Jaunumi‎ > ‎

Jauns pētījums par sociālo atmiņu Latvijā

Publicēja 2013. gada 12. marts 14:53Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2013. gada 12. marts 15:11 ]
12. martā Latvijas Universitātes pētnieki Mārtiņš Kaprāns un Olga Procevska iepazīstināja ar Latvijas sociālās atmiņas monitoringa rezultātiem. Preses konferencē tika analizēti jaunākie dati par iedzīvotāju attieksmi pret 20. gadsimta Latvijas vēsturi, tostarp 16. marta atzīmēšanu un citiem pretrunīgiem notikumiem. Tāpat tika prezentēti dati par personībām Latvijas vēsturē, ar kurām iedzīvotāji lepojas vai no kurām kaunas. 

Monitoringa ziņojumā, kas tapis LU pētnieciskā projekta ietvaros, ir apkopoti socioloģisko aptauju rezultāti par iedzīvotāju attieksmes izmaiņām ilgākā laika periodā. Īpaša uzmanība pievērsta sabiedrības izpratnei par starpkaru Latviju, Otro pasaules karu, padomju okupāciju un Atmodu. Tāpat tiek skaidrots, kā ir mainījusies iedzīvotāju līdzdalība ar Latvijas vēsturi saistītajās svētku un piemiņas dienās. „Iegūtie dati liecina, ka, no vienas puses, dažādas sabiedrības grupas ir kļuvušas iecietīgākas pret atšķirīgām Latvijas vēstures interpretācijām, taču jauniešu vidū atsevišķos gadījumos ir pamanāmas radikalizācijas tendences,” atzīmē pētījuma līdzautore Olga Procevska.

Latvijas sociālās atmiņas monitoringa autori ir Dr. Mārtiņš Kaprāns un LU doktora grāda pretendente Olga Procevska. Jaunākie sabiedriskās domas dati ir iegūti, veicot Latvijas iedzīvotāju aptauju sadarbībā ar socioloģisko pētījumu kompāniju SKDS. Pētījuma tapšanu atbalstījusi Kultūras ministrija.

Pētījums lasāms un lejuplādējams šeithttp://ej.uz/atminas-monitorings.


Dr. Mārtiņš Kaprāns stāsta par pētījuma rezultātiem
LTV raidījumā "Labrīt Latvija!" 2013. gada 12. martā.