Jaunumi‎ > ‎

Jauno vēsturnieku skola (LU VFF)

Publicēja 2012. gada 10. jūl. 13:21Vēstures skolotāju biedrība
Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) Jauno vēsturnieku skola (saīsināti JVS) paredzēta vidusskolu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu vidusskolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas studijām LU VFF.

Iestāties JVS var gan 10., gan 11. un 12. klases skolēns. Katru gadu pēc JVS beigšanas skolēni saņem beigšanas apliecības. Skolēni var pildīt mājas darbus, bet tā nav obligāta prasība.

Tiem 12. klašu skolēniem, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, sākot ar 2013./2014. mācību gadu tiks paredzētas priekšrocības uzņemšanā LU VFF studiju programmās.

JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, muzeju speciālisti.

Nodarbības tiek veidotas, apvienojot dažādas formas, bet parasti kādai tēmai veltītu teorētisko lekciju (90 minūtes) papildinot ar attiecīgu praktisko daļu, piemēram, diskusiju, ekskursiju pa Vecrīgu, muzeja apmeklējumu. Ieejas maksas muzejos, u. c., sedz skolēni.

Nodarbību tematika atspoguļo dažādas vēstures jomas un pētnieciskos virzienus, bet neveidojot hronoloģisku vēstures pārskatu. Nodarbības var būt veltītas arī atsevišķiem konkrētiem vēstures jautājumiem, kuriem iespējams pieskaņot arī nodarbību otro daļu.

JVS nodarbības veido trīsgadīgu ciklu. Nodarbības notiek no septembra līdz aprīlim vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā sestdienā, atskaitot decembri un maiju, tādējādi kopā gada laikā notiek 7 nodarbības, bet pakāpeniski pieaug līdz 21 nodarbībai trīs gadu laikā. Katra nodarbība sastāv no aptuveni pusotru stundas garas teorētiskās lekcijas, bet pēc tās divas stundas ilgst praktiskie darbi. Nodarbības notiek Rīgā, galvenokārt LU VFF telpās Mārstaļu ielā 28/30.

Skolēnu pieteikšanās JVS norisinās elektroniski no 2012. gada 15. augusta līdz 20. septembrim, sūtot epastu uz adresi doc. Jānim Ķerusam: keruss@lanet.lv. Informāciju par JVS un paredzētajām nodarbībām, kā arī mājas darbu nodarbību materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem e-pastiem.

JVS darbības uzsākšanai minimums ir 15 skolēnu pieteikumi.

JVS nodarbību tēmas 2012./2013. m. gadam:

1. Nodarbība (29.09.12.). Heraldikas vieta vēstures zinātnē. Kas ir heraldika? Ko vēstures izzināšanā dod ģerboņu izpēte? Lekcija un kādas Rīgas baznīcas apmeklējums, epitāfiju apskate;

2. Nodarbība (27.10.12.). Kādēļ nepieciešama kultūras vēsture? Kādas ir kultūras vēstures jēdziena definīcijas? Kādus vēstures zinātnes aspektus palīdz noskaidrot kultūras vēstures pētniecība?; Lekcija un muzeja apmeklējums

3. Nodarbība (24.11.12.). Vēsture un politika. Kādēļ politiķiem vajadzīgas zināšanas vēsture? Kas ir vēsturiskā argumentācija un kā tā tiek izmantota politikā? Kādēļ politika nav iespējama bez vēsturiskā pamatojuma un kā vēstures interpretācijas ietekmē laikmeta politiskā situācija? Lekcija un, iespējams, tikšanās ar LR Ārlietu ministrijas darbiniekiem.

4. Nodarbība (26.01.13.) Arheoloģija. Arheoloģisko pētījumu iespējas. Arheoloģisko izrakumu nozīme aizvēstures pētniecībā. Lekcija un praktisks seminārs par eksperimentālo arheoloģiju LU VFF telpās.

5. Nodarbība (23.02.13.). Vēsture starp zinātni un mākslu. Cenzūras ietekme uz kinofilmām. Mākslas kino un propaganda. Lekcija un kinofilmas analīze.

6. Nodarbība (30.03.13.). Kas ir militārā vēsture? Militārās vēstures pētījumu uzdevumi, tās vieta vēstures zinātnē. Militārās un sociāli ekonomiskās vēstures mijiedarbība. Lekcija un ieroču kolekcijas apmeklējums Kara muzejā.

7. nodarbība (27.04.13.). Rīgas vēsture. Pilsētas vēstures atspoguļojums tās arhitektūrā. Infrastruktūras (ielas, ūdensapgāde un apgaismojums) dažādos laikmetos. Ēkas un infrastruktūras objekti kā sadzīves un ikdienas vēstures avoti. Lekcija un ekskursija pa Vecrīgu.

Comments