Jaunumi‎ > ‎

JAUNO VĒSTURNIEKU SKOLA LU Vēstures un filozofijas fakultātē

Publicēja 2015. gada 24. aug. 04:07Valdis Klisans   [ atjaunināts 2015. gada 24. aug. 04:10 ]
    
LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (saīsināti JVS) paredzēta vidusskolu, kā arī pamatskolas 9. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas studijām LU VFF.
Iestāties JVS var gan 9. klašu, gan vidusskolu  skolēni. Mājas darbus var pildīt, bet tā nav obligāta prasība. Tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, LU VFF ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā.
JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, muzeju speciālisti.
Nodarbības tiek veidotas, apvienojot dažādas formas, bet parasti kādai tēmai veltītu teorētisko lekciju (60 minūtes) papildinot ar attiecīgu praktisko daļu (piemēram, diskusija, ekskursija pa Rīgu, muzeja apmeklējums). Ieejas maksas muzejos u. c. sedz skolēni.
Nodarbību tematika veltīta tam, lai klausītājus iepazīstinātu ar dažādām vēstures jomām vai pētnieciskajiem virzieniem vai arī lai aplūkotu atsevišķas interesantus vēstures jautājumus.. Nodarbību mērķis nav veidot hronoloģiski secīgu vēstures pārskatu.
JVS nodarbības veido trīsgadīgu ciklu. Nodarbības notiek no oktobra līdz maijam vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā sestdienā (atskaitot decembri un maiju, tādējādi kopā gada laikā notiek 7 nodarbības, bet pakāpeniski pieaug līdz 21 nodarbībai trīs gadu laikā). Nodarbības sākas plkst. 10.30: lekcija līdz 11.30, pārtraukums 30 min., praktiskā daļa no plkst. 12.00 (ne ilgāk kā līdz 14.00). Nodarbības notiek Rīgā, galvenokārt LU VFF Aspazijas bulvārī 5.
Nodarbības notiek 2015. gada 26. septembrī, 31. oktobrī un 28. novembrī, kā arī 2016. gada 30. janvārī, 27. februārī, 19. martā un 30. aprīlī.
Skolēnu pieteikšanās JVS norisinās elektroniski no 15. augusta līdz 20. septembrim, aizsūtot epastu JVS koordinatoram doc. Jānim Ķerusam uz epastu janis.keruss@lu.lv. Informāciju par JVS un paredzētajām nodarbībām, kā arī mājas darbu nodarbību materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem e-pastiem.
JVS darbības uzsākšanai minimums ir 15 skolēnu pieteikumi.

    Iespējamie JVS nodarbību tēmu virzieni 2015./2016. m. gadam:

Nodarbība Ceļmalas krogs laikmeta griežos. Krogu vēsture Latvijas teritorijā no 18. līdz 20.gadsimtam. To uzdevumu un funkciju izmaiņas laika gaitā. Latvijas Brīvdabas muzeja apmeklējums.
Nodarbība Rīgas koka apbūves vēsture. Kas ir Rīgas koka apbūve? Rīgas koka ēku apbūve salīdzinājumā ar reģiona lielpilsētām. Lekcija un muzeja “Koka Rīga” apmeklējums
Nodarbība Vēsture un politika. Tikšanās ar viesi, Latvijas ārpolitikas ekspertu.
Nodarbība Latvijas Republikas rūpniecības vēsture starpkaru periodā. Latvijas Republikas rūpniecības struktūra. Ievedmuita un rūpniecības attīstības valstiskā regulēšana. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja izstādes “Rīga un rīdzinieki” apmeklējums.
Nodarbība Vēstures palīgdisciplīnu vieta vēstures zinātnē. Kas ir heraldika, numismātika? Ko izpratnei izpētē dod ģerboņu un naudas vēstures izpēte? Praktiskie darbi - dzimtas ģērboņa zīmēšana;
Nodarbība Vēsture starp zinātni un mākslu. Cenzūras ietekme uz kinofilmām. Kino un propaganda. Lekcija un kinofilmas noskatīšanās.
Nodarbība Rīgas vēsture. Pilsētas vēstures atspoguļojums tās arhitektūrā. Rīgas senākās apbūves lokalizācija mūsdienu Vecrīgā. Lekcija un ekskursija pa Vecrīgu.

Comments