Jaunumi‎ > ‎

Iznāks Latvijas vēstures mācību grāmata 6. klasei

Publicēja 2011. gada 4. jūl. 11:17Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 4. jūl. 11:29 ]
Sākot ar 2011. gadu pamatskolā ieviests jauns mācību priekšmets “Latvijas vēsture”, ko skolēni 6. klasē sāk apgūt paralēli pasaules vēsturei.

Šā gada 1. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi jaunu mācību grāmatu “Latvijas vēsture pamatskolai. I”. Tās autores ir vēstures skolotājas Sarmīte Goldmane (Rīgas 84. vidusskola), Aija Kļaviņa un Ināra Misāne (Rīgas Franču licejs), Ligita Straube (Rīgas 85. vidusskola).

Grāmata veidota saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīlī apstiprināto Standartu mācību priekšmetā „Latvijas vēsture” 6.–9. klasei un atbilstoši Valsts izglītības satura centra publicētajam Mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” programmas paraugam.

Mācību grāmata metodiski iekārtota atbilstoši mūsdienīgas, nacionālas un eiropeiskas vēstures mācīšanas principiem. Katrai stundai paredzēts viens atvērums, kurā bez autora teksta ir vēstures avotu fragmenti, vēsturnieku viedokļi, ilustrācijas, kartes, jēdzienu skaidrojumi, kā arī jautājumi un uzdevumi. Astoņi tematiskie “Pētījumi vēsturē” palīdzēs skolēniem apgūt prasmes ar vēstures avotiem un attīstīt pirmās pētnieciskā darba iemaņas.

Jau tuvākajā laikā grāmata “Latvijas vēsture pamatskolai. I” būs pieejama Zvaigzne grāmatnīcās.

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube.
Latvijas vēsture pamatskolai. I. Mācību grāmata 6. klasei.

Comments