Jaunumi‎ > ‎

Vēstures 22. valsts olimpiādes uzaicināto 9. klašu dalībnieku saraksts

Publicēja 2016. gada 17. febr. 07:10Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2016. gada 17. febr. 07:13 ]
22. vēstures valsts olimpiāde 9. klašu skolēniem notiks 2016. gada 21. martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. 

Dalībnieku reģistrācija notiks plkst. 9:20-9:55. Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. 

Olimpiādes darba veikšanai dalībnieki varēs izmantot laiku no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Darba tēma: Latvijas un Eiropas vēsture no 19. gadsimta 80. gadiem līdz 20. gadsimta 80. gadiem. 

Uzaicināto dalībnieku saraksts atrodams VISC mājas lapā.
Ċ
Danute Grīnfelde,
2016. gada 17. febr. 07:11