Jaunumi‎ > ‎

Ielūgums uz grāmatas „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” atvēršanu

Publicēja 2011. gada 8. dec. 09:36Danute Grīnfelde


2011. gada 14. decembrī pulksten. 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks Agritas Ozolas un Ritvara Jansona grāmatas „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941-1956” atvēršana.

2009. gadā izveidoja UNESCO programmas  „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru un tajā līdz ar trim citām nominācijām iekļāva arī „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, ko bija iesniedzis Tukuma muzejs sadarbībā ar sešiem citiem Latvijas muzejiem. Jau gatavojot  nominācijas pieteikumu, Tukuma muzejs apzinājās nepieciešamību veikt plašāku pētījumu par vēstuļu autoru likteņgaitām. Ar Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes atbalstu tika izveidota ceļojoša izstāde „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”, kas  2011. gada 14. jūnijā tika atklāta Briselē.

Grāmatas izdošana bija iespējama projekta „Vēstules nākamībai” ietvaros, ko īstenoja Tukuma muzejs sadarbībā ar kolēģiem Lietuvā. Projektizdevumus sedza  ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) 4. aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” finansējums un LR Kultūras ministrijas līdzfinansējums.

Grāmatas „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941-1956” autori – Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola un Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas kurators Ritvars Jansons - sagatavojuši plašu pētījumus par Sibīrijas vēstuļu uz bērza tāss autoru un adresātu likteni 1941. un 1949. gada masu deportāciju, nacionālas pretošanās kustības un padomju represiju sistēmas darbības kontekstā. Grāmatā ietverti 10 reālu cilvēku - bērza tāss vēstuļu autoru – dzīvesstāsti, kas tapuši balstoties uz plašām dokumentu studijām. Katra konkrētā cilvēka personīgā traģēdija atspoguļo arī vispārējas tendences padomju režīma darbībā Latvijā un Lietuvā 20. gadsimta četrdesmitajos gados. Grāmatas autori centušies runāt ne tikai par 1941. un 1949. gada deportācijām un politiskajām represijām Staļinisma laikā, bet arī par dažiem pretošanās kustības aspektiem.

Grāmata tapusi pateicoties bērza tāss vēstuļu autoru un adresātu un viņu tuvinieku ieinteresētībai, Latvijas Politiski represēto apvienības Tukuma un Madonas nodaļu pārstāvjiem, 14 dažādu Latvijas muzeju un Latvijas Nacionālā arhīva atsaucībai. Grāmatu izdevis Tukuma muzejs un tā drukāta tipogrāfijā „Dardedze hologrāfija”. Tā izmantojama kā metodiskais palīglīdzeklis Latvijas vēstures mācīšanai. Grāmata tiks izplatītas Latvijas bibliotēku tīklā, UNESCO asociētajām skolām un iegūstama muzejos, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās Sibīrijas vēstules uz bērza tāss.

Grāmatas atvēršanas laikā - 2011. gada 14. decembrī - LU vestibilā būs apskatāma arī ceļojoša izstāde „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”.

Skolu, muzeju un bibliotēku pārstāvji prezentācijas laikā varēs saņemt vienu grāmatas eksemplāru kā dāvinējumu.

Comments