Jaunumi‎ > ‎

Publisko lekciju cikls (pieejami video ieraksti)

Publicēja 2015. gada 27. okt. 03:47Valdis Klisans   [ atjaunināja Danute Grīnfelde 2015. gada 29. okt. 03:57 ]

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte trešdienu vakaros aicina apmeklēt jaunu populārzinātnisko lekciju ciklu “Kultūras mantojums: saglabāšana, interpretācija, restaurācija”. Kopumā paredzētas desmit lekcijas. 

Šis lekciju cikls turpina pirms diviem gadiem aizsākto tradīciju, tad bija iespēja noklausīties ciklus “Vēstures mozaīka” un “Latvija gadsimtu gaitā: desmit vēsturiskas skices”. Lekcijas populārā formā atspoguļo aktuālu vēstures tematiku,  jaunāko pētījumu rezultātus un pētnieku atziņas. Kopumā notiks desmit lekcijas par kultūras mantojuma daudzveidīgo saturu Latvijā un tā saglabāšanas iespējām, pievēršoties šī kompleksā problēmu loka risinājumiem gan pagātnē, gan mūsdienās. Lekciju apmeklējums ir bez maksas un uz tām aicināti visus interesenti!

Lekcijas notiks katru trešdienu no 7. oktobra līdz 16. decembrim plkst. 18.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 510. auditorijā. Lekcijas ilgs pusotru stundu un pēc tām paredzēta diskusija. Lekcijas būs skatāmas arī tiešraidē LU portālā.  Arī lekciju videoieraksti būs pieejami LU portālā, kā arī YouTube vietnē.

Populārzinātnisko lekciju ciklā “Kultūras mantojums: saglabāšana, interpretācija, restaurācija” paredzētas šādas tēmas:

  • 7.10. mag.hist. Karīna Barkane “Ebreju kultūras mantojums Latvijā” | Video
  • 14.10. dr.hist. Artūrs Tomsons “Eksperimentālās arheoloģijas loma mūsdienu pasaulē: izglītībai, zinātnei un tūrismam” | Video
  • 21.10. dr.hist., prof. Gvido Straube “Vidzemes brāļu draudze un tās kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanas iespējas” | Video
  • 28.10. dr.hist., asoc.prof. Aleksandrs Gavriļins “Sakrālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas”
  • 4.11. dr.hist., doc. Andris Šnē “Kultūras pieminekļi, sabiedrība un ideoloģija: Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības vēsture (19. gs. - 1940. g.)”
  • 11.11. dr.hist. doc. Mārtiņš Mintaurs “Kultūras pieminekļi, sabiedrība un ideoloģija: Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības vēsture (1940.- 21. gs. sākums)”
  • 25.11. mag.hist. Dagnija Baltiņa “Kultūras mantojums un vēsture: disciplīnu sadursme vai veiksmīga mijiedarbība”
  • 2.12. dr.hist., asoc.prof. Harijs Tumans “Arhitektonisko tēlu interpretācija: antīkie dievi, varoņi un briesmoņi Rīgas ielās”
  • 9.12. dr.art. Elita Grosmane “Svētā Pētera veiksmes un neveiksmes, sargājot  Rīgas pilsētas draudzes baznīcu”
  • 16.12. dr.arch. Jānis Lejnieks “Rīga, kuras nav: 20., 21.gadsimta nerealizētie projekti kultūras mantojuma kontekstā”