Jaunumi‎ > ‎

Konkurss – skate „Kas interesants skolas muzejā?”

Publicēja 2012. gada 9. okt. 08:20Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2012. gada 9. okt. 08:27 ]

2012./2013. mācību gadā Valsts izglītības satura centrs organizē konkursu izglītības iestāžu muzejiem "Kas interesants skolas muzejā?". Pasākums tiek rīkots Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītā skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākuma cikla "Mana Latvija" ietvaros un tā mērķi ir aktualizēt skolas muzeja lomu un muzejpedagoģijas metožu izmantošanas iespējas izglītības procesā, īpaši – dažādos mācību priekšmetos, un veidot skolas muzeju (galeriju vai cita veida krātuvi) pieejamu sabiedrībai, ar izglītības iestādi saistītām personām (t.sk. absolventiem un vecākiem), interesantu, atvērtu un draudzīgu ikvienam izglītības iestādes audzēknim.

Konkursa rīkotāji cer, ka konkurss pamudinās izglītības iestādes apzināt, izvērtēt un sakārtot skolas vēstures liecības un skolu raksturojošo vienību krājumu, rosinās pētīt dažādu paaudžu atstāto mantojumu skolas vēsturei un apzināt savas paaudzes vērtības un iespējamās liecības skolas vēstures veidošanā. Skolas muzejam būtu jāveidojas kā izglītības procesa neatņemamai sastāvdaļai, veicinot skolēnu iesaistīšanos un skolēnu pašpārvalžu lomu skolas muzeja darbā. Radot nosacījumus skolēnu aktīvai līdzdalībai un iniciatīvai skolas vides un tās vēstures veidošanā, tiks stiprināta skolēnu piederības izjūta savai skolai.

Ar sīkāku informāciju un pasākuma nolikumu var iepazīties Valsts izglītības satura centra mājas lapā www.visc.gov.lv

Informāciju sagatavoja 
Evija Pelša,
IZM Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente audzināšanas darba jautājumos