Jaunumi‎ > ‎

Līdz 12. martam var pieteikt dalību politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātajā olimpiādē

Publicēja 2018. gada 6. marts 08:44Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2018. gada 6. marts 08:45 ]

Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātās olimpiādes nolikums 


1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:  

1.1. veicināt skolēnos interesi par politiku un politiskajām norisēm Latvijā un pasaulē; 
1.2. attīstīt spēju orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt politiskos procesus; 
1.3. radīt skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes. 

2. Olimpiādes norise:  

2.1. olimpiādi organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) sadarbībā ar Valmieras IP, Kocēnu novada IP un Valmieras Pārgaujas ģimnāziju; 
2.2. norises laiks: 2018. gada 16. marts no plkst. 10.00 līdz 15.00
2.3. norises vieta: Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Zvaigžņu iela 4, Valmiera
2.4. dalībnieki: 11., 12. klašu skolēni, 1-3 pārstāvji no skolas; 
2.5. temati: politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības
2.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā LU SZF pasniedzēji; 
2.7. olimpiādes norise:
pirmā kārta - rakstiskā daļa, kura tiek pildīta elektroniski; 
otrā kārta - diskusija ar LU SZF pasniedzējiem, kurā piedalās pirmajā kārtā labākos rezultātus uzrādījušie skolēni; 
2.8. darbu vērtētāji: LU SZF pasniedzēji; 
2.9. apbalvošana: godalgoto vietu ieguvēji iegūst priekšrocības iestājoties LU SZF Politoloģijas studiju programmā; visiem finālistiem un viņu skolotājiem - atzinības raksti.

Pieteikšanās: 
Valmieras pilsētas un citu Vidzemes reģiona novadu dalībniekiem pa e-pastu maragavare@inbox.lv līdz 2018. gada 12. martam.
Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds un uzvārds, skola, skolotājs konsultants, skolotāja kontakttālrunis un e- pasta adrese

Pasākuma programma tiks izsūtīta 2018. gada 5. martā. 

Papildu informācija pie Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, telefons 29994766, e-pasts: maragavare@inbox.lv.