Jaunumi‎ > ‎

Iznākusi Klintas Ločmeles grāmata “(Ne)izstāstītā vēsture. Skola. Mājas. Atmiņa”

Publicēja 2011. gada 6. dec. 13:57Danute Grīnfelde
2011. gada 29. novembrī Latvijas Universitāte saņēma Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieces, doktorantes Klintas Ločmeles jauno grāmatu “(Ne)izstāstītā vēsture. Skola. Mājas. Atmiņa”. Pirmā grāmatas prezentācija notiks pasākumu kopas “Dialogi Vidzemē” ietvaros Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, konferenču zālē) intelektuāli lietišķās konferences “Sociālā atmiņa un lokālā identitāte” noslēgumā, kur autore Vidzemes skolotājiem un muzeju darbiniekiem pasniegs dāvinājumā grāmatu eksemplārus.

“Raksturojot grāmatu četros vārdos, gribas teikt, ka tā ir par dzīvi,” saka grāmatas autore Klinta Ločmele, “proti, pētījumā aplūkots, kā sešās apdzīvotās vietās Latgalē skola, ģimene, piemiņas vietas, vietējās avīzes un muzeji veido vidusskolēnu kolektīvo atmiņu, Latvijas vēstures izpratni. Tas ir process, ko acīm nevar saskatīt, taču izanalizējot atklājas tā stiprās un vājās puses. Viena no tām – samērā pasīva ģimenes atmiņu komunicēšana paaudžu starpā. Piemēram, trešā daļa aptaujāto skolēnu nezina, vai viņu radinieki savulaik tika vai netika izsūtīti uz Sibīriju. Tas vedina domāt, ka ģimenē par to nav runāts, lai gan autobiogrāfiskajām atmiņām ir ļoti svarīga loma kolektīvās atmiņas veidošanā”.

Grāmata piedāvā izzināt, kādi ir 11.–12. klases skolēnu kolektīvās atmiņas un vēstures zināšanu avoti, kā vērtējama to darbība un kādu nozīmi tiem piešķir paši jaunieši sešās Latgales vidusskolās (Baltinavas, Bērzpils, Nautrēnu, Rekavas, Tilžas vidusskolās un Viļakas Valsts ģimnāzijā). Tas skaidrots konkrētas vēstures norises griezumā – aplūkojot skolēnu kolektīvo atmiņu par pretrunīgi vērtēto nacionālo pretošanās kustību padomju okupācijai (izraudzīto skolu tuvākā vai tālākā apkārtnē savulaik risinājās aktīva nacionālo partizānu darbība, kuras atskaņas atbalsojas arī mūsdienās). Izdevums ir ilustratīvs – ar nacionālajiem partizāniem veltītu piemiņas vietu fotogrāfijām pētītajās teritorijās.

7. decembrī Rīgā notiks Izglītības ministrijas un Kara muzeja organizētais vēstures skolotāju seminārs, kurā skolotāji saņems 100 grāmatas eksemplārus.

“(Ne)izstāstītā vēsture. Skola. Mājas. Atmiņa” veidota valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” finansējuma ietvaros un ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”. Grāmatas iespiedversija izdota, pateicoties Latvijas Universitātes finansējumam. K. Ločmeles grāmata “(Ne)izstāstītā vēsture. Skola. Mājas. Atmiņa” ievada komunikācijas zinātnes doktorantu pētījumu sēriju. Nākamajos mēnešos nāks klajā grāmatas par padomju deportācijām Latvijas sociālajā atmiņā un Rolanda Kalniņa filmas “Es visu atceros, Ričard!/Akmens un šķembas” lomu vēstures komunikācijā.

Grāmatas “(Ne)izstāstītā vēsture. Skola. Mājas. Atmiņa” mākslinieks Mārtiņš Zandbergs. Grāmatas mākslinieciskais veidols un makets SIA “artTECH”. Literārā redaktore Ieva Jansone.

Grāmatas elektroniskās versijā pieejama šeit.


Papildu informācija:
Aija Rozenšteine
LU SZF Komunikācijas zinātnes doktorante
aija.rozensteine@lu.lv

mob. 29151217

Comments