Jaunumi‎ > ‎

Izdevniecības "Jāņa sēta" īpašais piedāvājums

Publicēja 2011. gada 14. nov. 04:09Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 14. nov. 12:57 ]
Izdevniecība Jāņa Sēta šogad ir izdevusi vairākus vēstures mācīšanai noderīgus atlantus.

Tā kā tie ir solīdi zinātniski izdevumi ar lielu svaru, piedāvājam biedriem iespēju tos izpētīt un iegādāties gada konferences laikā. Šāda iespēja būs tiem, kas konferences pieteikuma anketā norādījuši, ka vēlas iegādāties grāmatas.


Lielais pasaules atlants


Šis ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots Baltijas valstīs. Vairāk nekā pustūkstoti lappušu biezā un 4 kg smagā atlanta kartēs atrodami 90 tūkstoši ģeogrāfisko nosaukumu. Pirmo reizi latviešu valodā tik detalizētā mērogā pieejamas kartes par visu pasauli. Atlanta iznākšana ir izcils notikums ne tikai latviešu kartogrāfijā, bet arī valodniecībā un kultūrā vispār.

Atlantu veido karšu un uzziņu sadaļa, kā arī nosaukumu rādītājs. Karšu sadaļu ievada pasaules kartes. Nākamās ir nodaļas par Latviju un katru pasaules daļu. Karšu sadaļas nobeigumā ievietotas okeānu kartes. Uzziņu sadaļā sniegta vispārīga informācija par visām pasaules valstīm un teritorijām ar to ģerboņu un karogu ilustrācijām. Tai seko statistika par dažādiem ģeogrāfiskajiem ekstrēmiem, kā arī informācija par iedzīvotāju skaitu pasaules valstu un teritoriju lielākajās pilsētās. Atlantu noslēdz latvisko ģeogrāfisko nosaukumu un oriģinālnosaukumu rādītājs (~90 tūkstoši ģeogrāfisko nosaukumu!). Šīs sadaļas ievadā paskaidroti ģeogrāfisko nosaukumu izvēles kritēriji un to atveides principi.

Lielā pasaules atlanta karšu gatavošanā izmantotas mūsdienīgas kartogrāfijas tehnoloģijas. Visi kartēs attēlotie elementi sagatavoti, analizēti un attēloti, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Atlanta kartes sagatavotas vienotā mērogu rindā unificētās projekcijās. Eiropa kartēta mērogā 1:3'000'000, pārējā pasaule – pamatmērogā 1:10'000'000 ar atsevišķu reģionu detālāku attēlojumu mērogā 1:5'000'000. Eiropas mazās valstis, kā arī atsevišķu salu un citu īpašu reģionu kartes dotas lielākā mērogā. Atlanta kartes satura ziņā veidotas pēc klasisko vispārģeogrāfisko karšu veidošanas principiem. Hidrogrāfijas tīkla precizēšanā plaši izmantoti jaunākie satelītattēli.

Pirmizdevums. 29 x 42 cm, 512 lapp., cietie vāki.
Sākotnējā cena: Ls 62,50. Jāņa sētas īpašā cena gada konferences dalībniekiem: Ls 28,00.

Sīkāka informācija un iespēja ielūkoties grāmatas lappusēs izdevniecības Jāņa sēta mājas lapā.


Pasaules uzziņu atlants

Šis ir pirmais atlants pasaulē, kur līdzās tradicionālajai informācijai par valstīm un valdījumiem pirmo reizi publicētās ziņas par visām pasaules autonomijām.

Atlanta pamatdaļu veido reģionu politiskās kartes, kurās īpaši izcelts administratīvais iedalījums. Teritorijas ar plašu autonomiju šajās kartēs attēlotas atšķirīgos toņos, tā izceļot to savdabību: vai tie būtu Šveices kantoni, Arābu emirāti, Etiopijas kilili, Irākas Kurdistāna vai kristiešu apdzīvotā Dienvidsudāna, katrā no tām ir savi likumi, parlaments vai kas cits īpašs, un tāpēc dažāds ir arī fona krāsojums kartēs.

Lai labāk raksturotu atšķirīgo dažādās valstīs, atlantā iekļautas pasaules daļu tematiskās kartes: fizioģeogrāfiskās, politiskās un vēstures, iedzīvotāju izvietojuma, reliģiju, tautu un valodu. Par pasauli kopumā, bez jau minētajām, dotas oficiālo valodu, rakstību, globalizācijas un politisko organizāciju kartes. Tāpat atlantā ietvertas politisko pretenziju kartes Arktikā un Antarktikā.

