Jaunumi‎ > ‎

Notikusi VSB 2014. gada konference

Publicēja 2015. gada 24. febr. 02:55Vēstures skolotāju biedrība   [ atjaunināts 2015. gada 24. febr. 03:10 ]

Š. g. 21. februārī Latvijas Kara muzeja telpās notika Vēstures skolotāju biedrības gadskārtējā konference. Šoreiz 2014. gada konference notika netradicionālā laikā – nākamā gada otrajā mēnesī. Uz pasākumu bija ieradušies 76 VSB biedri.

 Kā pirmo konferences dalībnieki noklausījās Izraēlas kultūras atašeja, vēsturnieka Tzevi Mirkina lekciju par Tuvo Austrumu konfliktu. Lektors ilustrēja Izraēlas un arābu valstu attiecības 20. gadsimta otrajā pusē, kā arī atbildēja uz daudziem vēstures skolotāju jautājumiem.  

 Nākamais punkts konferences darba kārtībā bija VSB darba grupu ziņojumi par jau par notikušajiem pasākumiem 2014. gadā un plānotajām iecerēm 2015. gadā.

Ingrīda Sebre iepazīstināja ar 2015. gada Vasaras dienu Valkā iecerēto darba kārtību un sadzīves apstākļiem. Vasaras dienu organizēšnana saņēmusi Valkas pašvaldības atbalstu.  

Ginta Vītola atgādināja par to, ka tuvojas beigām pieteikšanās termiņš VSB ekskursijai.  

Danute Dūra aplūkoja 9. klašu olimpiādes organizatoriskos jautājumus. 

Valdis Klišāns izteica priekšlikumu, kā sadarboties ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti 12. klašu olimpiādes satura uzlabošanai.

Inese Berga atgādināja par VSB rīkotā konkursa ”Vēsture ap mums” norisi. Konkursa šī gada tēma “Lietas – vēstures liecinieces’”, skolēnu darbi jāiesūta konkursa koordinatoriem līdz 2015.gada 30. martam, bet svinīgais konkursa noslēgums ar visu konkursa dalībnieku un viņu skolotāju- konsultantu apbalvošanu notiks 2015. gada 23.maijā Rīgas Latviešu biedrībā. Sīkāka informācija VSB mājas lapā.

Valdis Klišāns informēja, ka VSB iniciatīvas grupa sadarbībā ar IZM apņēmusies 2015. gada oktobrī noorganizēt starptautiskus tālākizglītības kurus Eiropas Padomes Pestalozzi programmas ietvaros. Temats „Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons  http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015.pdf

Šī pasākuma organizēšanā tiks iesaistīti VSB biedri, kas spēj sazināties angļu valodā.  

Pirms jaunās valdes vēlēšanām līdzšinējais valdes priekšsēdētājs V. Klišāns izteica priekšlikumu paplašināt valdes sastāvu līdz 7-8 locekļiem. Iemesls – nepieciešamība iesaistīt VSB aktīvā darbībā gados jaunākos skolotājus. Priekšlikums guva atsaucību.

VSB jaunajā valdē tika ievēlēti:

Ingrīda Sebre

Ginta Vītola

Vilnis Purēns

Baiba Atmane


Inga Bērziņa


Valdis Klišāns


Edgars Bērziņš


Ansis Nudiens

Pēc jaunās valdes vēlēšanām IZM VISC vēstures speciāliste Vita Jaunozola informēja par valsts pārbaudes darbu jaunumiem. http://files.inbox.lv/ticket/be7a94a926d41689e5f98ac076127a9acd19cc6d/21.02.2015_vita.ppt

Savukārt Vilnis Purēns iepazīstināja klātesošos ar paša izstrādātā alternatīvā vēstures standarta pamatskolai versiju. Par šāda darba veikšanu VSB biedri bija vienojušies Vasaras dienās Talsos. Pēc V. Purēna domām, spēkā esošais standarts (MK noteikumi) ir pārmērīgi sarežģīts, tā saturiskā jēga pazudusi birokrātiskajā valodā. Tika nolemts alternatīvā standarta versiju piedāvāt apspriešanai IZM VISC tad, kad tas uzsāks jauno standartu izstrādi ES struktūrfondu projekta ietvaros. Tika atbalstīts V. Klišāna priekšlikums jaunajai VSB valdei sagatavot vēstuli IZM par 12. klašu vēstures eksāmena statusa paaugstināšanu. 

Kultūras ministrijas projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” darba grupa: Uldis Neiburgs, Kaspars Zellis, Vita Jaunozola iepazīstināja klātesošos ar vienas sava darba daļas rezultātiem. Tika demonstrēta 15 min. garās filmas par Latviju Otrajā pasaules karā darba versija un metodiskie materiāli. Pēc filmas noskatīšanās notika diskusijas par tās saturu, tika izteikti priekšlikumi satura pilnveidei.

Arheologs Rūdolfs Brūzis pastāstīja par iespējām, ko skolotājiem piedāvā projekts „Arheoloģija un tās metodes”.                     

Konferences nobeigumā Sarmīte Goldmane informēja par to, kā rit darbs pie mācību līdzekļu komplekta „Vēsture pamatskolai” (Zvaigzne ABC). Klātesošie pedagogi mudināja autores un redaktoru turpināt darbu gan pie skolotāja grāmatas, gan darba burtnīcas izstrādes (lai gan IZM jaunie mācību grāmatu apstiprināšanas noteikumi šādas vienības vairs neparedz).  

Konferences dalībnieki no Izraēlas vēstniecības saņēma Frīdas Mihelsones grāmatu "Es izdzīvoju Rumbulā", kā arī Latvijas Kara muzeja materiālus.

P. S. Pirmo reizi VSB vēsturē konferences darba gaitai sekoja un sagatavota par to sižetu Latvija Televīzija (LTV1).   

 

Materiālu sagatavoja

Valdis Klišāns

Inese Berga   

Comments