Jaunumi‎ > ‎

Līdz 15. aprīlim var pieteikt dalību vasaras lauka seminārā "Arheoloģija un tās metodes"

Publicēja 2016. gada 6. apr. 22:55Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2016. gada 6. apr. 23:32 ]

Aicinām vēstures skolotājus pieteikties dalībai vasaras lauka seminārā "Arheoloģija un tās metodes", kas notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam, Vecpiebalgā. Seminārs tiek organizēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta projekta „Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka seminārs Vecpiebalgā” ietvaros (projekta vadītājs arheologs, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis). Semināra nobeigumā skolotāji saņems kvalifikācijas celšanas kursu apliecības. Sīkāku informāciju var iegūt, izmantojot zemāk norādītos projekta vadītāja kontaktus. Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots - līdz 15 skolotāju. Pieteikumus dalībai lūdzu sūtīt pa e-pastu, tos gaidīsim līdz 2016. gada 15. aprīlim. Pieteikumā lūdzu norādīt vārdu, uzvārdu, pārstāvošo mācību iestādi, kā arī kontakttālruni.

Arheoloģiskos izrakumus un vēstures skolotāju semināru plānots organizēt Vecpiebalgas Raskumu senkapos, Alauksta ezera austrumu krastā (attēlā), kur pētījumi veikti 1948. (vadījusi Elvīra Šnore) un 2015. gadā (vadījis Rūdolfs Brūzis). Izrakumu rezultātā noteikta senkapu rietumu un dienvidu robeža un centrālā daļa. Pētījumi liek Raskumus uzskatīt par vēlā dzelzs laikmeta beigu turīgas Vidzemes latgaļu saimes apbedījumu vietu aptuveni divu gadsimtu garumā. Tomēr neskaidra ir apbedījumu vietas austrumu un ziemeļu robeža, ko noteikt ir 2016. gada izrakumu mērķis.

Lauka semināra ietvaros skolotājiem tiek piedāvāts darbs starpdisciplinārā ekspedīcijas komandā, kurā strādās divi vadītāji, ģeoloģe, māksliniece, tekstiliju speciāliste, antropoloģe un vairāki fiziska darba strādnieki. Pirms semināra izrakumi tiks veikti tādā apmērā, lai skolotāji varētu iepazīties ar visām arheoloģisko lauka izpētes fāzēm paralēli: laukumu iemērīšanu, virskārtas noņemšanu, arheoloģiskā slāņa planēšanu, apbedījumu atsegšanu, fiksācijas un uzmērošanas darbiem, senlietu, tekstiliju un kaulu noņemšanu.

Semināra praktiskajā daļā paredzēta iepazīšanas ar arheoloģiskās lauka izpētes metodēm, kā arī ekskursijā pa Vecpiebalgu. Teorētiskajā daļā paredzētas trīs arheologu lekcijas par Vidzemes latgaļiem aizvēsturē, arheoloģiskajiem pieminekļiem un to aizsardzību, Latvijas paleodemogrāfiju un seno apģērbu Vidzemē. Semināra noslēgumā plānota skolotāju diskusija par iegūtajām zināšanām un to pārnesi vēstures mācību stundās.

Izmaksas semināra dalībniekiem:

  • naktsmītne (Vecpiebalgas vidusskolas kopmītnēs) - EUR 2,90+PVN 21% dienā;
  • brokastis, vakariņas - pēc pašu vēlmes (pašu gatavotas naktsmītnē vai pasūtinātas restorānā Vecpiebalgas centrā).
  • pusdienas - EUR 3,50 (tiks pievestas klāt, izrakumu vietā).

Maksa par dalību seminārā nav paredzēta. Augstākminētās izmaksas var samazināties, atkarībā no projektam piešķirtā papildus finansējuma.

Kontaktinformācija:
     Dr. Hist. Rūdolfs Brūzis
     Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks
     m. tel. +371 26510765
     e-pasts: semigall@hotmail.com


ĉ
Danute Grīnfelde,
2016. gada 6. apr. 23:30