Jaunumi‎ > ‎

Jauna grāmata par Kaukāza valstu vēsturi

Publicēja 2013. gada 28. janv. 22:52Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2013. gada 28. janv. 22:57 ]

Globalizācijas un reģionālās sadarbības analītiskais centrs
 (ACGRC, Armēnija) ir laidis klajā grāmatu "Raksti par Dienvidkaukāza valstu vēsturi". Centrs 
ir laipni atsūtījis vienu grāmatas eksemplāru uz Latviju. Par iespēju to lasīt VSB biedrus lūdzam interesēties pie Danutes Dūras (danute@vsb.lv)."Raksti par Dienvidkaukāza valstu vēsturi" satur esejas par Dienvidkaukāza tautu vēsturi no seniem laikiem līdz padomju varas izveidošanai reģionā. Autori cer, ka grāmata būs interesanta un noderīga lasītājiem. Grāmatas pirmā daļa atklāj Dienvidkaukāza vēsturiskās attīstības kontekstu no seniem laikiem līdz 20.gadsimtam, bet otrā daļa iepazīstina ar Dienvidkaukāza valstu kultūras dārgumiem. Grāmatā ir vairākas ilustrācijas.

Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam; pirmkārt, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, akadēmiskām institūcijām un valsts iestādēm, jaunatnei, kā arī starptautiskajām organizācijām, kas ieinteresētas miera veicināšanā un sadarbībā ar Dienvidkaukāza valstīm.

Autori strādājuši pie grāmatas gandrīz divus gadus. Viņi vēlējās ļaut lasītājiem uzzināt par galveno triju valstu vēsturē. Autoriem ir svarīgi ne tikai sniegt  informāciju, bet atklāt lasītājam arī kaimiņam tautu skatu uz tiem pašiem notikumiem, lai veicinātu iecietību un savstarpēju sapratni reģiona tautu vidū. Bez tam, grāmata sniedz atšķirīgas interpretācijas par vairākiem reģionāliem notikumiem, izmantojot vairāku perspektīvu pieeju; faktiski tas nozīmē, ka ir trīs dažādi viedokļi par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem. Tas ir svarīgi gan lasītājiem, kas dzīvo šajā reģionā, gan arī ārpus tā; tas ļauj saskatīt, kā mūsdienu vēsturnieki no Dienvidkaukāza valstīm interpretē vēsturiskos notikumus. Protams, dažādu valstu vēsturnieku pieejas atšķiras, atbilstoši viņu kultūras un nacionālai identitātei.

Svarīgi, ka šāda pieeja:
1. ļauj katras valsts sabiedrībai iepazīties ar citiem viedokļiem par tiem pašiem vēsturiskajiem notikumiem;
2. rada iespēju aplūkoto valstu vēsturniekiem apspriest citvalstu kolēģu viedokļus zinātniski sistemātiskos ietvaros;
3. labāk informē trīs valstu plašāku sabiedrību, lai veidotu dialogu.

Grāmatu izdevis Globalizācijas un reģionālās sadarbības analītiskais centrs kopā ar partneriem - Azerbaidžānas vēsturnieku savienību un Caritas Gruzija. Grāmatu publicēšanas ideju atbalstīja Caritas Francija.


Raksts sagatavots pēc Globalizācijas un reģionālās sadarbības analītiskais centra vadītāja Stepana Grigorjana iesūtītās informācijas.