Jaunumi‎ > ‎

Informācija par 9. klašu vēstures olimpiādi

Publicēja 2015. gada 8. janv. 04:44Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 8. janv. 23:53 ]
Tā kā esam saņēmuši satrauktus zvanus no vairākiem biedriem, vēlreiz publicējam olimpiādes nolikuma tās daļas, kas attiecas uz 9. klašu olimpiādes 2. posmu. Pilns olimpiādes nolikuma teksts lasāms sadaļā Olimpiāde > nolikums


Olimpiādes norise. 2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde

1. norises laiks – 2015. gada 15. janvāris;

2. olimpiādes ilgums – ne vairāk kā 180 minūtes;

3. novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes rīcības komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu;

4. novada atbildīgā persona līdz 2015. gada 22. janvārim iesūta Valsts izglītības satura centram elektroniski (visc@visc.gov.lv) visu dalībnieku darbu rezultātus (MK noteikumu Nr. 384. 1. pielikums);

5. novada, pilsētas vai novadu apvienības žūrija darbus izlabo; tos darbus, kuros izglītojamie ieguvuši vismaz 50% no maksimāli iespējamo punktu skaita, sūta pa pastu vai iesniedz VISC (Vaļņu ielā 2, Rīga LV-1050) ne vēlāk kā līdz 22. janvārim (pasta zīmogs). Uz aploksnes norāda: "________ novada, pilsētas vai novadu apvienības 9. klašu vēstures olimpiādes dalībnieku darbi". Darbiem pievieno sūtīto darbu autoru sarakstu datorrakstā, kurā norādīts: vārds, uzvārds, skola, klase, skolotājs, iegūto punktu skaits; 

6. saņemtos darbus VISC nodod Valsts vēstures 9.klašu  olimpiādes rīcības komisijai, kura tos pārskata, veic valsts olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiādi 60-70 dalībniekus, kuri novada olimpiādē valstī kopumā ieguvuši lielāko punktu skaitu; 

7. valsts olimpiādes rīcības komisija informē izglītības pārvaldes par to, kuri izglītojamie tiek uzaicināti piedalīties valsts olimpiādē, ievietojot uzaicināto dalībnieku sarakstu centra mājaslapā: www.visc.gov.lv

Olimpiādes darba hronoloģiskās robežas otrajā posmā: Latvijas un pasaules vēsture no 19. gadsimta 30. gadiem līdz 20. gadsimta 30. gadiem (līdz Otrā pasaules kara sākumam, to neieskaitot).

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu.