Jaunumi‎ > ‎

Lekcijas LU VFF

Publicēja 2017. gada 27. nov. 02:27Valdis Klisans
Godātie vēstures Skolotāji!


VFF Aspazijas bulv. 5 jaunnedēļ notiks divas Rostokas universitātes
profesoru vieslekcijas, kas varētu būt saistošas arī Jums:

29.11. 10.30-12.00 510.aud. Prof.Hillard von Thiessen "The Age of
Ambiguity? Preliminary reflections on a History of premodern Europe"

30.11. 14.30 513.aud. Prof.Oliver Plessow "Transforming the landscapes
of Memory: Memorials and Monuments in Northeast Germany since the End of
the Cold War".


Īpaši aicinu uzmanību pievērst profesora Olivera Plesova lekcijai, jo
viņš ir profesors vēstures didaktikā - jomā, kurā mums Latvijā diplomētu
speciālistu nav vispār. Olivers Plesovs vada vēstures didaktikas
virzienu Rostokas universitātē, ir dziļi iesaistīts vēstures skolotāju
sagatavošanā. Lekcijas apmeklējums ir iespēja uzdot jautājumus augstas
raudzes nozares profesionālim arī par tādiem vēstures didaktikas
jautājumiem, kas nav tiešā lekcijas tēma.

Ar cieņu,

Valda Kļava
LU VFF dekāne
Comments