Jaunumi‎ > ‎

Konference “Exporing I-history: from unique stories to shared future” Pēterburgā

Publicēja 2019. gada 16. apr. 03:48Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2019. gada 16. apr. 03:49 ]
Šī gada 26.martā Pēterburgā, Krievijā norisinājās starptautiska zinātniski – metodiskā konference “Exporing I-history: from unique stories to shared future”. Konferenci rīkoja Pēterburgas pedagogu pēc diploma izglītības akadēmija (Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования), sadarbojoties ar multimediju vēstures parku «Россия – Моя история» un Eiropas vēstures skolotāju asociāciju EUROCLIO.
Viens no nozīmīgākajiem konferences mērķiem bija novērtēt, kā jauno mācīšanās veidu parādīšanās, alternatīvu avotu izmantošana ietekmē kvalitatīvi jaunu vēstures izglītības veidošanos.  

Darbs konferencē norisinājās 3 sekcijās: 
1. Personīgā pagātnes izpratne (Личностное осмысление прошлого). 
2. Digitālā paaudze vēsturisko zināšanu un nozīmju pasaulē (Цифровое поколение в мире исторических знаний и смыслов). 
3. Komunikācija digitalizācijas laikmetā: ceļā uz savstarpēju izpratni un mijiedarbību (Коммуникации в эпоху цифровизации: на пути к взаимопониманию и взаимодействию).

Konferencē piedalījās vairāk nekā 20 zinātnieki, metodisti un vēstures skolotāji no Krievijas, Kipras, Lielbritānijas, Igaunijas un Latvijas. 
Lielbritānijas Rietumu universitāti pārstāvēja Dean Smart, kurš klātesošos uzrunāja EUROCLIO vārdā. Viņš iepazīstināja konferences dalībniekus ar asociācijas misiju un mērķiem.  Igaunijas Kadriorgas vācu ģimnāziju vēstures skolotāja Marika Randman dalījās pieredzē darbā ar jauniem digitālajiem vēstures mācību materiāliem. Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Aiga Hudobčenoka ieskicēja Latvijas izglītības reformas īpatnības sociālajā un pilsoniskajā jomā.