Jaunumi‎ > ‎

Metodisko materiālu sadaļā pievienots E. Balodes materiāls par holokaustu

Publicēja 2011. gada 3. apr. 05:28Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 3. apr. 06:08 ]
Daugavpils mākslas vidusskolas Saules skola skolotāja Evelīna Balode piedāvā kolēģiem izmantošanai savu prezentāciju "Holokausts Eiropā. Aušvicas koncentrācijas nometne Polijā." Materiāls veidots pēc Eiropas Padomes Pestalozzi programmas atbalstīta skolotāju semināra Polijā 2008.gadā.

Materiāls izmantojams vidusskolā mācot Latvijas un pasaules vēsturi, tēma: Otrais pasaules karš. Nacistiskās Vācijas politika. Holokausts Eiropā. Skolotāja iesaka izmantot tēmas apgūšanai 2 stundas, vēlams „pāra stundas”. Atsevišķi, apskatāma tēma par holokaustu Latvijā, papildus vismaz 1 stunda.

Lejuplādējiet materiālu šeit.


Attēlā:  Ebreju iznīcināšanas piemiņas vieta Krakovas apkaimē,
sociālisma perioda monuments. E. Balodes foto.


Lūk, ko par šo materiālu saka autore:
Šīs tēmas galvenais mērķis ir atklāt totalitāras sistēmas nežēlīgo attieksmi pret cilvēci un atsevišķu indivīdu, sekmēt demokrātiskas sabiedrības vērtību kā cilvēkam neatņemamu normu nostiprināšanos. Padziļināt izpratni par humāno katastrofu Eiropā 2. pasaules kara gados, papildināt ar faktoloģisko un vizuālo materiālu. Veicināt  pilsoniskas pozīcijas veidošanos izglītojamos, rosināt diskutēt, analizēt, izstrādāt savu pozīciju, kas balstās uz cilvēktiesību normu ievērošanu. Ieinteresēt vērtēt un pētīt mūsdienu masu mediju informāciju, būt kritiskam pret galējiem viedokļiem, antisemītiskiem un citiem, cilvēktiesības aizskarošiem, izteikumiem. Nonākt līdz izpratnei, ka nav nekā vērtīgāka par cilvēka dzīvību.

Mācību stratēģija.
Holokausta tēma vienmēr ir bijusi sarežģīta, tāda, kas izsauc diskusijas sabiedrībā. Tikpat sarežģīta šīs tēmas historiogrāfija (izpētes, uzsvaru likšanas vēsture). Šī materiāla inovācija - iespēja tiešsaistē aplūkot jaunākos materiālus no muzeju ekspozīcijām, filmas, dzirdēt un redzēt liecinieku stāstījumus. Autore izklāstījusi savu emocionāli pārdzīvoto EP Pestalozzi seminārā, redzēto un fotogrāfēto materiālu. Holokausta pasniegšanas metodoloģija, nostādnes ataino EP rekomendēto pozīciju Eiropas Savienības izgļītības stratēģijā.

Nepieciešamais aprīkojums. Dators ar interneta pieslēgumu, projektors, skaņas nesēji. Jāpārliecinās vai datora programmatūra nodrošina videofailu atskaņošanu (demonstrāciju).

Tēmas satura un aktivitāšu apraksts Tēma paredz, ka izglītojamie jau iepazinušies ar Vācijas politisko virzību starpkaru periodā, zina 1933. gada notikumus, nacistiskās ideoloģijas pamatnostādnes, personas, notikumu gaitu, iespējams, iepazinušies arī ar 2. pasaules kara gaitu.
Autore centās likt uzsvaru uz jauniešu emocionālo, personiski izjustu uztveri - ilustrācijās, galvenokārt, izvēlēti vienaudžu tēli. Apzināti vairījos no kailu, mirušu ķermeņu eksponēšanas (padomju perioda propogandas ierocis). Darbojoties virtuālajā vidē vēstures skolotājs ieinteresē internetā meklēt vērtīgu materiālu, aizstāj (reizēm pilnīgi neiespējamo) klātesamības efektu – ceļojumu laikā un telpā.
Faktiski katrs slaids rosina uz pārdomām, jautājumiem, ir iemesls diskusijai. Noteikti nepieciešama skolotāja sagatavotība,  erudīcija, spēja vadīt diskusiju.

Galvenā materiāla ideja - aizsāktais vēstures stundās var būt par iemeslu dziļākai tēmas izpētei (rekomendētās mākslas filmas), neuzbāzīgi, bez patosa jaunieti aicina apzināties ikkatra cilvēka dzīvības vērtību, aptvert 20.gs. cilvēces humānās katastrofas apmērus, rosina uz rīcību, pozīciju lai nekas līdzīgs neatkārtotos nākotnē. Sasaiste ar mūsdienām (slaids par tēmas aktualitāti mēdijos), starppriekšmetu sadarbības paraugs: IT un humanitārais priekšmets - vēsture.

Šo prezentāciju var lietot divējādi:  īsākā variantā (neskatoties saites internetā), plašākais variants var tikt izmantots kā avots kulturoloģijas stundās  (pārceļot uzsvaru uz cilvēka dzīvi totalitāra režīma apstākļos, piemēram, A. Frankas liktenis Holandē).
Pieļauju iespēju, ka prezentācija var rosināt idejas audzināšanas stundām, var būt par iemeslu mācību ekskursijas organizēšanai uz tālākiem vai tuvākiem līdzīgiem objektiem, piemēram, Latvijas Okupācijas muzejs Rīgā; Rīgas Geto muzejs un tml. Tēma sagatavo jaunieti iepazīt vēstures „tumšās lappuses”, ieinteresē izprast sarežģītas lietas ne vien izklaides industrijas diktēto šķietami vieglo attieksmi pret nāvi (spēles ar nogalināšanu, asinīm un anatomiskām detaļām). Holokaustā nāve bija īsta un nepārspīlēta.

Piedāvātais materiāls rosina turpināt tēmas izpēti Latvijā, dzimtajā novadā.

Tēmas noslēgumā varētu rakstīt pārspriedumu (ar jēdzienu, terminu, personu iekļaušanu, māc.gr. izlasītā analīzi) par ierosinātajām tēmām.

Norādes uz ārējiem resursiem iekļautas slaidos. Netieši materiāls akcentē autortiesību normas, norādes uz izmantoto materiālu.
Comments