Jaunumi‎ > ‎

Noslēdzies šā gada konkurss "Vēsture ap mums"

Publicēja 2012. gada 4. jūn. 03:04Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 25. maijs 01:00 ]
2012. gada 26. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika jau vienpadsmitais skolēnu pētniecisko darbu konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākums. Konkursa patrons Valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgajā konkursa noslēguma ceremonijā apsveica konkursa dalībniekus. Konkursa tēma bija „Prom no mājām”.

Konkursam tika iesniegti 110 darbi, kuru autori ir 134 skolēni no visiem Latvijas novadiem. Konkursa darbu tēmu loks sniedzas no ģimenes vēstures (vecāku, vecvecāku, pat vecvecvecāku likteņi pirms un pēc Otrā pasaules kara un mūsdienās), līdz skolas, novada un valsts vēsturei. Darbi veltīti gan piespiedu emigrācijai Otrā pasaules kara beigās, gan deportācijām, gan līdzcilvēkiem, kas mūsdienās izvēlējušies dzīvot ārpus Latvijas. Iesūtītie darbi ir dažādi: vērtēšanai iesniegti gan zinātniski pētnieciski, gan radoši darbi: stāsti, foto albūmi, vēstules, poēmas, filma, plakāti un makets.

Konkursa noslēguma ceremonija bija emocionāla un sirsnīga. Sakām lielu: „Paldies!” Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājai Inetai Amoliņai, kura noorganizēja daudzveidīgus skolēnu – konkursa dalībnieku muzikālos priekšnesumus.

Konkursa ceremonijā piedalījās Starptautiskās Eiropas jauniešu vēstures pētīšanas organizācijas EUSTORY pārstāve Tina Gotharde no Vācijas, kura pastāstīja par iespēju konkursa uzvarētājiem piedalīties Vasaras skolās Vācijā un Igaunijā.

Īpaša loma šī gada konkursa rīkošanā bija VSB sadarbības organizācijas Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fonda priekšsēdētājai Mirdzai Stirnai, kura atrada sponsorus skolēnu balvām un pacienāšanai. Kā katru gadu, arī šoreiz skolēniem tika dāvinātas dažādu izdevniecību un muzeju balvas. Sirsnīgs paldies par atbalstu:
  • muzejam un pētniecības centram LaPa – Latvieši pasaulē un Ievai Vītolai personīgi;
  • izdevniecībām: Dienas grāmata, īpaši direktorei Dacei Sparānei-Freimanei, Atēna, Jumava, Madris un Zvaigzne ABC;
  • laikrakstam Latvijas Avīze, īpaši žurnālistei Ilzei Kuzminai,
  • Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, īpaši direktoram Arnim Radiņam un direktora vietniecei Irinai Zeibārtei;
  • Latvijas Okupācijas muzejam, īpaši vēsturniekam Dāvim Pumpuriņam;
  • Latvijas Tautas frontes muzejam un personīgi tā direktorei Meldrai Usenko.
Visus iepriekšējos gadus konkursa lielākos izdevumus (naudas balvas uzvarētājiem, ceļa naudas atmaksas finālistiem, konkursa koordinatoru un darbu vērtēšanas žūrijas atalgojums, diplomu un izdales materiālu drukāšana, tortes noslēguma pasākumā un citas konkursa norisei nepieciešamās izmaksas) sedza Kerbera vai Molgarda fondi no Vācijas. Šis finansējums vairs nav pieejams, un šogad VSB konkursu organizēja par saviem līdzekļiem, galvenokārt balstoties uz brīvprātīgo darbu.

Tā kā konkursa norise bez finansējuma nav iespējama, VSB meklē jaunus sponsorus. Tāpēc šobrīd oficiāli paziņojam, ka, ja vasarā neizdosies atrasti līdzekļus konkursa turpināšanai, vienpadsmit gadus ilgais, skolēniem un viņu skolotājiem tik nozīmīgais konkurss savu darbību beigs. Aicinām visus VSB biedrus iesaistīties šī jautājuma risināšanā! Mēs ļoti labprāt uzklausīsim jūsu idejas. Pagaidām izsakām visiem konkursa dalībniekiem, viņu radiniekiem un skolotājiem pateicību par konkursa atbalstīšanu.

Konkursa „Vēsture ap mums” koordinatores
Danute Dūra un Inese Berga


Papildus informācija:
- 2012. gada konkursa uzvarētāju saraksts;
- fotogrāfijas no konkursa noslēguma ceremonijas Latvijas Valsts prezidenta interneta vietnē;
- Ilzes Kuzminas raksts Latvijas Avīzē.