ģitāras pavadījumā.

Irēnas attieksmi pret pagātnes pētīšanu raksturo šādi vārdi: "Vēsture nav tikai tie notikumi, kas ir risinājušies, bet arī tas, cik par to zinām un gribam uzzināt..."Skolotāja savu darbu 2012. gada rudenī iesniedza izdevniecības Jumava izsludinātajam konkursam par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, un ar Balvu novada pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu grāmata šī gada 1. oktobrī uzsāka ceļu pie lasītājiem.
Gandarījumu par paveikto rada izdevēju teiktais, ka Balvi ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā ar interesantu vēsturi, daudzveidīgu kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un valsts patrioti.Vēstures skolotāju biedrība ir patiešām lepna par Irēnas jauno grāmatu. Novēlam spēku turpināt grūto darbu un gandarījumu par tā augļiem!