Jaunumi‎ > ‎

Lekcija LU VFF

Publicēja 2016. gada 31. okt. 10:38Valdis Klisans
Godātie Kolēģi!

2.novembrī pl.12.30-14.00 LU VFF telpās (Aspazijas bulvārī 5) 513.auditorijā docenta Ķerusa vadītā studiju kursa ietvaros notiks Rostokas Universitātes (Vācija) Vēstures institūta profesora Olivera Plesova (Oliver Plessow) lekcija angļu valodā
"Two sides of the same coin? Nazism and Communism in German history education and historical culture"

Rostokas Universitātes Filozofijas fakultāte, pie kuras darbojas Vēstures institūts, gatavo vēstures skolotājus. Skolotāju izglītība RU paredz ļoti apjomīgu izglītošanu vēstures didaktikā - Olivers Plesovs ir tieši vēstures didaktikas profesors.

VFF aicina izmantot izdevību! Auditorija ir pietiekami liela, lai tajā bez studentu grupas ietilptu vēl daži desmiti klausītāju.


Ar cieņu,

Valda Kļava
VFF dekāne
Comments