Jaunumi‎ > ‎

Dobeles Vasaras dienu programmas projekts

Publicēja 2016. gada 14. jūl. 11:19Valdis Klisans   [ atjaunināts 2016. gada 18. jūl. 10:05 ]

Vasaras dienu temats

Zemgale Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā 

1. diena (3.08.)

Dobeles pašvaldība. Vasaras dienu atklāšana.

Margarita Barzdēviča (LVI). Demogrāfiskās un sociāli ekonomiskās izmaiņas Kurzemes hercogistes muižās

pēc Lielā Ziemeļu kara.

Valdis Klišāns. Zemgaļi un Senā Zemgale. Fakti, teorijas un mīti.

Jānis Hartmanis (NBS) Latviešu strēlnieku vēsture.   

 

2.diena (4.08.)

Iespējamie referāti

Aija Štāle, Dobeles Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja. Dobeles vēsture (Apkārtējās vides izmantošana vēstures stundās).

Anita Biseniece, vides gide. Dobeles apkārtnes senatne ģeogrāfa skatījumā.

Normunds Jērums, Tērvetes senvēstures muzeja un Tērvetes koka pils īpašnieks. Seno zemgaļu kultūra.

 

Ziņojumi darba grupās

Māris Goldmanis. LU doktorants. Holokausta izglītības problēmas. Globālais un reģionālais aspekts.

Aija Štāle, Dobeles Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja. Argumentācijas prasmju veicināšana vēstures stundās.

Vilnis Purēns. Kompetences vēsturē. Idejas un iespējas. 

Edgars Bērziņš. CLIL (mācību satura un svešvalodas integrēta mācīšana) vēstures apguvē.

 

Vakarā ekskursija pa pilsētu pilsdāmu pavadībā (2 stundas).

Pilsētas apskate.

Iepazīšanās ar Dobeles novadpētniecības muzeju.

Pilsdrupu apskate.

 

3.diena (5.08.)

Pētera Upīša muzejs un dārzs, Graudu iela 1, Dobele.

Pokaiņu mežs, Naudītes pagasts.

Īles nacionālo partizānu bunkurs un piemiņas vieta, Zebrenes pagasts.

Bērzes ūdensdzirnavas, Bērzes pagasts.

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas", Bērzes pagasts.

 

Comments