Jaunumi‎ > ‎

Notiks LU Latvijas vēstures institūta jubilejas lasījumi

Publicēja 2011. gada 3. maijs 00:46Danute Grīnfelde
12. maijā notiks LU Latvijas vēstures institūta 75. jubilejai veltīti lasījumi. Visi interesenti aicināti piedalīties!
PROGRAMMA

9.30 –10.00 DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

10.00 –10.15 LZA prezidenta Jura Ekmaņa uzruna
                  LU Latvijas vēstures institūta direktora Gunta Zemīša uzruna

LASĪJUMI
Sēdi vada Ainārs Lerhis

10.10 –10.35 Guntis Zemītis. Latvijas vēstures institūts no tā dibināšanas līdz nacistiskās Vācijas okupācijai (1936. – 1941. g.)
10.35 –10.55 Kārlis Kangeris. Vēstures krātuve vācu okupācijas laikā
10.55 –11.15 Jānis Stradiņš. Latvijas PSR vēstures institūta pārtapšana par Latvijas vēstures institūtu
11.15 –11.35 Heinrihs Strods. Vēstures institūta darbība laika posmā no 1951. līdz 1967. gadam

11.35–11.50 PIRMĀ DISKUSIJA.
Diskusijas laikā tiek demonstrēta prezentācija „Latvijas vēstures institūta darbinieki dažādu laika posmu fotogrāfijās” Sast. Lilita Vanaga

11.50 –12.10 KAFIJAS PAUZE

LASĪJUMI
Sēdi vada Jānis Bērziņš

12.10 –12.30 Ēriks Žagars. Latvijas vēstures pētniecības raksturīgā iezīmes 20. gs. 60. – 70. gados
12.30 –12.50 Rita Grāvere. "Pēctecība jeb jauns antropoloģijas attīstības loks Latvijā ( par antropoloģiskajiem pētījumiem Latvijas Vēstures institūtā ).
12.50 –13.10 Ēriks Jēkabsons. Latvijas 20. gs. militārā vēsture kā viena no Latvijas vēstures institūta pētniecības tēmām.
13.10–13.30 Aleksandrs Ivanovs. Latvijas jaunākās historiogrāfijas tapšanas problēmas un Latvijas Vēstures institūts (20. gs. 80. g. 2. puse - 90. g. sākums).

13.30 –13.50 0TRĀ DISKUSIJA.
Diskusijas laikā tiek demonstrēta prezentācija „Arheoloģijas nodaļa fotoattēlos: personības, pētījumi”. Sast. Antonija Vilcāne.

13.50 NOSLĒGUMS. PĀRRUNAS PIE KAFIJAS TASES
Comments