Jaunumi‎ > ‎

Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātās olimpiādes nolikums

Publicēja 2017. gada 31. janv. 22:21Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 31. janv. 22:33 ]

Vidzemes reģiona atklātā politikas olimpiāde notiks 24.03.2017 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Publicējam olimpiādes nolikumu. 


Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātās olimpiādes nolikums 

1.     Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1.  veicināt skolēnos interesi par politiku un politiskajām norisēm Latvijā un pasaulē;

1.2.  attīstīt spēju orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt politiskos procesus;

1.3.  radīt skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.


2. Olimpiādes norise:

2.1. olimpiādi organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF)   sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi, Kocēnu novada Izglītības pārvaldi un Valmieras Pārgaujas ģimnāziju;

2.2. norises laiks: 2017. gada 24. marts no plkst. 10.00 – 15.00;

2.3. norises vieta: Valmiera, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Zvaigžņu iela 4;

2.4. dalībnieki: 11.- 12. klašu skolēni, 1-3 pārstāvji no skolas;

2.5. temati: politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības;

2.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā LU SZF pasniedzēji;

2.7. olimpiādes norise: pirmā kārta - rakstiskā daļa, kura tiek pildīta elektroniski;

      otrā kārta - diskusija ar LU SZF pasniedzējiem, kurā piedalās 10 labākos rezultātus uzrādījušie skolēni pēc pirmās kārtas;

2.8. darbu vērtētāji: LU SZF pasniedzēji;

2.9. apbalvošana: godalgoto vietu ieguvēji iegūst priekšrocības iestājoties LU SZF Politoloģijas studiju programmā; visiem finālistiem un viņu skolotājiem - atzinības raksti. 


Pieteikšanās: Valmieras pilsētas un citu Vidzemes reģiona novadu dalībniekiem pa e-pastu  maragavare@inbox.lv līdz 2017. gada 1. martam.

Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds un uzvārds, skola, skolotājs konsultants, skolotāja kontakttālrunis un e- pasta adrese.

Pasākuma programma tiks izsūtīta 2017. gada 5. martā.

Papildu informācija pie Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, telefons 29994766, e- pasts: maragavare@inbox.lv