Jaunumi‎ > ‎

Rakstu krājums par trimdas lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā

Publicēja 2012. gada 11. maijs 02:11Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2012. gada 11. maijs 02:12 ]
Cienījamie skolotāji un bibliotekāri, 

pievienojam izdevumu, kas varētu būt lietderīgs vēstures skolotājiem un skolēniem, īpaši sagaidot 4. maiju vai 18. novembri. Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere norāda: "Šis rakstu apkopojums, atzīmējot 2011. gada 20 gadus kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā, atspoguļo būtisku izglītības jomu, kuru Latvijā ir spilgtāk jāapgaismo. Proti, kāds bija Latvijas ceļš uz demokrātijas atjaunošanu."

Veidojot izdevumu, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs vēlējies pastiprināti vērst uzmanību uz lielo nozīmi, ko Parlaments piešķīris demokrātijas un neatkarības atjaunošanai Baltijas valstīs. Akcentējām Trešās atmodas aktivitātes Balvu rajonā, kā piemēru tam, ka arī Latvijas reģionos bija nozīmīgs atbalsts tiem procesiem, kas noritēja galvaspilsētā Rīgā. Balvu vidusskolnieka R. Sprudzāna pētnieciskā darba izvilkums to spilgti attēlo. Šis darbs bija viens no uzvarētajiem EPIB rīkotajā konkursā, kur žūrijas locekļu vidū bija EP deputātes Sandra Kalniete un Inese Vaidere, kā arī baltu valodu filologs Austris Grasis un Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa,.

Savukārt, Eiropas Parlamenta deputātes prof. Ineses Vaideres līdzdalība 2010. gada Freiburgas ("Bērzaines") seminārā par trimdas lomu Latvijas neatkarības atgūšanā, palīdzēja uzsvērt vienu nereti aizmirstu elementu no neatkarības atjaunošanas darba. Tādēļ ievietojām aprakstu par šo semināru, kā arī atsevišķus tur nolasītos referātus, ieskaitot LR Saeimas bijušā novērotāja Eiropas Parlamentā Paula Kļaviņa dokumentāciju par cīņu par cilvēktiesību ievērošanu okupētajā Latvijā. Esam pievienojuši saīsinātus referātus no 2011. gada Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa, kur šīs tēmas tika detalizētāk apskatītas (skatiet arī Latvijas Zinātņu akadēmijas publikāciju "Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā").

Publikācija pieejama mūsu mājas lapā www.europarl.lv.- http://www.europarl.lv/ressource/static/files/ep-atz-m--demokr-tijas-atjauno-anu.pdf

Ar cieņu,
Māris Graudiņš,

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītājs
www.europarl.lv
Comments