Jaunumi‎ > ‎

Rakstu krājums par mācību grāmatu analīzi Dienvidkaukazā

Publicēja 2012. gada 15. sept. 11:31Danute Grīnfelde
Globalizācijas un reģionālās sadarbības analītiskais centrs
(ACGRC, Armēnija) ar partneriem no Azerbaidžānas un Gruzijas ir izdevis grāmatu "Dienvidkaukāza skolu mācību grāmatu šķērsanalīze". 
Autori piedāvā rakstus par šādiem jautājumiem: 
- "Paša" un "ienaidnieka" tēls vēstures mācību grāmatās Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā,
- "Citu" attēlojums Dienvidkaukāza vidusskolu vēstures mācību grāmatās;
- Kas būtu jāmaina vēstures mācību grāmatās?
- Kā veicināt iecietību, savstarpēju saprašanos un uzticības veidošanos, mācot vēsturi? 

Rakstu autori ir labi pazīstami vēsturnieki un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas.

Globalizācijas un reģionālās sadarbības analītiskais centrs ir laipni atsūtījis vienu grāmatas eksemplāru uz Latviju. Par iespēju to lasīt VSB biedrus lūdzam interesēties pie Danutes Dūras (danute@vsb.lv).