Jaunumi‎ > ‎

Publicēti 9. klašu olimpiādes uzdevumi

Publicēja 2011. gada 20. nov. 13:02Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 21. nov. 00:17 ]

Olimpiādes uzdevumu lapa ir lejuplādējama sadaļā Olimpiāde (lūdzu, klikšķiniet šeit).Norādījumi darba noformēšanai


1. Darbs jāpilda elektroniski. Pēc vajadzības darbā var ievietot diagrammas un attēlus. Darbam nedrīkst veidot pielikumus kā atsevišķas datnes;

2. Olimpiādes darbu sūta pa e-pastu, pievienojot kā pielikumu .doc vai .pdf formātā.
Pielikuma nosaukumu veido šādi: <Uzvards Vards_Olimpiade 2012.doc>. Piemēram: Liepina Anna_Olimpiade 2012.doc

3. Darbs jāsūta uz adresi info@vsb.lv līdz 01.12.2011.

4. Iesūtot darbu, e-pasta vēstules nosaukumā jānorāda darba pildītāja vārds, uzvārds, klase, skolas nosaukums un novads. Piemēram, „Olimpiādes pirmās kārtas darbs: Anna Liepiņa, Bērzu pamatskolas 9b klase, Mežaiņu novads”;

5. E-pasta vēstules tekstā brīvā formā jāapliecina, ka darbu autors ir veicis patstāvīgi (ka darbs nav plaģiāts). No interneta vai grāmatām tieši pārrakstītas rindkopas tiks uzskatītas par plaģiātu. Darbi ar plaģiāta pazīmēm netiks vērtēti!

6. Darba autora vārds, uzvārds, skola, novads un konsultanta vārds, uzvārds jānorāda darba titullapā. Darbus var pildīt arī patstāvīgi, bez konsultanta.


Comments