Jaunumi‎ > ‎

Nosaka vienotas prasības pedagogu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

Publicēja 2011. gada 8. jūn. 05:42Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 8. jūn. 05:51 ]
Lai līdzsvarotu prasības visu pedagogu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un nodrošinātu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtības atbilstību Izglītības likumam, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība”, kas nosaka vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.

Saskaņā ar noteikumu projektu, katrs pedagogs ir atbildīgs par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms nav mazāks par 36 stundām triju gadu laikā. Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveides apjomā var ieskaitīt 12 stundu pašpilnveides un pieredzes moduli (semināri, konferences, pieaugušo neformālās izglītības programmas). Pedagogs savu profesionālo meistarību var pilnveidot, apgūstot A vai B programmu, kuras saskaņotas ar IZM.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveide pedagogam jāplāno sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā viņš strādā. Savukārt pedagogs, kurš strādā sertificētā privātpraksē, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi plāno individuāli. Līdz šim pedagogiem, kuri strādāja sertificētā privātpraksē, prasības profesionālās kvalifikācijas pilnveidei netika noteiktas.

Tie pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošie dokumenti, kas izsniegti līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai, būs derīgi līdz tajos noteiktajam termiņam.

Stājoties spēkā „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtībai”, šie noteikumi aizstās MK 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība" un MK 2005.gada 18.oktobra noteikumus Nr.773 „Profesionālās izglītības pedagogu izglītības ieguves un profesionālās pilnveides kārtība”.

MK noteikumu projekts „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” šodien, 2011.gada 7.jūnijā, apstiprināts MK. Ar MK noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40203732&mode=mk&date=2011-06-07.

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047834
Comments