Jaunumi‎ > ‎

Pieejams jauns vēsturisko dokumentu portāls

Publicēja 2014. gada 12. sept. 06:16Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2014. gada 12. sept. 06:41 ]
Divu gadu darba rezultātā ar Eiropas pārrobežu sadarbības programmas finansējuma piesaisti ir izveidots triju valstu – Igaunijas, Latvijas un Krievijas (Sankt-Pēterburga) arhīvos glabājamo vēsturisko dokumentu portāls: earchive-estlatrus.eu, kurā skatāmi vairāk kā 10 000 dokumenti un lietas, kas saistītas ar cilvēku dzīvi un mācībām no 19. gs. vidus līdz 20 gs. 20. gadiem.

Portālā ir pieejamas vairāk kā 7300 studentu personīgās lietas no triju valstu septiņām augstskolām: Rīgas Politehnikums – visas esošās lietas un izlases kārtībā daļa no lietām Tērbatas universitātē, Sankt-Pēterburgas konservatorijā, Mākslas akadēmijā, Universitātē, Politehniskā institūtā un Barona Štiglica zīmēšanas skolā.

Šis portāls dod ieskatu no dokumentu pirmavotiem par nozīmīgiem Latvijai pirmās atmodas sabiedriskajiem, kultūras un mākslas cilvēkiem viņu studiju gaitām augstskolās.

Latvijā pirmo reizi brīvi internetā skatāmas vairāk kā 300 vēlākās latviešu intelektuālās elites studentu personīgās lietas, piemēram: E. Laube, K. Barons, J. Alunāns, K. Valdemārs, A. Kviesis, K. Mīlenbahs, J. Vītols, E. Dārziņš, A. Jurjāns, J. Rozentāls, V. Purvītis, K. Hūns, K. Zāle (Zālītis), K. Brencēns, A. Tentelis u.c. Šie cilvēki bija latviešu valodas un nācijas identitātes koda veidotāji un vēlākie brīvās Latvijas augstskolu rektori un profesori.

Dokumenti pielietojami latviešu valodas un vēstures mācību procesā skolās, kā arī studiju procesa nodrošināšanai augstākās mācību iestādēs – humanitāro un vēstures zināšanu līmeņa celšanai, padziļināšanai un Tēvu dzimtās zemes mīlestības un patriotisma jūtu ieaudzunāšanai jau no skolas gadiem. Neatsverams šo dokumentu pielietojums ir bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem un novadpētniekiem informatīvo materiālu gatavošanai un apmeklētāju informēšanai. Piemēram:
- K. Valdemāra dibinātā Ainažu jūrskola 2014. gadā atzīmē 150 gadu jubileju
- K. Irbe - pirmajam latviešu luterāņu baznīcas arhibīskapam 2014. gadā aprit 80 nāves gadskārta
- K. Barons – “Latvju dainu” 1. sēj. izdošanai 120 gadu jubileja 2014. gadā .

Būsim pateicīgi, ja savu viedokli, atsauksmes un ierosinājumus par portālu un tajā atrodošos informāciju sniegsiet mums – Latvijas Nacionālam arhīvam, e-pasts: LNA@arhivi.gov.lv.

Projekta LNA sadaļas vadītājs Valdis Štāls, 2946961.