Jaunumi‎ > ‎

EUROCLIO izsludina mācību plānu konkursu skolotājiem

Publicēja 2015. gada 20. sept. 22:17Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 20. sept. 22:32 ]
Historianas konkursa pamatā ir vēlme mudināt vēstures, kultūras mantojuma un pilsonības pedagogus rast praktiskus veidus, kā pārvarēt kopīgus izaicinājumus. Katra konkursa kārta koncentrēsies uz citu izaicinājumu, tās tēma parasti saistīta ar starptautiskām apmācībām. Žūrija analizēs visus iesniegtos darbus un rakstīs gala ziņojumu, apkopojot gūto pieredzi.
 
Šā gada konkursa dalībnieku uzdevums ir izveidot mācību plānus, kas palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar stereotipiem un jutīgu vēstures jautājumu mācīšanu sašķeltās sabiedrībās.
 
Konkursa uzvarētājs tiks aicināts novadīt nodarbību EUROCLIO konferencē Belfāstā 2016. gada 19.-24. martā. Uzvarētāja ceļa un uzturēšanās izdevumus pilnībā segs EUROCLIO. Uzvarējušais mācību plāns tiks pulicēts portalā Historiana (la.historiana.eu).

Visi vēstures, kultūras mantojuma un pilsoniskās izglītības pedagogi, skolotāju treneri un topošie skolotāji var iesniegt savus darbus. Līdzdalības un vērtēšanas kritērijus var uzzināt konkursa informācijas paketē.
 
Pieteikumus var nosūtīt uz judith@euroclio.eu, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pirmdiena, 2015. gada 12. oktobris.EUROCLIO announces a competition on the conference theme of the Annual Conference 2016 in Belfast
 
The idea behind the Historiana competition is to encourage educators to find practical ways to overcome a common challenge for history, heritage and citizenship educators. Each edition will focus on a different challenge, usually linked to the theme of an international training. The Jury will write a report with the main lessons learned from the analysis of all submissions as a contribution to the advancement of history, heritage and citizenship education as important subjects. 
 
The challenge for the 1st edition is to create learning activities that help to address stereotypes by teaching sensitive history in divided societies.
 
The winner of the competition will be invited to give a workshop at the EUROCLIO conference on “Reimagining Remembrance & Dealing with the Legacy of a Violent Past” in Belfast on 19-24 March 2016. The costs for travel and stay will be fully covered by EUROCLIO. The winning learning activity will also feature on Historiana (la.historiana.eu).

All history, heritage and citizenship educators, teacher trainers and trainee teachers can submit a contribution. For the eligibility and assessment criteria have a look in the info-pack.
 
The submission can be send to judith@euroclio.eu, the deadline for submission is Monday October 12, 2015.