Jaunumi‎ > ‎

Iznākusi izdevniecības RaKa "Kultoroloģija: Skolotāja grāmata"

Publicēja 2010. gada 6. okt. 01:24Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2010. gada 6. okt. 23:36 ]

Kulturoloģija: jauns priekšmets un jaunas iespējas

Jau otro gadu Latvijas vidējās mācību iestādēs ir ienācis kulturoloģijas priekšmets. Visi, kas kaut reizi pārlapojuši tā mācību grāmatas, ir arī pamanījuši to, cik radniecīgs tas ir vēsturei. Ne velti to māca arī daudzi vēstures skolotāji. Šoruden “Izdevniecība RaKa” noslēdza arī atbilstošu mācību grāmatu komplekta izdošanu. Pagājušajā gadā iznāca skolēniem domātā grāmata, bet šoruden - grāmata skolotājiem.

Mācību priekšmets kulturoloģija ir ne tikai jauninājums Latvijas vidusskolu programmās, bet arī jauna parādība izglītības sistēmā kopumā. Tajā ir apvienotas daudzas kultūrpētniecības nozares - kultūras teorija, kultūras filozofija, kultūras socioloģija, kultūraptropoloģija, kultūras vēsture. Līdz ar to kulturoloģija piedāvā ļoti dauzdveidīgu skatījumu uz kultūras norisēm.

Iekšējā satura daudzveidība rada daudz problēmu mācību priekšmeta pedagogiem. Kaut vai tāpēc, ka gandrīz katrs kultūras pētnieks piedāvā citu domāšanas, zināšanu klasifikācijas un jēdzienu sistēmu. Šādā situācijā neglābjami rodas problēmas ar informācijas atlasi. Viena no izejām šādās situācijās ir veidot kursu kā atklātu forumu. Tas ir - iepazīstināt skolēnus ar katram tematam veltīto problemātiku un tālāk dot iespējas patstāvīgi virzīt savus radošos meklējumus.

Atklātā foruma ideja ir pamatā arī skolotāja grāmatai. Mācīšanās procesu autori rosina sadalīt trīs pakāpēs.

1. pakāpe: virspusējā mācīšanās. Šajā pakāpē skolēni ir aicināti iepazīt ar tēmu saistītos galvenos jēdzienus. Lai pārliecinātos, vai tie ir izprasti, būtiskāko informāciju skolēni var pārrunāt semināra veida nodarbībās.

2. pakāpe: dziļā mācīšanās. Šajā pakāpē skolēni apstrādā iegūto informāciju, izmantojot kādu informācijas prezentācijas formu.

3. pakāpe: stratēģiskā mācīšanās. Tā ir augstākā mācīšanās pakāpe, kurā skolēni, izmantojot iegūtās zināšanas, veido radošus darbus.

Tiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas kulturoloģijā vai cer nākotnē šo priekšmetu mācīt, izdevniecība piedāvā arī IZM reģistrētus kursus. Precīzāku informāciju par tiem var iegūt, rakstot Vilnim Purēnam uz elektronisko pastu: vilnis@raka.lv.

Comments