Jaunumi‎ > ‎

LU VFF aicina piedalīties Jauno vēsturnieku skolā

Publicēja 2013. gada 3. aug. 10:20Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2013. gada 3. aug. 10:26 ]
Ņemot vērā veiksmīgo Jauno vēsturnieku skolas darbību 2012./2013. mācību gadā, LU Vēstures un filozofijas fakultāte turpinās lekcijas un praktiskās nodarbības Jauno vēsturnieku skolā.

Jauno vēsturnieku skolā aicināti visi 10. - 12. klases skolēni, arī tie, kuri apmeklēja iepriekšējā gada nodarbības. Pirmā skolas nodarbība šajā mācību gadā notiks 21. septembrī, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 10.00. Skola sniegs zināšanas par dažādām vēstures zinātnes apakšnozarēm un dažādiem vēsturiskiem laikmetiem.

Jauno vēsturnieku skola orientējas galvenokārt uz tiem skolēniem, kurus interesē vēsture. Būs iespējas izstrādāt mājasdarbus, un labākos rezultātus ieguvušajiem skolēniem, stājoties  Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura  studiju programmā, paredzētas priekšrocības.

Jauno vēsturnieku skolā paredzētas gan lekcijas, kuras vada kāds no fakultātes mācībspēkiem, gan praktiskas nodarbības muzejos vai arhīvos. Katras vēsturnieku skolas nodarbības ilgums ir 3,5 - 4 stundas (no plkst.10:00-14:00). Pieteikšanās notiek no šī gada 15. augusta līdz 20. septembrim pa e-pastu: Janis.Keruss@lu.lv


Nodarbības 2013./2014. akadēmiskajā gadā

1. nodarbība (21.09.2013.) Mutvārdu vēstures pētījumi Latvijā: pagātnes notikumi aculiecinieku atmiņās
Mutvārdu vēstures būtība, tās avoti un specifika. Interviju veidošanas tehnika, lai saglabātu tās nākamajām paaudzēm. Vēstures pētniecības iespēju paplašināšanās, izmantojot vēsturisko notikumu laikabiedru atmiņas.
Pēc teorētiskās nodarbības paredzēta tikšanās ar mutvārdu vēstures pētniekiem, kā arī praktiska nodarbība, kuras laikā skolēni varēs pilnveidot intervijas vadīšanas prasmes.

2. nodarbība(26.10.2013.) Latvijas Republikas kultūra starpkaru periodā
Latvijas Republikas māksla, literatūra un mūzika. Kultūra un vara parlamentārajā un autoritārajā Latvijas Republikas vēstures periodā. Būtiskākie pētījumi par attiecīgā perioda kultūras vēsturi.
Pēc teorētiskās nodarbības paredzēta Rakstniecības un mūzikas muzeja apmeklējums.

3. nodarbība (30.10.2013.) Karš un karošana jaunajos laikos: ieroči, taktika un problemātiskie jautājumi zinātniskajā pētniecībā
Būtiskākās militārās taktikas iezīmes 17. un 18. gs. Eiropas karos. Izmantotie ieroči un karaspēka veidi. Daži pretrunīgi un neskaidri aspekti šīs problēmas pētniecībā vēstures literatūrā.
Pēc teorētiskās nodarbības paredzēta Latvijas Kara muzeja ieroču kolekcijas apmeklēšana.

4. nodarbība (25.01.2014.) Trešā atmoda Latvijā (1987. - 1990. gads)
Atmodas perioda nozīme Latvijas vēsturē. Jautājums par vēsturiskajām alternatīvām. Svarīgākie pētniecības aspekti. Laikabiedru atmiņas par šiem notikumiem un to īpatnības.
Pēc lekcijas paredzēts Latvijas Tautas frontes muzeja apmeklējums.

5. nodarbība (22.02.2014.) Senās Romas impērijas bojāeja un vēsturiskā nozīme
Romas impērijas bojāejas cēloņu skaidrojums vēstures literatūrā. Tās sabiedrības morāles vērtību un militārās varenības pagrimums. Romas impērijas vieta Eiropas civilizācijā.
Pēc teorētiskās nodarbības paredzēta seno laiku vēstures tematikai veltītu mākslas filmu analīze.

6. nodarbība (29.03.2014.) Eiropas valstu jauno laiku pilsētu sabiedrība
Pilsētu sabiedrības sociālās grupas un to mentalitāte. Pilsētu pārvalde un dzīvesveids.
Pēc lekcijas paredzēta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apmeklēšana un iepazīšanās ar jauno laiku perioda sadzīves priekšmetu kolekciju.

7. nodarbība (26.04.2014.) Nacionālo minoritāšu vēsture Latvijā starpkaru periodā 
Nacionālo minoritāšu jēdziens un nacionālo minoritāšu nozīme Latvijas vēsturē. Vācbaltiešu vēstures pētniecības galvenie aspekti.
Pēc nodarbības paredzēts Meža kapu apmeklējums.