Jaunumi‎ > ‎

Konference "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz mūsdienām"

Publicēja 2018. gada 17. apr. 04:42Valdis Klisans

Konference


Varas Latvijā

No senlaikiem līdz mūsdienām

 

11.05.2018. no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāleKonferences mērķis ir apzināt un izvērtēt to, kā veidojies valstiskums  Latvijas teritorijā, un skaidrot  valstiskuma vēstures slāņus sociālajā, kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā.


Dažas no konferencē apskatāmajām tēmām
- Kā dažādas varas un ticības gadsimtu gaitā veidojušas Latvijas identitāti, tiesisko un kultūras telpu?
- Valsts valstī? Unikālais stāsts par Kurzemes un Zemgales hercogisti.
- Latvijas Krievijas impērijā. Rusifikācija un pirmā atmoda.
- Strēlnieku varonība un traģēdija pirmā pasaules kara laikā.
- Latgales stāsts: Latvijas valsts dzimšana perifērijā.
- Kad patiesībā dzima Latvijas valsts?
- Nacionālisms un kolonizācija - mīti, realitāte un identitātes meklējumi


Dalība konferencē ir bezmaksas. Lūdzam reģistrēties savlaicīgi, aizpildot anketu, vai ierodoties 11.05. no plkst. 8.30: https://bit.ly/2qmqcYK

 

Esam atrodami Facebook caur tēmturi #LVvestureskonference un pasākuma lapā:

 

Ievadvārdi 

Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits

 

 

Eseju autori 
Andris Šnē, LU Vēstures un filozogijas fakultātes asociētais profesors/ Mārīte Jakovļeva, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece/ Toms Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļa / Ivars Ījabs, LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors / Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists/ Inese Runce, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece/ Jānis Šiliņš, Latvijas Vēstures arhīva galvenais pētnieks/ Inesis Feldmanis, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors/ Toms Ķencis, LU Literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks/ Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors/ Aiga Misāne, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece

 

Komentētāji

Kaspars Zellis, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks/ Jānis Krēsliņš, Zviedrijas Nacionālās Bibliotēkas vecākas akadēmiskais bibliotekārs/ Gints Apals, Latvijas Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks/ Valters Ščerbinskis, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas projekta vadītājs/ Daina Bleiere, Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesore/ Mārtiņš Mintaurs, A. Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas vadītājs


 

Konference apkopo individuālo grantu projekta "Valstiskuma vēsture Latvijā" ietvaros radītās vēstures esejas. Projekts tapis, sadarbojoties Kultūras ministrijai, Latvijas Universitātei un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 

Organizatori:

Latvijas Nacionālā Bibliotēka un Latvijas Universitāte

 

Atbalstītāji:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija un 100gades birojs


Comments