Uzziņu sadaļā dota svarīgākā informācija par 800 pasaules teritorijām. Informācija ilustrēta ar karogiem, daudzi no kuriem publicēti pirmo reizi. Ar īpašu simbolu norādīta pastmarku esamība, kas varētu pārsteigt pat pieredzējušus filatēlistus, piemēram, uzzinot, ka klostervalsts Ajonora izdod savas pastmarkas. Publicēta arī jaunākā informācijas par valodām, ticībām, etnisko sastāvu, lielākajām pilsētām, iekšzemes kopproduktu un saimniecības specializāciju. Pēdējā varētu pārsteigt dažu labu pasaules ekonomikas ekspertu, piemēram, uzzinot, ka Samoa tradicionālos kokosa produktus eksportā aizstāj automobiļu elektroinstalācijas, bet anarhijas pārņemtajā Somālijā bez pirātisma zeļ arī starptautiskie telekomunikāciju pakalpojumi.

Atlanta nobeigumā dots nosaukumu rādītājs ar vairāk nekā 57 000 ģeogrāfiskiem nosaukumiem.

Atlanta pirmizdevums izpelnījās pasaules kartogrāfijas ekspertu atzinību nupat notikušajā Frankfurtes grāmatu gadatirgū un “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” cer, ka šī atlanta starptautiskā versija angļu valodā varētu kļūt par izdevniecības pirmo masu produktu šajā tirgus segmentā arī Rietumos.

Pasaules uzziņu atlants ir piemērots gan ekspertiem, gan visiem, kas interesējas par aktuālo pasaulē. Atlants noderēs ģeogrāfijas, politikas un ekonomikas mācīšanā, kā arī skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai.

Pirmizdevums, 352 lpp., 22,2 x 30,8 cm, sējums cietajos vākos.
Cena veikalos Ls 21,48. Jāņa sētas cena gada konferences dalībniekiem: Ls 18,90.

Sīkāka informācija un iespēja ielūkoties grāmatas lappusēs izdevniecības Jāņa sēta mājas lapā.


Latvijas vēstures atlants

Šis universālais izdevums derēs kā skolēnam, tā visprasīgākajam vēstures ekspertam. Atšķirībā no iepriekšējiem izdevumiem šajā atlantā lielāka uzmanība pievērsta neviennozīmīgi vērtētiem visjaunākās vēstures notikumiem, kartēs attēlojot rūpniecības pāreju no plānveida uz brīvo tirgu, Latvijas transporta sistēmas integrāciju Eiropā, pāreju no padomju ekonomiskās telpas uz globālo tirgu, administratīvo reformu, galvenās migrācijas plūsmas pēc 2000. gada u.c. tēmas.

Jaunajā atlantā Latvijas vēsture vairāk skatīta Baltijas un Eiropas kontekstā, īpaši uzsverot abu pasaules karu un Aukstā kara notikumus. Kartē “Molotova–Ribentropa pakta sekas Austrumeiropā” attēlotas padomju un vācu karaspēka pārvietošanās, iedzīvotāju deportācija no Baltijas valstīm, Besarābijas, Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas, kā arī vācu repatriantu, somu, poļu, rumāņu un ebreju bēgļu plūsmas.

Atlanta veidotāji ir centušies, cik iespējams, skaidrāk attēlot sarežģītāko Latvijas vēstures posmu – Brīvības cīņas (trīs kartes). Īpašā kartē doti Vācijas un Krievijas politiskie veidojumi Baltijā 1917.–1919.gadā. Šajā kartē redzama pēc Brestas miera atjaunotā un ķeizariskās Vācijas atzītā Kurzemes un Zemgales hercogiste un Lietuvas karaliste (abas personālūnijā ar Vāciju), kā arī vēl pirms Latvijas Republikas proklamēšanas vācbaltu pasludinātā Apvienotā Baltijas hercogiste. Tikai pateicoties sabiedroto uzvarai Pirmajā pasaules karā, šo, uz Vāciju orientēto veidojumu vietā varēja izveidoties patiesi neatkarīgas valstis.

Latvijas vēsturnieki aktīvi turpina pētniecības darbu, un lielāki un mazāki atklājumi un precizējumi notiek vai ik dienu. Tāpēc atlanta kartēs arī par senākiem laikiem ir daudz precizējumu, salīdzinot ar iepriekšējiem izdevumiem. Tā kā padomju laiks jau kļuvis par vēsturi, atlantā iekļauts atvērums ar kultūras darbiniekiem 20. gs. 50.–80. gados. Atlantu noslēdz kartes, kurās attēloti ievērojamākie Latvijas kultūras mantojuma objekti (200 no tiem atlasījusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija).

Atlantā kopumā iekļautas 125 kartes un vairāk nekā 200 attēlu un diagrammu, sākot no ledāja atkāpšanās un pirmo iedzīvotāju ienākšanas, vikingu ceļojumiem un krusta kariem līdz nodokļu ieņēmumiem pašvaldībās 2010. gadā.

Atjaunots izdevums, 225 x 318 mm, 80 lpp., sējums cietajos vākos.
Cena veikalos: Ls 4.50-4.98. Jāņa sētas īpašā cena gada konferences dalībniekiem: Ls 3.64.

Sīkāka informācija un iespēja ielūkoties grāmatas lappusēs izdevniecības Jāņa sēta mājas lapā.


Comments